Toplum ve Kültür Araştırma Grubu

Ekim 18, 2017

Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki Temel Eğitim Sistemi: Kazak Okulları Örneği

Son yıllarda Çin’in ekonomik büyümesine paralel olarak, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ne Çin hükümetinin kontrolü giderek artarken, bölgede yaşayan azınlıkların sosyal hayatındaki sıkıntılar yükselmektedir. Çünkü Pekin yönetiminin Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ne (SUÖB) yönelik izlediği dil ve eğitim politikaları bölgedeki tüm azınlıkların kendi dil hakkı ve kültürel kimliklerini muhafaza etmelerini zor durumda […]
Ağustos 17, 2017

SUÖB’nin Mevcut Demografik Durumu ve Karma Evlilik Gelişmeleri

Sincan Uygur Özerk Bölgesi (SUÖB), yaklaşık 1 milyon 665 bin (1.664.897,17) kilometrekare yüzölçümüyle Çin’in en geniş idari bölgesi olmasına rağmen, ülkedeki nüfus yoğunluğu en düşük olan bölgelerden biridir. SUÖB İstatistik Kurumu’nun verilerine göre, 2015 yılının sonu itibarıyla 23.225 milyon olan SUÖB’nin toplam nüfusu, 2016 yılın sonu itibarıyla 23.6 milyona ulaşmıştır. […]