geçmiş projeler

Temmuz 17, 2020

Orta Asya’da Hidroelektrik Sektörünün Gelişimi ve Onun Enerji-Çevre Bağları Üzerindeki Etkisi

Proje yürütücüsü: Prof. Dr. Oktay Fırat Tanrısever Görev yeri: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bu proje, özellikle su, enerji ve çevre konularına odaklanarak, uluslararası siyaset ve uluslararası ekonomi politik açısından Orta Asya’daki hidroelektrik sektörünün mevcut durumunu incelemiştir. Projenin amacı, hidroelektrik sektöründeki mevcut durumu analiz etmek, hidroelektrik endüstrisini analiz etmek ve gelişimini […]
Ağustos 30, 2020

Orta Asya Ülkelerinin Enerji Güvenliği Politikaları: Hidrokarbonlar ve Elektrik Sektörü

Proje yürütücüsü: Dr. Farhod Aminjonov Görev yeri: Narxoz Üniversitesi Bu proje, Orta Asya ülkelerindeki enerji sektörü ve enerji güvenliği konularını araştırmıştır. Orta Asya enerji sektörleri Sovyet döneminde inşa edilmiştir. Kaynak paylaşım mekanizması, Orta Asya enerji sisteminin güvenliğini sağlamakta ve ülke ekonomisinin ihtiyaçlarını karşılamak için güvenilir ve sürdürülebilir enerji kaynaklarını sağlamaktadır. […]
Ağustos 30, 2020

Güney Kore ve Orta Asya İlişkileri

Proje yürütücüsü: Özlem Tezer Görev yeri: Ankara Üniversitesi İpek yolu, 200 yıldan uzun bir süre önce Çin ve Roma imparatorluğunu birbirine bağlamış; bu yoldan yalnızca ticaret değil insanlar, bilgiler, fikirler ve kültürler de Asya ve Avrupa arasında gidip gelmeye devam etmiştir. İpek yolu, uzun yıllar boyunca Avrupa ve Asya arasında […]