Ekonomi

Nisan 25, 2023

Almanya’da Aşırı Sağın Yükselişi

Almanya, hukukun üstünlüğünün ve demokrasinin bütün kurumlarıyla işlediği bir ülke olarak bilinmektedir. Bununla birlikte Almanya [WJP, 2022; EIU, 2023] Avrupa’daki aşırı sağcı ve ırkçı eğilimlerin son yıllarda ciddi yükseliş gösterdiği ülkelerden biridir. Eberswalde’den (Aralık 1990) Hanau’ya (Şubat 2020), çeşitli protestolardan darbe planına (Aralık 2022) kadar uzanan birçok şiddet ve terör […]
Nisan 11, 2023

Rusya ve Yaptırımlar: Moskova’nın Alternatif Arayışları

Rusya ekonomisi, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Avrupa Birliği (AB) ve diğer ülkeler tarafından uygulanan sert yaptırımlar nedeniyle önemli bir baskı altındadır. Yaptırımların temel amacı, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşı sürdürme kabiliyetini kısıtlamaktır. Yaptırımlar, mineral yakıtlar da dâhil olmak üzere Rusya’nın neredeyse tüm kilit endüstrilerini hedef almıştır. Uluslararası Ticaret Merkezi (2023) verilerine […]
Temmuz 9, 2022

Rusya’ya Yönelik Yaptırımların Kazakistan Ekonomisine Etkileri

Küresel çapta ülkeler COVID-19’un etkileriyle mücadele ederken, Ukrayna’daki savaş mevcut durumu daha da kötüleştirerek pek çok ülkenin ekonomisine olumsuz yansımaktadır. Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrasında başta Amerika Birleşik Devletleri ile Batılı ülkeler ve onların müttefikleri Rusya’ya karşı pek çok alanı kapsayan ağır yaptırımlar uygulamaya başlamıştır. Bu süreç özellikle Rusya’nın küresel ticaret […]
Mayıs 7, 2022

Kazakistan’da Sel Tehdidi: Sorunun Kaynağı Doğal Nedenler mi Yoksa İnsan Faktörü mü?

Günümüzde hızlanan küresel ölçekteki hava kirliliğine bağlı olarak çeşitli gazların yeterince temizlenmeden atmosfere salınımının küresel ısınma seviyesini artırdığı görülmektedir. Bu noktada Birleşmiş Milletler’in verileri bizlere, sanayi devriminden bu yana ortalama küresel sıcaklığın 1,1°C derece arttığını göstermektedir. Küresel ısınma esas itibari ile ortalama hava sıcaklığının artmasının yanı sıra mevsimsel açıdan kışın […]
Nisan 18, 2022

Yaptırımların İran Ekonomisi Üzerindeki Etkisi

2015 yılında İran ile P5+1 ülkeleri (BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesi: Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Birleşik Krallık, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya) arasında uluslararası yaptırımların kaldırılması karşılığında Tahran’ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve kontrol edildiği Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA) anlaşması imzalanmıştır. ABD dönem Başkanı Donald Trump’ın göreve başlamasının ardından […]
Mart 4, 2022

“Deniz Unsurları Olan Bir Göl” Statüsüne Sahip Hazar Denizi: Hangi Ülke için Elverişli?

Hazar Denizi, yaklaşık 398 bin kilometrekarelik (km2) bir alana sahip dünyanın en büyük iç su kütlesidir. Büyük hidrokarbon rezervleriyle birlikte Hazar Denizi, dünya mersin balığı stoklarının %90’ına da ev sahipliği yapmaktadır. Hazar’da Kırmızı Kitap’ta listelenen 20’den fazla hayvan ile yaklaşık 20 bitki türü yetişmektedir. 1991 yılına kadar Hazar Denizi’ne ilişkin […]
Ekim 26, 2021

Türkmen Gazını Avrupa Pazarına Ulaştırmak: Trans-Hazar Doğalgaz Boru Hattı

According to the British Petroleum (BP) Statistical Review, Turkmenistan is the world’s fourth-largest natural gas giant with proven natural gas reserves of 19.5 trillion cubic meters, after Russia (38 trillion cubic meters), Iran (32 trillion cubic meters) and Qatar (24.7 trillion cubic meters). Thus, Turkmenistan ac-counts for 9.8% of the […]
Ekim 4, 2021

Gıda Fiyatlarını Yükselten Nedenler: Orta Asya’dan Örnekler

Gıda fiyatları, ekonomik ve siyasi istikrarda önemli rol oynayan en kayda değer göstergelerden biridir. Gıda fiyatları, talep artışı (esas olarak Asya ülkelerinden), finansal piyasa spekülasyonları, ihracat kısıtlamaları, piyasalardaki hava değişimleri, üretimin yavaşlaması, para biriminin değer kaybetmesi, artan petrol fiyatları, biyoyakıt talebi ve stokların azalması gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Son zamanlarda […]
Eylül 28, 2021

Karşılıklı Bağımlılık ve İş Birliği Çerçevesinde Orta Asya’daki Su Sorunu

Su kıtlığının, Orta Asya’nın yakın gelecekte yüzleşmek durumunda olduğu en ciddi sorunlardan biri olduğu iyi bilinmektedir. Dünya Kaynakları Enstitüsü verilerine göre, Türkmenistan son derece yüksek su sıkıntısıyla karşı karşıya kalan ilk 17 ülke arasında yer almaktadır; Özbekistan ve Kırgızistan, bu sıralama listesinde en çok su sıkıntısı çeken ilk 40 ülke […]
Temmuz 28, 2021

Özbekistan’ın Dış Ticareti

Uluslararası ticaret Özbekistan için çok önemli bir rol oynamaktadır. Ülke, pamuk, meyve ve sebze dâhil olmak üzere tarım ürünlerinin en önemli tedarikçilerinden biri durumundadır. Bağımsızlıktan bu yana Özbekistan kademeli reformlar yapmaya başlamıştır. Ülke ekonomisinin belirgin özelliği, iç pazarın güçlü bir şekilde korunduğu ithal ikamesi politikası yürütmesi olarak nitelendirilebilir. Özbekistan, aynı […]