Finans ve Enerji Araştırma Grubu

Ağustos 17, 2017

SUÖB’nin Ulaşım Altyapısındaki Son Gelişmeler

Çin’in batısında bulunan ve Moğolistan, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Afganistan, Pakistan ve Hindistan ile komşu olan Sincan Uygur Özerk Bölgesi (SUÖB), Çin’in Avrasya ve Orta Doğu’ya hatta Batı’ya açılan kapısı niteliğindedir. SUÖB, özellikle, Çin’in Orta Asya enerji kaynaklarına erişimi ve Çin mallarının Orta Asya’ya ve hatta Avrasya pazarına ulaşımı bakımından […]
Haziran 14, 2017

2016 Yılında Çin’in Doğrudan Yabancı Yatırımı: Orta Asya Örneği

Günümüzde dünyanın en büyük ikinci ekonomisi konumunda olan Çin, dünyanın en çok yatırım çeken ülkelerinden biri olmasının yanı sıra, en büyük yatırımcılarından biri haline de gelmiştir. Çin’in son 30 yılda elde ettiği ekonomik başarılarının arkasındaki temel güçlerden birisinin ülkeye çekilen doğrudan yabancı yatırımlar (DYY) olduğu söylenebilir. Resmi olarak 1979 yılından […]
Mayıs 19, 2017

Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık İlişkileri Anlaşması (RCEP): Mevcut Durum ve Beklentiler

Asya-Pasifik bölgesi, son 20-30 yıldır gerçekleştirdiği siyasi, ekonomik ve ticari gelişmeleriyle günümüzde Dünya ekonomisinin en önemli ağırlık merkezlerinden biri haline gelmiştir. Uluslararası alanda siyasi ve ekonomik etkinliği hızla artan Asya Pasifik bölgesinde, bir süre küresel ve bölgesel çaplı jeopolitik mücadeleler ile çeşitli anlaşmazlıkların olmasına rağmen, bölgesel ekonomik işbirliği, ticaret ve […]