Kültür

Mayıs 3, 2022

Gelecekte Hangi Meslekler Değişecektir?

Günümüz işgücü piyasası gelişen teknolojik altyapılar, internet ve bilgi teknolojileri sayesinde önemli ölçüde değişime uğramaktadır. 21. yüzyılda hayatlarımızın pek çok farklı alanlarında yaşanan hızlı değişimler, özellikle son dönemlerde epeyce hızlanarak ve kapsama alanlarını da genişleterek yeni iş kollarının ortaya çıkmasına olanak sağlamaktadır. Geleneksel meslekler arasında popüler olan doktor, öğretmen, bilim […]
Nisan 22, 2022

Mythology in Everyday Life in the Context of the Study of the Sacred Places of Turkistan

Türkistan’ın tarihinin ve kültürünün araştırılması, birden fazla disiplinin ortak çalışmasını gerektirmektedir. Bunları esas olarak arkeoloji, etnografya, sosyoloji gibi alanlar olarak sayabiliriz. Türkistan’ın kültürel özellikleri, bölgenin kutsal yerleri ve efsaneleri hakkındaki mitolojik analizleri, halkın mitsel bilincindeki değişimleri anlamamıza yardımcı olmaktadır. Mitolojinin insan yaşamındaki yeri ve işlevi ile mitlerin çeşitli kategorileri Vico’nun […]
Nisan 4, 2022

Entelektüel Gelişim ve Yoksulluk Arasındaki İlişki

Toplum ve yaşam bilimi araştırmaları, yoksulluk içinde yaşamanın; hapsedilme, evsizlik, tek ebeveyn olma, liseden ayrılma ve hatta daha erken yaşta ölme olasılığını önemli ölçüde artırdığını göstermektedir. Dahası, bazı bulgular aynı zamanda yoksulluk ve bununla bağlantılı stresin, sorunları nasıl analiz ettiğimiz ve bunlarla nasıl başa çıktığımız, nasıl hedefler belirlediğimiz ve ne […]
Şubat 2, 2022

Abay Bibliyografyasının Hazırlanması Hakkında Bir Değerlendirme

2020 yılında, ünlü Kazak şair ve filozof Abay Kunanbayev’in doğumunun 175. yıl dönümü vesilesiyle ülkede çok sayıda etkinlik ve proje gerçekleştirildi. Özellikle bilim camiasında Abay Kunanbayev’e adanmış konferans ve sempozyumlarla şairin çalışmaları yeni bir boyut kazandı. Ayrıca Abay araştırmacılarının yeni araştırmaları basında, özel koleksiyonlarda ve yeni eserlerde yer aldı. Bunlar, […]
Eylül 22, 2021

«Bolaşak» Programı: Tarihçesi ve Güncel Gelişmeler

Bolaşak uluslararası burs programı Kazakistan Cumhuriyeti’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Elbası Nursultan Nazarbayev tarafından 5 Kasım 1993 tarihinde çıkardığı 1394 sayılı kararname ile personel ve uzmanları hazırlama eğitimi amacıyla kurulmuştur. Bu program sayesinde ülke vatandaşlarına dünyanın önde gelen üniversitelerinde tam zamanlı yüksek lisans, doktora (PhD), Tıp Bilimleri adayı, klinik ihtisas, ihtisas veya […]
Eylül 22, 2021

Kazak Edebiyatının Dijitalleşme Süreci

Dünyadaki dijital sistemin ve internetin hızlı bir şekilde gelişmesi Kazak edebiyatını da her yönden etkilemektedir. Yani bilişim teknolojilerinin etkileri sonucunda edebiyatın yeni türleri, janrları ve yeni akımları oluşmaktadır. Dijital programlar edebiyatın yapısını ve formatını (basılı ve elektronik) değişime uğramaktadır. “Siber edebiyat” kelimesindeki “siber” (cyber) ön eki kendinden sonraki kelimenin bilgisayar […]
Temmuz 19, 2021

Beşeri Bilimler ve Kültür Projeleri: Destek ve Finansman

Kültürel ve beşeri bilimler alanlarındaki araştırmaların, projelerin ve programların desteklenmesi ve finanse edilmesi birçok ülkeyi zorlayan kısımları olan ve olmaya devam eden bir konudur. İnsani ve kültürel faaliyetlerin özünde, önemli bir gelir getirmemelerinde ve teknolojik veya doğa bilimleri dallarındaki gibi ticarileşmeye elverişli olmamaları yatmaktadır. Genelde, çeşitli fonlar ve hedeflenen programlar […]
Nisan 23, 2021

Yükseköğretimde Yönetim Uygulamaları

Günümüzde, modern dünya toplumunun en çeşitli ve hassas sorunlarının yaşandığı alanlardan biri eğitimdir. Çok sayıda zorluktan dolayı görünüşte refah seviyesi yüksek olan ülkelerde bile başarılı bir üniversite gelişimi örneği bulmak zordur. Eğitimin kalitesi, kamu ve/veya özel finansman, yeni işveren şartlarına uygunluk, ticarileştirme ve dijitalleştirme gibi önemli konular arasında yer almaktadır. […]
Ocak 25, 2021

Yumuşak Güç Kaynağı Olarak Kültür

“Yumuşak güç” terimi, 1990 yılında Joseph Nye tarafından, Soğuk Savaş’ın sona ermesi bağlamında Amerikan jeopolitiğinin gelişimini tanımlamak için bir strateji olarak ortaya atıldı. Bu stratejiyle uzmanlar, uluslararası ilişkilerde ülkeler lehine olumlu imaj oluşturacak sempati araçları yaratmayı amaçlamıştır. Dünya siyasetinde gündemi şekillendirme arzusu hala var olmakla birlikte, küresel ölçekte askeri güç ve […]
Nisan 27, 2020

Türkistan Eyaletinin Sosyal ve Kültürel Altyapısı

Kazakistan’ın sosyo-ekonomik olarak kalkınmasının temel göstergeleri, ülkenin farklı bölgelerinde yaşayan halkın yaşam standartlarına yansımaktadır. Bu bağlamda, her bölgedeki sosyal ve kültürel altyapı sorunlarının tam olarak çözüldüğünden söz edememekteyiz. Halkın refahını ve yaşam standartlarını iyileştirmek için hazırlanan programlar kapsamında alınan önlemler, bölgelerde yıllar boyunca biriken sorunları tam olarak çözememektedir.