Eğitim

Şubat 21, 2022

Kazakistan’da Bilim: Mevcut Durum ve Yeni Gelişmeler

Dünyadaki son bilimsel ve teknolojik gelişmelere baktığımızda bilimin hayatımızın neredeyse tüm alanlarını kapsadığını görebilmekteyiz. Son dönemlerde Kazakistan’da da bilimsel gelişmeler konusunda da pek çok değişim ve yenilikler hayata geçirilmektedir. Bilindiği üzere devlet tarafından desteklenen bir çok bilimsel proje ilanları rekabetçi bir ortamda gerçekleştirilmektedir. Bu süreçte bilginin üretilmesinin yanında bir kısım […]
Ekim 28, 2021

Dünya Üniversite Sıralamalarından Alınacak Dersler: Çin Tecrübesi

Sonbahar, birçok faaliyet alanındaki sonuçları özetlemenin ve değerlendirme ile yönlendirme açısından en önemli araç olarak yıllık uluslararası sıralamaları hazırlama zamanı olarak görülebilir Artık geleneksel hale gelen World University Rankings 2022, Times Higher Education (THE) dergisine göre dünyanın en iyi eğitim kurumlarının durumu hakkında bilgi vermektedir. Bu yılın listesi 99 ülkeden […]
Temmuz 31, 2021

Orta Asya Yükseköğretim Alanının Oluşturulması: Bölgesel Uluslararasılaşma için Beklentiler

18 Haziran 2021 tarihinde Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan’ın eğitim bakanları tarafından Orta Asya bölgesinde birleşik bir yükseköğretim alanı – Türkistan Deklarasyonu oluşturulmasına yönelik bir anlaşma imzalandı. Orta Asya temsilcileri Orta Asya Yükseköğretim Alanı’nı (OAYÖA) kurarak, ortak eğitim programları ve ortak araştırma projeleri geliştirerek, öğrencilerin ve akademik personelin bölgesel hareketliliğini […]
Nisan 23, 2021

Yükseköğretimde Yönetim Uygulamaları

Günümüzde, modern dünya toplumunun en çeşitli ve hassas sorunlarının yaşandığı alanlardan biri eğitimdir. Çok sayıda zorluktan dolayı görünüşte refah seviyesi yüksek olan ülkelerde bile başarılı bir üniversite gelişimi örneği bulmak zordur. Eğitimin kalitesi, kamu ve/veya özel finansman, yeni işveren şartlarına uygunluk, ticarileştirme ve dijitalleştirme gibi önemli konular arasında yer almaktadır. […]
Ocak 18, 2021

Kazakistan (Almatı) Millî Kütüphanesindeki Arap Harfli Türkçe Nadir Eserler Kataloğu

Türkler ilk yazılı belgelerini ortaya koymalarından günümüze varıncaya değin çeşitli alfabe ve yazı sistemleri kullanmışlardır. Bu alfabeler arasında en uzun süre kullanılanı Arap alfabesi olmuştur. Tarihî dönemlerine bakıldığında Türk dili, 15. yüzyıldan sonra doğu ve batı istikametinde, iki büyük kol hâlinde ilerleme kaydetmiştir. Bu kollar batıdaki Osmanlı Türkçesi ile doğudaki […]
Kasım 29, 2020

Özbekistan’ın Latin Alfabesine Geçiş Süreci ve Alınacak Dersler

Dünya genelinde toplam nüfusları 200 milyonun üzerinde, aynı kökten gelen çok sayıda Türk halkları bulunmaktadır. Bu halklar, başta Latin, Kiril ve Arap alfabeleri olmak üzere çeşitli alfabeler kullanmaktadır. Kullanılan alfabelerdeki farklılıklar, Türk dillerindeki ses yapısındaki benzerliğe rağmen bunların akraba diller olduğu gerçeğinin dikkatlerden kaçmasına neden olabilmektedir. Ancak son yıllarda bağımsız […]
Kasım 19, 2020

“100 YENİ KİTAP” Projesinin Önemi ve Etkileri

Son yıllarda Kazakistan’daki sosyal ve kültürel-manevi gelişmenin sağlanmasına yönelik önemli projelerden biri “Yeni Beşeri Eğitim: Kazakça 100 Yeni Ders Kitabı” (100 Yeni Kitap) projesidir. “100 Yeni Kitap” projesi 2017 yılında Kazakistan’ın ilk Cumhurbaşkanı – Elbaşı Sayın Nursultan Nazarbayev’in başlattığı “Geleceğe Yöneliş: Manevi Canlanma” devlet programı çerçevesinde yürütülmektedir. Söz konusu proje […]
Temmuz 13, 2020

Uluslararasi Öğrenci Hareketliliğinin Tarihsel ve Fikri Altyapısı

Eğitim ve öğretim amacıyla kişilerin yurtdışına çıkışı, eğitimin uluslararasılaşmasının diğer bir ifadeyle uluslararası eğitim faaliyetlerinin yaygınlaşmasının bir sonucudur. Geçmişi irşad ve misyonerlik faaliyetleri ile çok eskilere uzansa da metodolojik olarak eğitimin uluslararasılaşması 18.yüzyıla rastlamaktadır. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra BM (Birleşmiş Milletler) öncülüğünde eğitimin uluslararasılaşması ve yasal çerçevesinin oluşturulması süreci hız […]
Şubat 5, 2020

Asya Avrupa No: 48

Değerli okuyucularımız, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi’ne bağlı Avrasya Araştırma Enstitüsü adına sizi saygıyla selamlıyoruz. 2020 yılına girdiğimiz bu haftalarda, Dünyanın hemen tüm bölgeleri; Avrasya’nın doğu ucunda, Çin’in Hubei eyaletinin Wuhan şehrinde ortaya çıktığı belirtilen ve bir coronavirüs çeşidi olduğu açıklanan ölümcül bir virüsün hızla yayılım gösterdiği bir süreçle […]
Kasım 13, 2019

Asya Avrupa No: 45

Kıymetli okuyucularımız, Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi’ne bağlı Avrasya Araştırma Enstitüsü tarafından aylık olarak çıkarılmakta olan Asya Avrupa Dergisi’nin 45. Sayısı ile karşınızdayız. Türk Dünyası ve Avrasya’nın farklı bölgelerindeki önemli konuları ele aldığımız bu sayımızı da ilgiyle okuyacağınızı düşünmekteyiz. Bildiğiniz üzere, geçtiğimiz ay iki önemli olaya şahitlik ettik. Bunlardan birincisi, Türkiye’nin […]