Türkistan

Nisan 28, 2022

Türkistan Eyaletinde Doğum Oranı ve Çocuk Eğitiminin Önemi

Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kasım Comart Tokayev tarafından 2022 yılı “Çocuk Yılı” olarak ilan edilmiştir [Kaz.zakon, 2022]. Devlet Başkanının bu inisiyatifi, toplumun gelişim süreci içerisinde genç nesile verilen önemi göstermektedir. Bu, Kazakistan’ın halihazırda sosyal gelişimi kapsamında öncelikli olarak dikkat edilmesi gereken hususlar arasında yer almaktadır. Ayrıca, ülkedeki doğal nüfus artışının sağlanması, […]
Nisan 22, 2022

Mythology in Everyday Life in the Context of the Study of the Sacred Places of Turkistan

Türkistan’ın tarihinin ve kültürünün araştırılması, birden fazla disiplinin ortak çalışmasını gerektirmektedir. Bunları esas olarak arkeoloji, etnografya, sosyoloji gibi alanlar olarak sayabiliriz. Türkistan’ın kültürel özellikleri, bölgenin kutsal yerleri ve efsaneleri hakkındaki mitolojik analizleri, halkın mitsel bilincindeki değişimleri anlamamıza yardımcı olmaktadır. Mitolojinin insan yaşamındaki yeri ve işlevi ile mitlerin çeşitli kategorileri Vico’nun […]
Mart 1, 2022

Türkistan Eyaletinde Doğum Oranı ve Çocuk Eğitiminin Önemi

Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kasım Comart Tokayev tarafından 2022 yılı “Çocuk Yılı” olarak ilan edilmiştir [Kaz.zakon, 2022]. Devlet Başkanının bu inisiyatifi, toplumun gelişim süreci içerisinde genç nesile verilen önemi göstermektedir. Bu, Kazakistan’ın halihazırda sosyal gelişimi kapsamında öncelikli olarak dikkat edilmesi gereken hususlar arasında yer almaktadır. Ayrıca, ülkedeki doğal nüfus artışının sağlanması, […]
Mayıs 27, 2021

Türkistan Turizminde Yeni Fırsatlar

Türkistan’ın turizm potansiyelinin, bölgenin gelenekleriyle doğrudan ilişkili olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumu, İpek Yolu üzerinde yer alan Türkistan şehrinin sahip olduğu kültürel ve tarihi eserleriyle açıklamak mümkündür. Söz konusu geleneksel değerlerin modern şehrin turistik potansiyeli üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğu aşikardır. Türkistan’ı tarihi şehrin mevcut korunma durumu ve günümüz mimari […]
Nisan 21, 2021

Türkistan’ın Anıt Eserleri

İnsanın sosyo-kültürel kimliğini oluşturan ana faktörlerden biri de insanın tarihsel hafızasıdır. Zira tarihsel hafıza ortak anılarımız aracılığıyla bizleri birbirimize bağlamakta olup, akrabalık, arkadaşlık, topluluk ve hatta etnik ilişkileri düzenlemektedir. Tarihsel hafızanın belirli yer ve mekânlarla ilişkilendirilmesi, bilimdeki maddi kültür ile manevi değerler arasındaki ortak ilişkiyi açıklamaktadır. Anıt eserleri genelde tarih, […]
Şubat 8, 2021

Türkistan Mimarisinin Sosyal Görünümü

Kent sakinlerinin kültür ve hayat tarzı, kentin konumu ve mimari özellikleri ile yakından ilişkilidir. Özellikle Orta Asya ve Kazakistan’daki ortaçağ şehirlerinin oluşumu ve gelişimi, sakinlerinin sosyal yapısını ve yaşam biçimini yansıtmaktadır. Türkistan, Kazakistan’daki böyle bir karakteristiğe sahip nadir şehirlerden birisidir. Doğu tarzının seçkin örneklerinden birisi olan Türkistan antik kentinin mimarisi, Orta […]
Kasım 23, 2020

Salgın Kent Yaşamını Nasıl Değiştirdi: Türkistan Şehri Örneği

2020’nin başlarında dünyanın birçok ülkesine yayılmaya başlayan Covid-19 koronavirüs enfeksiyonu, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DTÖ) koronavirüsü küresel bir salgın olarak ilan etmesine neden oldu. Salgının dünya çapında hızla yayılması, ülkeler arasındaki sınırların kapanmasına, küresel düzeyde sanayinin zayıflamasına ve ekonomik kalkınmanın yavaşlamasına neden olmuştur. Bu çerçevede ülkeler koronavirüs salgınının etkisine bağlı olarak […]
Ekim 25, 2020

Türkistan Eyaletinin Ruhani Mekânlarının Envanteri

12 Nisan 2017’de Kazakistan’ın Kurucu Cumhurbaşkanı Sayın Nursultan Nazarbayev’in talimatı üzerine başlatılan “Geleceğe Yöneliş: Manevi Yenilenme” projesinden sonra ülkenin sosyal bilimlerinde büyük bir atılım yaşanmıştır. Manevi Yenilenme projesi, devlet programının temelini oluşturmuştur. Söz konusu program çerçevesinde çeşitli alanlarda araştırma çalışmaları başlatılmıştır. Bunların arasında “Kazakistan’ın Ruhani Mekanlarının Coğrafyası”nın hazırlanması en önemli […]
Ekim 25, 2020

Sardoba Barajının Patlamasının Türkistan Eyaletindeki Sonuçları

27-29 Nisan 2020’de Özbekistan’ın bazı bölgelerinde yaşanan şiddetli yağışlar, Sırdarya eyaletinde bulunan Sardoba barajının patlamasına yol açtı. Özbekistan-Kazakistan sınırında yer alan barajın patlaması nedeniyle Özbekistan’da 70,000’den fazla insan evsiz kalırken, 20’den fazla yerleşim alanı su altında kalmıştır [Informburo.kz, 2020]. Özbekistan’da meydana gelen sel baskını, 1 Mayıs 2020’de Kazakistan’ın sınır bölgesini, […]
Ekim 24, 2020

Türkistan Bölgesi’nin Etno-Demografik Durumu, Yönleri ve Dönüşümü

Türkistan’ın eyalet merkezi olması, bölgedeki ekonomik, kültürel ve demografik yapıdaki değişimleri de tetiklemiştir. Bu süreç, Kazakistan’ın güney bölgesindeki etno-demografik süreçlerin yönünü ve dönüşümünü etkilemektedir. Günümüz Türkistan eyaletindeki demografik durum, 20. yüzyılın başından beri çeşitli dinamikler sergilemiştir. Genel olarak bölgedeki nüfus son yüzyıl boyunca artış eğiliminde olmuştur. Bu eğilim, eyalet halkının […]