Kazakistan

Ekim 25, 2022

Kazakistan ve Rusya Ekonomik iş Birliği: Riskler ve Perspektifler

Rusya, ticaret ve yatırımlar açısından Kazakistan’ın önemli ekonomik ortaklarından biridir. Ülkeler birçok önemli projeyi ortaklaşa hayata geçirmektedir. Ancak Ukrayna işgali ve uluslararası yaptırımlar ve baskılar nedeniyle Rusya ile ekonomik iş birliği Kazakistan ve diğer Orta Asya ülkeleri için büyük ölçekli külfet doğurabilme riskini taşımaktadır. Bu nedenle, söz konusu yorum, Rusya’nın […]
Temmuz 9, 2022

Rusya’ya Yönelik Yaptırımların Kazakistan Ekonomisine Etkileri

Küresel çapta ülkeler COVID-19’un etkileriyle mücadele ederken, Ukrayna’daki savaş mevcut durumu daha da kötüleştirerek pek çok ülkenin ekonomisine olumsuz yansımaktadır. Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrasında başta Amerika Birleşik Devletleri ile Batılı ülkeler ve onların müttefikleri Rusya’ya karşı pek çok alanı kapsayan ağır yaptırımlar uygulamaya başlamıştır. Bu süreç özellikle Rusya’nın küresel ticaret […]
Mayıs 7, 2022

Kazakistan’da Sel Tehdidi: Sorunun Kaynağı Doğal Nedenler mi Yoksa İnsan Faktörü mü?

Günümüzde hızlanan küresel ölçekteki hava kirliliğine bağlı olarak çeşitli gazların yeterince temizlenmeden atmosfere salınımının küresel ısınma seviyesini artırdığı görülmektedir. Bu noktada Birleşmiş Milletler’in verileri bizlere, sanayi devriminden bu yana ortalama küresel sıcaklığın 1,1°C derece arttığını göstermektedir. Küresel ısınma esas itibari ile ortalama hava sıcaklığının artmasının yanı sıra mevsimsel açıdan kışın […]
Şubat 21, 2022

Kazakistan’da Bilim: Mevcut Durum ve Yeni Gelişmeler

Dünyadaki son bilimsel ve teknolojik gelişmelere baktığımızda bilimin hayatımızın neredeyse tüm alanlarını kapsadığını görebilmekteyiz. Son dönemlerde Kazakistan’da da bilimsel gelişmeler konusunda da pek çok değişim ve yenilikler hayata geçirilmektedir. Bilindiği üzere devlet tarafından desteklenen bir çok bilimsel proje ilanları rekabetçi bir ortamda gerçekleştirilmektedir. Bu süreçte bilginin üretilmesinin yanında bir kısım […]
Kasım 4, 2021

Aral Denizi’nin Ekolojik Göçe Etkisi: Kızılorda Eyaleti Örneği

Son yıllarda Kazakistan topraklarında çeşitli çevre sorunları ortaya çıkarak, bölgelerde farklı olumsuzlukların yaşanmasına sebep olmuştur. Bunlardan biri de insan kaynaklı faaliyetler sonucu ortaya çıkan Aral Denizi sorunudur. Aral Denizi’nin kurumasının bölgeyi büyük bir çevre felâketine dönüştürdüğü iyi bilinmektedir. Aral Denizi sorunu, 1960’lardan bu yana Sır Derya ve Amu Derya nehirlerinin […]
Ekim 29, 2021

Kazakistan-Türkiye İlişkileri

Work in Progress ÖZET Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dağıldıktan sonra Türkiye Cumhuriyeti devleti tarihi ve manevi ortak kültüre sahip olan Orta Asya Cumhuriyetleri ile bu bölgede meydana gelen bağımsızlığını kazanmış olan Türk Cumhuriyetleriyle ilişkilerini geliştirmeye fırsat kazanmıştır. Türk Cumhuriyetleri’nin yükselen yıldızı Orta Asya’nın Avrupası olarak bilinen Kazakistan Cumhuriyeti ile ilişkileri […]
Eylül 27, 2021

Almatı Havalimanı: Kazakistan İçin Yeni İmkânlar

1927-1997 yılları arasında Kazakistan Cumhuriyeti’nin başkenti olan Almatı, yaklaşık 2 milyon nüfusu ile ülkenin en büyük şehridir ve ülkenin Gayri safi yurt içi hasılasının (GSYİH) %20’sini oluşturmaktadır. 1935 yılında ilk uçuşlarına başlayan Almatı Uluslararası Havalimanı (AUH), günümüzde Orta Asya’nın en işlek havalimanlarından biridir. Havalimanında 4.400 metre (m.) x 45 m. […]
Eylül 22, 2021

«Bolaşak» Programı: Tarihçesi ve Güncel Gelişmeler

Bolaşak uluslararası burs programı Kazakistan Cumhuriyeti’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Elbası Nursultan Nazarbayev tarafından 5 Kasım 1993 tarihinde çıkardığı 1394 sayılı kararname ile personel ve uzmanları hazırlama eğitimi amacıyla kurulmuştur. Bu program sayesinde ülke vatandaşlarına dünyanın önde gelen üniversitelerinde tam zamanlı yüksek lisans, doktora (PhD), Tıp Bilimleri adayı, klinik ihtisas, ihtisas veya […]
Ağustos 27, 2021

Kazak Halk Hekimliginin Araştırılması

Kazak halk hekimliğinin kökleri toplumun hayatında modern tedavi yöntemlerinin keşfinden çok uzun zaman öncesine dayanmaktadır. Tarih boyunca göçebe hayat şeklini sürdüren Kazak toplumu kendi yaşamları içerisinde geleneksel ekonomik sistem, barınma ve beslenmenin yanında halk hekimliğini de geliştirebilmiştir. Bu bağlamda halk hekimliğinin tedavi yöntemleri rasyonel tedavi ve irrasyonel tedavi olmak üzere […]
Temmuz 3, 2021

Kazakistan Cumhuriyeti’nin Gençlik Politikaları Üzerine Kısa Bir Değerlendirme

Bugün itibariyle 19 milyona yaklaşan Kazakistan nüfusunun, 2020 yılında kaydedilen yaş ortalaması 30,7’dir. Bu ortalama ile dünya sıralamasında 114. sırada bulunan Kazakistan nüfusunun yarısına yakını 29 yaş altındadır. Gençlik Kanunu ve ilgili diğer resmi belgelerde gençlik yaş aralığı olarak kabul edilen 14-29 yaş arasındaki nüfusun genel nüfus içerisindeki oranı ise […]