Sosyoloji

Mayıs 7, 2022

Kazakistan’da Emek Piyasası: Yabancı İş Gücü Dinamikleri ve Politikalar

Küreselleşme süreci, yeni eğilimlerin ortaya çıkmasına neden olurken uluslararası emek gücü göçünün de hızlı bir şekilde genişlemesine olanak sağlamaktadır. Uluslararası göç akınlarını genel çerçevede zorunlu veya gönüllü olarak ikiye ayırabilmekteyiz. Zorunlu göç içinde genelde güvenlik nedenleri yer alırken gönüllü göç sürecinde ise ekonomik sebepler ve yurtdışında daha iyi imkanlarda iş […]
Ocak 1, 2022

Salgının Görünmeyen Sosyal Yönleri

Birçok uzman ve gözlemcinin daha önce belirttiği gibi, COVID-19 salgını, yeni olumsuz eğilimlerin oluşmasında fazla rol oynamamasına karşın toplumda var olan bazı olumsuz eğilimleri yoğunlaştırdı ve şiddetlendirdi. Mevcut durum, toplumda yarı gizli birçok sorunun birdenbire acı veren sosyal örneklere dönüştüğünü ve diğer pek çok zorluk arasında bile artık görmezden gelinemeyecek […]
Kasım 23, 2020

Salgın Kent Yaşamını Nasıl Değiştirdi: Türkistan Şehri Örneği

2020’nin başlarında dünyanın birçok ülkesine yayılmaya başlayan Covid-19 koronavirüs enfeksiyonu, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DTÖ) koronavirüsü küresel bir salgın olarak ilan etmesine neden oldu. Salgının dünya çapında hızla yayılması, ülkeler arasındaki sınırların kapanmasına, küresel düzeyde sanayinin zayıflamasına ve ekonomik kalkınmanın yavaşlamasına neden olmuştur. Bu çerçevede ülkeler koronavirüs salgınının etkisine bağlı olarak […]
Ekim 5, 2020

2010-2020’de Kazakistan’da Etnik Çeşitlilikte Değişim

120’den fazla etnik grubun yaşadığı Kazakistan, Sovyet sonrası devletleri arasında en çok etnik çeşitliliğe sahip ülkedir. Ülkenin çoklu etnik gruplara sahip yapısı, karmaşık tarihi olayların ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nden (SSCB) kalan mirasın sonucudur. Kazakistan’ın toplam nüfusu, yakın zamanda 2010 yılına göre 2.428.505 kişi artarak, yani %14.9’luk bir artış göstererek, […]
Ağustos 31, 2020

İran’da Kazak Diasporası ve “Nurlı Köş” Programı

Dünya çapındaki Kazak diasporası tarihsel açıdan pek çok tarihi olayın ardından oluşmaya başlamıştır. Kazakistan tarihi boyunca Kazaklar, özellikle Sovyet döneminin başlarında, siyasi, ekonomik ve dinsel baskılar, isyanlar ve savaşlar, soykırım ve kıtlık gibi istisnai durumlarda anavatanlarından ayrılarak diğer ülkelere göç etmişlerdir. Bu gibi hadiseler nedeniyle genelde zorunlu göç olarak tabir […]
Nisan 27, 2020

Türkistan Eyaletinin Sosyal ve Kültürel Altyapısı

Kazakistan’ın sosyo-ekonomik olarak kalkınmasının temel göstergeleri, ülkenin farklı bölgelerinde yaşayan halkın yaşam standartlarına yansımaktadır. Bu bağlamda, her bölgedeki sosyal ve kültürel altyapı sorunlarının tam olarak çözüldüğünden söz edememekteyiz. Halkın refahını ve yaşam standartlarını iyileştirmek için hazırlanan programlar kapsamında alınan önlemler, bölgelerde yıllar boyunca biriken sorunları tam olarak çözememektedir.  
Ağustos 13, 2019

Asya Avrupa No: 43

Kıymetli okuyucularımız, Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi’ne bağlı Avrasya Araştırma Enstitüsü’nün aylık yayın organı Asya Avrupa Dergisi’ni yayına hazırlayan tüm ekip adına sizlere saygılar sunuyorum. Bilindiği üzere, geçtiğimiz ay, Türkiye’de 15 Temmuz 2016’da gerçekleşen hain darbe girişiminin yıl dönümünü idrak ettik. Milletin silahlarının yine millete doğrultularak Türk vatandaşlarının şehit edildiği ve […]
Şubat 13, 2019

Asya Avrupa No: 37

Kıymetli okuyucularımız, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi’ne bağlı Avrasya Araştırma Enstitüsü’nün aylık süreli yayını olan Asya Avrupa Dergisi’nin 37. Sayısı ile karşınızdayız. Bu sayımızda da Avrasya gündeminin önemli meselelerini masanıza getirmeye çalışmaktayız. Bu sayımızda Kazakistan ile ilgili de iki analize yer veriyoruz. Özellikle ‘‘Eyalet Merkezi’’ hüviyetini elde etmesiyle daha […]
Haziran 13, 2018

Asya Avrupa No: 30

Değerli Asya Avrupa okuyucuları, Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi’ne bağlı Avrasya Araştırma Enstitüsü olarak her ay yayınladığımız ve dört dilde (Türkçe, Kazakça, İngilizce, Rusça) içerik barındıran haber analiz dergimiz Asya Avrupa 30. Sayısına erişmiş bulunuyor. Her zamanki gibi bu sayımızda da, Enstitü uzmanlarımız, Avrasya gündemini yakından ilgilendiren pek çok konuyu dikkatinize […]
Şubat 26, 2018

Rusya’nın Demografik Krizi: Çıkış Yolu Var mı?

Sürdürülebilir nüfus artışının sağlanması, çok sayıda ülkenin karşılaştığı sorunlar arasında yer almaktadır. Günümüzde başta Batı ülkeleri olmak üzere pek çok gelişmiş ekonomi, nüfusu hızlı bir şekilde daralan ülkeler listesine girmiştir. Birleşmiş Milletler’in sürdürülebilir büyüme standardına göre, bir kadının yaşamı boyunca dünyaya getirdiği ortalama çocuk sayısı olan ‘toplam doğurganlık hızı’ (TDH) […]