E-Bülten

E-Bülten


Ocak 16, 2023

AB Enerji Krizi: Tasarruf Tedbirleri ve Öneriler

Rusya-Ukrayna savaşının başladığı 25 Şubat 2022 tarihinden bu yana Batılı ülkeler, özellikle de Avrupa Birliği (AB) Rusya’ya karşı dokuz yaptırım paketini uygulamaya koydu. Her yaptırım paketi farklı sektörleri ve kişileri hedef almak suretiyle Rusya’nın saldırılarının durdurulmasını hedeflemiştir. Rusya ise bu yaptırımlara misilleme olarak Avrupa’ya ödemelerde ruble ile doğalgaz ihraç edeceğini […]
Mayıs 13, 2022

Çin’in Dış Yatırımları

Çin’in ekonomik ve siyasi yükselişinin arkasındaki önemli itici güçlerden birisi yabancı yatırım girişini teşvik eden ekonomik reformlardır. Bu yatırımlar, Çin’in, kilit sektörlerini geliştirmesini sağlayarak ülkenin rekabet gücünü artırıp ticaretin büyümesine katkıda bulunmaktadır. Çin ekonomisinin yükselişi ve önemli miktarda tasarruf birikimi, Çin’i en büyük küresel yatırımcılardan biri haline getirmiştir. Bu analizde, […]
Mayıs 7, 2022

Kazakistan’da Sel Tehdidi: Sorunun Kaynağı Doğal Nedenler mi Yoksa İnsan Faktörü mü?

Günümüzde hızlanan küresel ölçekteki hava kirliliğine bağlı olarak çeşitli gazların yeterince temizlenmeden atmosfere salınımının küresel ısınma seviyesini artırdığı görülmektedir. Bu noktada Birleşmiş Milletler’in verileri bizlere, sanayi devriminden bu yana ortalama küresel sıcaklığın 1,1°C derece arttığını göstermektedir. Küresel ısınma esas itibari ile ortalama hava sıcaklığının artmasının yanı sıra mevsimsel açıdan kışın […]
Mayıs 3, 2022

Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri Arasındaki Diplomatik İlişkilerin 30. Yılı

1991 yılında Türk Cumhuriyetleri ile diplomatik ilişkilerini kuran ve ilk büyükelçilik açan ülke Türkiye olmuştur. Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri arasında geçmişten gelen kültür, dil, din ve toplumsal yakınlık ve bağ söz konusu devletler arasındaki ilişkilerin şekillenmesinde ve gelişmesinde önemli unsurlar olmuştur. Tarihsel süreci hatırlayacak olursak, Türkiye Azerbaycan’ın bağımsızlığını 9 Kasım […]
Nisan 26, 2022

Yeni Dijital Devrimler: Metaverse Eksenli Güncel Gelişmeler

Son yıllarda özellikle COVID-19 sonrası adeta zorunlu bir şekilde yaygınlaşan internet kullanımı sadece boş vakitlerimizi harcadığımız ve çeşitli işlerimizi yürüttüğümüz bir ortam olmaktan çıkarak günlük hayatımızın önemli bir kısmı üzerinde hakimiyetini genişletmektedir. Bu süreç içerisinde Metaverse kelimesini de sıklıkla duyar hale gelmekteyiz. Metaverse kelimesini açıklayacak olursak en basit tabir ile […]
Nisan 22, 2022

Mythology in Everyday Life in the Context of the Study of the Sacred Places of Turkistan

Türkistan’ın tarihinin ve kültürünün araştırılması, birden fazla disiplinin ortak çalışmasını gerektirmektedir. Bunları esas olarak arkeoloji, etnografya, sosyoloji gibi alanlar olarak sayabiliriz. Türkistan’ın kültürel özellikleri, bölgenin kutsal yerleri ve efsaneleri hakkındaki mitolojik analizleri, halkın mitsel bilincindeki değişimleri anlamamıza yardımcı olmaktadır. Mitolojinin insan yaşamındaki yeri ve işlevi ile mitlerin çeşitli kategorileri Vico’nun […]
Nisan 18, 2022

Yaptırımların İran Ekonomisi Üzerindeki Etkisi

2015 yılında İran ile P5+1 ülkeleri (BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesi: Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Birleşik Krallık, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya) arasında uluslararası yaptırımların kaldırılması karşılığında Tahran’ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve kontrol edildiği Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA) anlaşması imzalanmıştır. ABD dönem Başkanı Donald Trump’ın göreve başlamasının ardından […]
Nisan 4, 2022

Entelektüel Gelişim ve Yoksulluk Arasındaki İlişki

Toplum ve yaşam bilimi araştırmaları, yoksulluk içinde yaşamanın; hapsedilme, evsizlik, tek ebeveyn olma, liseden ayrılma ve hatta daha erken yaşta ölme olasılığını önemli ölçüde artırdığını göstermektedir. Dahası, bazı bulgular aynı zamanda yoksulluk ve bununla bağlantılı stresin, sorunları nasıl analiz ettiğimiz ve bunlarla nasıl başa çıktığımız, nasıl hedefler belirlediğimiz ve ne […]
Mart 31, 2022

Çin’in Doğu Türkistan’daki Su Projeleri ve Olası Etkileri

Son 30 yıldaki hızlı ekonomik büyümesine paralel olarak Çin, giderek artan bir oranda enerji ve tabii kaynaklar ile büyük tüketim ihtiyacını karşılama sorunuyla karşı karşıya kalmaktadır. Dolayısıyla daha fazla verimlilik ve daha çok kârı amaçlayan endüstriyel üretime ağırlık veren ülke, birçok devasa altyapı projesini gerçekleştirebilmek için doğal çevreyi değiştirmekten hiç […]
Mart 29, 2022

Göç ve Çokkültürlülük Üzerine Genel Bir Değerlendirme

Tarih, insanoğlunun siyasi, ekonomik, ekolojik vb. nedenlerle sürekli bir mekansal hareketliliğine tanıklık etmektedir. Söz konusu bu hareketlilik, tarihsel süreçte bireysel ya da kitlesel olarak çeşitli boyutlarda gerçekleşmiştir. İlk büyük kitlesel göç olarak bilinen Kavimler Göçü ile MS. 4. yüzyılda başlayan ve kesintisiz devam eden insani hareketlilik, hemen hemen yerkürenin tamamını […]