Makaleler

Makaleler


Şubat 17, 2023

Kahramanmaraş Depremi

6 Şubat 2022 tarihinde 10 ilimizi etkileyen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetlerinde gerçekleşen deprem, milletçe hepimizin tarifi mümkün olmayan acılar yaşamamıza neden olmuştur. Bugün itibariyle 38 binin üzerinde can kaybı ve 100 bini aşan yaralı ve 47 bin yıkık, yıkılacak ve ağır hasarlı bina […]
Aralık 9, 2022

Türk Devletleri Teşkilatı Semerkant Zirvesi: Ortak Geçmişten Ortak Geleceğe

11 Kasım 2022 tarihinde Özbekistan’ın Semerkant şehrinde Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 9. Zirvesi gerçekleşti. Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in ev sahipliğinde düzenlenen TDT Semerkant Zirvesi’ne Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Comart Tokayev,  Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Milli Keneşi Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguly […]
Eylül 1, 2022

Küresel Turizm Dinamikleri: Türkiye’nin Turizm Sektörünün Toparlanma Süreci

Turizm sektörü, hızlı gelişme potansiyeli ile pek çok ülkenin önemli gelir kaynakları arasında yer almaktadır. Küresel turizm gelirleri 2010’da 852 milyar dolardan 2019’da 3.5 trilyon dolara çıkarak sadece 9 yıl içerisinde 4.3 kat artmıştır [Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü, 2010; 2019]. Lakin COVID-19 salgınının neden olduğu küresel çaptaki kısıtlamalar turizm […]
Temmuz 9, 2022

Rusya’ya Yönelik Yaptırımların Kazakistan Ekonomisine Etkileri

Küresel çapta ülkeler COVID-19’un etkileriyle mücadele ederken, Ukrayna’daki savaş mevcut durumu daha da kötüleştirerek pek çok ülkenin ekonomisine olumsuz yansımaktadır. Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrasında başta Amerika Birleşik Devletleri ile Batılı ülkeler ve onların müttefikleri Rusya’ya karşı pek çok alanı kapsayan ağır yaptırımlar uygulamaya başlamıştır. Bu süreç özellikle Rusya’nın küresel ticaret […]
Temmuz 9, 2022

Türk Devletleri Arasında Bir Entegrasyon Unsuru Olarak Etno-Turizm

Küresel çapta birçok ülke ekonomilerini kapsamlı bir şekilde geliştirme çalışmaları içerisinde turizm sektörünün geliştirilmesine önceliklendirmeye başlamışlardır. Bunun nedenleri arasında turizm alanındaki düzenlemelerin, ekonominin diğer sektörlerine göre daha etkin bir şekilde hayata geçirilmesi gösterilebilir. Turizm sektörü kendi içerisinde çeşitlilik barındırmaktadır. Bunlar içerisinde deniz turizmi, kış turizmi, yayla turizmi ve sağlık turizmi […]
Temmuz 1, 2022

Kazakistan’da Şeker Krizi: Nedenleri ve Çözüm Yolları

Küresel gıda piyasasında çeşitli nedenlerden ötürü temel ihtiyaç olarak kabul edilen pek çok ürünün temininde yaşanan sıkıntılar, yerel düzeydeki çeşitli fırsatçılık ve tedarik zincirlerinde yaşanan sorunlarla birleştiğinde şeker arzında olduğu gibi alışılmadık bir kısım zorlukları karşımıza çıkarmaktadır. Bilindiği üzere şeker sadece çikolata ve şekerleme gibi şeker yoğun ürünler dışında yemekler […]
Haziran 20, 2022

Orta Asya Ülkelerinde Toplumun Kitap Okuma Durumu

İnsan gelişiminin her aşamasında kitabın özel bir yeri vardır. Yüzyıllardır süren endüstriyel ve teknolojik devrimlerin kitabın değerini azaltamadığı bilinmektedir. Günümüz dijital çağında, geleneksel kitapların elektronik versiyonları çıkarılmakta ve gelecek nesiller için onları korumanın yolları geliştirilmektedir. Ayrıca gelişen dijital ve teknolojik imkanlar kitaplar da dahil olmak üzere pek çok bilgiye erişimi […]
Mayıs 15, 2022

Kazak Diasporası Araştırmaları Üzerine Bir Değerlendirme

Diaspora araştırmaları göç, kültür, tarih ve pek çok farklı alanla disiplinle ilişkili olup kendi ana vatanları dışında yaşayan toplulukları inceleyen bir çalışma alanıdır. Bu tür çalışmalar çoğunlukla bir diaspora grubuna odaklanarak onların ev sahibi ülke toplumuna sosyal ve ekonomik entegrasyonu, kimlik, kültür, iş gücü ve anavatanları ile bağları ve diğer […]
Mayıs 7, 2022

Kazakistan’da Emek Piyasası: Yabancı İş Gücü Dinamikleri ve Politikalar

Küreselleşme süreci, yeni eğilimlerin ortaya çıkmasına neden olurken uluslararası emek gücü göçünün de hızlı bir şekilde genişlemesine olanak sağlamaktadır. Uluslararası göç akınlarını genel çerçevede zorunlu veya gönüllü olarak ikiye ayırabilmekteyiz. Zorunlu göç içinde genelde güvenlik nedenleri yer alırken gönüllü göç sürecinde ise ekonomik sebepler ve yurtdışında daha iyi imkanlarda iş […]
Mayıs 3, 2022

Gelecekte Hangi Meslekler Değişecektir?

Günümüz işgücü piyasası gelişen teknolojik altyapılar, internet ve bilgi teknolojileri sayesinde önemli ölçüde değişime uğramaktadır. 21. yüzyılda hayatlarımızın pek çok farklı alanlarında yaşanan hızlı değişimler, özellikle son dönemlerde epeyce hızlanarak ve kapsama alanlarını da genişleterek yeni iş kollarının ortaya çıkmasına olanak sağlamaktadır. Geleneksel meslekler arasında popüler olan doktor, öğretmen, bilim […]