Yayın kategorileri

Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki Temel Eğitim Sistemi: Kazak Okulları Örneği

Son yıllarda Çin’in ekonomik büyümesine paralel olarak, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ne Çin hükümetinin kontrolü giderek artarken, bölgede yaşayan azınlıkların sosyal hayatındaki sıkıntılar yükselmektedir. Çünkü Pekin yönetiminin Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ne (SUÖB) yönelik izlediği dil ve eğitim politikaları bölgedeki tüm azınlıkların kendi dil hakkı ve kültürel kimliklerini muhafaza etmelerini zor durumda […]