E-Bülten

E-Bülten


Nisan 25, 2023

Almanya’da Aşırı Sağın Yükselişi

Almanya, hukukun üstünlüğünün ve demokrasinin bütün kurumlarıyla işlediği bir ülke olarak bilinmektedir. Bununla birlikte Almanya [WJP, 2022; EIU, 2023] Avrupa’daki aşırı sağcı ve ırkçı eğilimlerin son yıllarda ciddi yükseliş gösterdiği ülkelerden biridir. Eberswalde’den (Aralık 1990) Hanau’ya (Şubat 2020), çeşitli protestolardan darbe planına (Aralık 2022) kadar uzanan birçok şiddet ve terör […]
Nisan 11, 2023

Rusya ve Yaptırımlar: Moskova’nın Alternatif Arayışları

Rusya ekonomisi, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Avrupa Birliği (AB) ve diğer ülkeler tarafından uygulanan sert yaptırımlar nedeniyle önemli bir baskı altındadır. Yaptırımların temel amacı, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşı sürdürme kabiliyetini kısıtlamaktır. Yaptırımlar, mineral yakıtlar da dâhil olmak üzere Rusya’nın neredeyse tüm kilit endüstrilerini hedef almıştır. Uluslararası Ticaret Merkezi (2023) verilerine […]
Şubat 21, 2023

Kahramanmaraş Depremi ve Uluslararası Yardımlar

6 Şubat 2022 tarihinde 10 ilimizi etkileyen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetlerinde gerçekleşen deprem, milletçe hepimizin tarifi mümkün olmayan acılar yaşamasına neden olmuştur. Bugün itibariyle 40 binin üzerinde can kaybı ve 100 bini aşan yaralı ve 118 bin yıkık, yıkılacak ve ağır hasarlı bina […]
Ocak 16, 2023

AB Enerji Krizi: Tasarruf Tedbirleri ve Öneriler

Rusya-Ukrayna savaşının başladığı 25 Şubat 2022 tarihinden bu yana Batılı ülkeler, özellikle de Avrupa Birliği (AB) Rusya’ya karşı dokuz yaptırım paketini uygulamaya koydu. Her yaptırım paketi farklı sektörleri ve kişileri hedef almak suretiyle Rusya’nın saldırılarının durdurulmasını hedeflemiştir. Rusya ise bu yaptırımlara misilleme olarak Avrupa’ya ödemelerde ruble ile doğalgaz ihraç edeceğini […]
Kasım 1, 2022

Şanghay İşbirliği Örgütü Semerkant Zirvesi 2022: Önemli Çıkarımlar

15-16 Eylül 2022 tarihinde, politikacıların ve medyanın dikkati, Şanghay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) Semerkant’taki yıllık Zirvesine odaklandı. Avrasya kıtasında ciddi siyasi ve ekonomik dönüşümlerin yaşandığı bu dönemde, salgın sonrası devlet başkanlarının ilk kez bir araya gelmiş olması kuşkusuz bölgede önemli bir gelişme olarak değerlendirilmektedir. Üst düzey davetlilerin sayısı, imzalanan belgeler ve […]
Ekim 30, 2022

Orta Asya’da Yeşil Partiler ve Çevresel Siyasi Katılım

1960-1970 yıllarında Avrupa çapında seyrek bir şekilde da-ğılmış destekçilere sahip küçük bir çevreci hareketi olan Yeşiller, günümüzde etkili siyasi partilere dönüşerek, şu anda dünyanın birçok ülkesinde siyasi ortamın önemli bir parçası haline gelmiş-tir. Bugün Avrupa’daki ve dünyanın diğer bölgelerindeki yeşil partiler, seçimlerde diğer siyasi partilerle tamamen rekabet etme yeteneğine sahip […]
Ekim 25, 2022

Kazakistan ve Rusya Ekonomik iş Birliği: Riskler ve Perspektifler

Rusya, ticaret ve yatırımlar açısından Kazakistan’ın önemli ekonomik ortaklarından biridir. Ülkeler birçok önemli projeyi ortaklaşa hayata geçirmektedir. Ancak Ukrayna işgali ve uluslararası yaptırımlar ve baskılar nedeniyle Rusya ile ekonomik iş birliği Kazakistan ve diğer Orta Asya ülkeleri için büyük ölçekli külfet doğurabilme riskini taşımaktadır. Bu nedenle, söz konusu yorum, Rusya’nın […]
Mayıs 13, 2022

Çin’in Dış Yatırımları

Çin’in ekonomik ve siyasi yükselişinin arkasındaki önemli itici güçlerden birisi yabancı yatırım girişini teşvik eden ekonomik reformlardır. Bu yatırımlar, Çin’in, kilit sektörlerini geliştirmesini sağlayarak ülkenin rekabet gücünü artırıp ticaretin büyümesine katkıda bulunmaktadır. Çin ekonomisinin yükselişi ve önemli miktarda tasarruf birikimi, Çin’i en büyük küresel yatırımcılardan biri haline getirmiştir. Bu analizde, […]
Mayıs 7, 2022

Kazakistan’da Sel Tehdidi: Sorunun Kaynağı Doğal Nedenler mi Yoksa İnsan Faktörü mü?

Günümüzde hızlanan küresel ölçekteki hava kirliliğine bağlı olarak çeşitli gazların yeterince temizlenmeden atmosfere salınımının küresel ısınma seviyesini artırdığı görülmektedir. Bu noktada Birleşmiş Milletler’in verileri bizlere, sanayi devriminden bu yana ortalama küresel sıcaklığın 1,1°C derece arttığını göstermektedir. Küresel ısınma esas itibari ile ortalama hava sıcaklığının artmasının yanı sıra mevsimsel açıdan kışın […]
Mayıs 3, 2022

Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri Arasındaki Diplomatik İlişkilerin 30. Yılı

1991 yılında Türk Cumhuriyetleri ile diplomatik ilişkilerini kuran ve ilk büyükelçilik açan ülke Türkiye olmuştur. Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri arasında geçmişten gelen kültür, dil, din ve toplumsal yakınlık ve bağ söz konusu devletler arasındaki ilişkilerin şekillenmesinde ve gelişmesinde önemli unsurlar olmuştur. Tarihsel süreci hatırlayacak olursak, Türkiye Azerbaycan’ın bağımsızlığını 9 Kasım […]