Tarih

Haziran 4, 2021

İpek Yolunun Yeniden Canlandırılması ve Kazakistan İçin Olası Faydaları

Yaşadığımız çağı iki bin yıl öncesiyle karşılaştırdığımızda, modern uygarlığın, teknolojinin ve iletişimin üstünlüğünün yanılsamasına kanmak kolay olabilir. Lakin üzerinden hayli zaman geçmesine rağmen hayal gücümüzü şaşırtan o döneme ait başarılardan bir tanesi Büyük İpek Yolu’dur. Büyük İpek Yolu sadece çarpıcı bir tarihsel fenomen değil, aynı zamanda güzergahındaki ve çevresindeki halklar […]
Eylül 25, 2020

The Tūqmāq (Golden Horde), the Qazaq Khanate, the Shībānid Dynasty, Rūm (Ottoman Empire), and Moghūlistan in the XIV-XVI Centuries from Original Sources

The “The Tūqmāq (Golden Horde), the Qazaq Khanate, the Shibanid Dynasty, Rūm (Ottoman Empire), and Moghūlistan in the XIV-XVI Centuries: from Original Sources” monograph that you are about the read represents a unique opportunity for readers with its extensive original sources that are not presented before in Eurasian studies concerning […]