Tacikistan

Mart 28, 2021

Avrupa Birliği Ve Tacikistan: Refah İçin Yardım

Tacikistan, Avrupa Birliği’nin (AB) Orta Asya’daki politikasında özel bir yere sahiptir. İklim değişikliğine ve doğal afetlere eğilimli, düşük gelirli bir ülke olan Tacikistan, AB Üye Devletleri’nin küresel toplam kalkınma yardımlarının %40’ından fazlasına denk gelen bir oranla bölge ülkeleri arasında, AB’den en fazla yardım alan ülke konumundadır. Bu çalışma, AB’nin Orta […]
Ocak 10, 2021

Rusya ile Tacikistan Arasındaki Ekonomik İşbirliğinin Bir Analizi

Rusya ile ekonomik işbirliği, bölgedeki rolünün azaldığı yönündeki iddialara rağmen Orta Asya ülkeleri için önemini korumaktadır. Ticaret ve yatırım alanlarında Rusya ile yürütülen ortaklıklar bölgenin ekonomik performansına önemli katkılarda bulunmaktadır. Ülkeler bazında yapılan bir analiz Kazakistan ve Rusya arasındaki ikili ekonomik ilişkilerin tarihsel olarak güçlü olduğunu göstermektedir. Kırgızistan ile Rusya’nın […]
Mart 16, 2020

Tacikistan’da Muhalefetin Katılmadığı İlk Seçim ve Yükselen Siyasi Güç Devri

1 Mart 2020 tarihinde Tacikistan Parlamentosu’nun (Meclisi Oli) alt kanadı olan Temsilciler Meclisi’nin (Meclisi Namoyandagon) seçimleri yapıldı. Bu seçim, Tacikistan’ın bağımsızlığını ilan ettiği 1991’den bu yana düzenlenen altıncı seçim olmuştur. Tacikistan’daki parlamento seçimlerinin, erken seçim olmaksızın düzenli olarak zamanında (her beş yılda bir) yapılması dikkat çekicidir.