Ekonomi

Mayıs 7, 2022

Kazakistan’da Sel Tehdidi: Sorunun Kaynağı Doğal Nedenler mi Yoksa İnsan Faktörü mü?

Günümüzde hızlanan küresel ölçekteki hava kirliliğine bağlı olarak çeşitli gazların yeterince temizlenmeden atmosfere salınımının küresel ısınma seviyesini artırdığı görülmektedir. Bu noktada Birleşmiş Milletler’in verileri bizlere, sanayi devriminden bu yana ortalama küresel sıcaklığın 1,1°C derece arttığını göstermektedir. Küresel ısınma esas itibari ile ortalama hava sıcaklığının artmasının yanı sıra mevsimsel açıdan kışın […]
Nisan 18, 2022

Yaptırımların İran Ekonomisi Üzerindeki Etkisi

2015 yılında İran ile P5+1 ülkeleri (BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesi: Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Birleşik Krallık, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya) arasında uluslararası yaptırımların kaldırılması karşılığında Tahran’ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve kontrol edildiği Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA) anlaşması imzalanmıştır. ABD dönem Başkanı Donald Trump’ın göreve başlamasının ardından […]
Mart 4, 2022

“Deniz Unsurları Olan Bir Göl” Statüsüne Sahip Hazar Denizi: Hangi Ülke için Elverişli?

Hazar Denizi, yaklaşık 398 bin kilometrekarelik (km2) bir alana sahip dünyanın en büyük iç su kütlesidir. Büyük hidrokarbon rezervleriyle birlikte Hazar Denizi, dünya mersin balığı stoklarının %90’ına da ev sahipliği yapmaktadır. Hazar’da Kırmızı Kitap’ta listelenen 20’den fazla hayvan ile yaklaşık 20 bitki türü yetişmektedir. 1991 yılına kadar Hazar Denizi’ne ilişkin […]
Ekim 26, 2021

Türkmen Gazını Avrupa Pazarına Ulaştırmak: Trans-Hazar Doğalgaz Boru Hattı

According to the British Petroleum (BP) Statistical Review, Turkmenistan is the world’s fourth-largest natural gas giant with proven natural gas reserves of 19.5 trillion cubic meters, after Russia (38 trillion cubic meters), Iran (32 trillion cubic meters) and Qatar (24.7 trillion cubic meters). Thus, Turkmenistan ac-counts for 9.8% of the […]
Ekim 4, 2021

Gıda Fiyatlarını Yükselten Nedenler: Orta Asya’dan Örnekler

Gıda fiyatları, ekonomik ve siyasi istikrarda önemli rol oynayan en kayda değer göstergelerden biridir. Gıda fiyatları, talep artışı (esas olarak Asya ülkelerinden), finansal piyasa spekülasyonları, ihracat kısıtlamaları, piyasalardaki hava değişimleri, üretimin yavaşlaması, para biriminin değer kaybetmesi, artan petrol fiyatları, biyoyakıt talebi ve stokların azalması gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Son zamanlarda […]
Eylül 28, 2021

Karşılıklı Bağımlılık ve İş Birliği Çerçevesinde Orta Asya’daki Su Sorunu

Su kıtlığının, Orta Asya’nın yakın gelecekte yüzleşmek durumunda olduğu en ciddi sorunlardan biri olduğu iyi bilinmektedir. Dünya Kaynakları Enstitüsü verilerine göre, Türkmenistan son derece yüksek su sıkıntısıyla karşı karşıya kalan ilk 17 ülke arasında yer almaktadır; Özbekistan ve Kırgızistan, bu sıralama listesinde en çok su sıkıntısı çeken ilk 40 ülke […]
Temmuz 28, 2021

Özbekistan’ın Dış Ticareti

Uluslararası ticaret Özbekistan için çok önemli bir rol oynamaktadır. Ülke, pamuk, meyve ve sebze dâhil olmak üzere tarım ürünlerinin en önemli tedarikçilerinden biri durumundadır. Bağımsızlıktan bu yana Özbekistan kademeli reformlar yapmaya başlamıştır. Ülke ekonomisinin belirgin özelliği, iç pazarın güçlü bir şekilde korunduğu ithal ikamesi politikası yürütmesi olarak nitelendirilebilir. Özbekistan, aynı […]
Haziran 23, 2021

Kırgızistan’da Turizmin Mevcut Durumu ve Beklentiler

Kırgızistan, doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile Orta Asya ülkeleri arasında önemli turizm merkezlerinden birisi olma potansiyeline sahiptir. Bu imkanların başında doğa turizmi gelmektedir. Kırgızistan toprakların %65’ini Tanrı Dağları kaplamaktadır. Bu nedeniyle Kırgızistan, “Orta Asya’nın İsviçre’si” olarak tanımlanır. Orta Asya bölgesi barındırdığı pek çok doğa harikası alan ve tarihi […]
Haziran 4, 2021

İpek Yolunun Yeniden Canlandırılması ve Kazakistan İçin Olası Faydaları

Yaşadığımız çağı iki bin yıl öncesiyle karşılaştırdığımızda, modern uygarlığın, teknolojinin ve iletişimin üstünlüğünün yanılsamasına kanmak kolay olabilir. Lakin üzerinden hayli zaman geçmesine rağmen hayal gücümüzü şaşırtan o döneme ait başarılardan bir tanesi Büyük İpek Yolu’dur. Büyük İpek Yolu sadece çarpıcı bir tarihsel fenomen değil, aynı zamanda güzergahındaki ve çevresindeki halklar […]
Mayıs 11, 2021

Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması Üzerine Bir Değerlendirme

15 Kasım 2020 tarihinde Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği’nin (ASEAN) üyeleri Brunei, Kamboçya, Endonezya, Laos, Malezya, Myanmar, Filipinler, Singapur, Tayland ve Vietnam ile ASEAN’ın diyalog ortakları Avustralya, Çin, Japonya, Güney Kore ve Yeni Zelanda arasında gerçekleştirilen 4. Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) Zirvesi’nde RCEP Anlaşması imzalanmıştır. Yaklaşık 8 yıl süren müzakerelerin […]