Rusya

Nisan 11, 2023

Rusya ve Yaptırımlar: Moskova’nın Alternatif Arayışları

Rusya ekonomisi, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Avrupa Birliği (AB) ve diğer ülkeler tarafından uygulanan sert yaptırımlar nedeniyle önemli bir baskı altındadır. Yaptırımların temel amacı, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşı sürdürme kabiliyetini kısıtlamaktır. Yaptırımlar, mineral yakıtlar da dâhil olmak üzere Rusya’nın neredeyse tüm kilit endüstrilerini hedef almıştır. Uluslararası Ticaret Merkezi (2023) verilerine […]
Ekim 25, 2022

Kazakistan ve Rusya Ekonomik iş Birliği: Riskler ve Perspektifler

Rusya, ticaret ve yatırımlar açısından Kazakistan’ın önemli ekonomik ortaklarından biridir. Ülkeler birçok önemli projeyi ortaklaşa hayata geçirmektedir. Ancak Ukrayna işgali ve uluslararası yaptırımlar ve baskılar nedeniyle Rusya ile ekonomik iş birliği Kazakistan ve diğer Orta Asya ülkeleri için büyük ölçekli külfet doğurabilme riskini taşımaktadır. Bu nedenle, söz konusu yorum, Rusya’nın […]
Temmuz 9, 2022

Rusya’ya Yönelik Yaptırımların Kazakistan Ekonomisine Etkileri

Küresel çapta ülkeler COVID-19’un etkileriyle mücadele ederken, Ukrayna’daki savaş mevcut durumu daha da kötüleştirerek pek çok ülkenin ekonomisine olumsuz yansımaktadır. Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrasında başta Amerika Birleşik Devletleri ile Batılı ülkeler ve onların müttefikleri Rusya’ya karşı pek çok alanı kapsayan ağır yaptırımlar uygulamaya başlamıştır. Bu süreç özellikle Rusya’nın küresel ticaret […]
Nisan 28, 2022

Rusya-Ukrayna Savaşı’nın Çin’e Olası Etkileri

24 Şubat 2022 tarihinde Rusya’nın Ukrayna’ya silahlı saldırısıyla başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı, maalesef tüm acı sonuçlarıyla hala devam etmektedir. Çatışmaların başladığı tarihten bu yana iki tarafın da askeri kaybı hakkında çeşitli rapor ve tahminler yapılmaktadır. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’ne (OHCHR) göre, 2 Nisan 2022 tarihine kadar Ukrayna’da savaşta 1.417 […]
Şubat 25, 2022

Rusya’nın Dış Ticaretindeki Güncel Değişimler

Rusya’nın dış ticareti önemli değişiklikler göstermektedir. Aynı zamanda Rusya, küresel pazarda önemli bir ham petrol ve doğal gaz tedarikçisi olmaya devam etmektedir. Ancak, son zamanlarda ülke ticaret modellerinde değişiklikler göstermeye başlamıştır. Ülke, üretim ve ihracatını çeşitlendirmek için imalat ve tarım sektörlerini aktif olarak geliştirmektedir. Aynı zamanda, Batı tarafından yapılan yaptırımlar […]
Ağustos 27, 2021

Rusya’nın Nükleer Silah Programına Kısa Bir Bakış

1945 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Japonya’ya karşı ilk nükleer silahını kullanmasıyla birlikte, Sovyetler Birliği’nin nükleer alanındaki bilimsel çalışmaları hız kazanmış ve Klaus Fuchs aracılığıyla ilk atom bombasını icat etmiştir.  Plütonyumdan yapılan 22 kilotonluk “RDS-1” (Reaktivniy Dvigatel Stalina, Batı’da Joe-1 olarak adlandırılmaktadır) adlı bombasını 29 Ağustos 1949 tarihinde Kazakistan’ın Semipalatinsk […]
Nisan 17, 2021

Baykonur Uzay Üssü’nün Jeostratejik ve Jeopolitik Önemi

Dünya genelindeki uzay üslerinden en tanınmış olanlarından biri olan Baykonur Uzay Üssü (Kosmodrom) Kazakistan’ın Kızılorda bölgesi sınırlarındaki Kazalı şehri ile Jusalı ve Turatam köyleri yakınlarındaki bir alanda kurulmuştur. 2 Haziran 1955 tarihinde zemini atılan üs, 6.717 km2’lik alana sahip olup, dünyanın en eski ve en büyük uzay üssü olma özelliğini […]
Ocak 10, 2021

Rusya ile Tacikistan Arasındaki Ekonomik İşbirliğinin Bir Analizi

Rusya ile ekonomik işbirliği, bölgedeki rolünün azaldığı yönündeki iddialara rağmen Orta Asya ülkeleri için önemini korumaktadır. Ticaret ve yatırım alanlarında Rusya ile yürütülen ortaklıklar bölgenin ekonomik performansına önemli katkılarda bulunmaktadır. Ülkeler bazında yapılan bir analiz Kazakistan ve Rusya arasındaki ikili ekonomik ilişkilerin tarihsel olarak güçlü olduğunu göstermektedir. Kırgızistan ile Rusya’nın […]
Aralık 7, 2020

COVİD-19 Salgınının Rusya Ekonomisine Etkisi

COVID-19 salgını, küresel düzeyde uygulamaya konulan çeşitli sınırlandırmalar ve ulusal düzeyde alınan ilave önlemlerle birlikte neredeyse tüm ülkelerin ekonomik büyüme tahminlerini bozmuştur. Uluslararası Para Fonu’nun tahminlerine göre, 2020–2021 için dünya ekonomisinde toplam kayıp yaklaşık 12 trilyon ABD dolarına ulaşacaktır.
Ekim 24, 2020

Rusya’nın Demografik Yapısı ve Devlet Yardımları

15 Ocak 2020’de Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Federal Meclis’te ulusa sesleniş konuşmasının onaltıncısını yaptı. Konuşmanın, belirlenen tarihten daha erkene çekilmesi, çözüm bekleyen sorunların artışına yorumlandı. Söz konusu konuşmanın demografik sorunları içeren giriş bölümünde Putin, Rusya’nın 147 milyonluk bir nüfusa sahip olduğunu, bu nüfusun Rusya için yetersiz olduğunu belirtti. Sovyetler Birliği’nin […]