fetih

Ağustos 30, 2020

Türkiye ve Kazakistan’ın Hayvansal Gıda Üretiminde Maruz Kaldıkları Riskler

Proje yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. H. Serdar Yalçınkaya Görev yeri: Necmettin Erbakan Üniversitesi Bu proje, Türkiye ve Kazakistan’da hayvancılığın risklerini tanımlamakta, özetlemekte ve açıklığa kavuşturmuştur. Ayrıca, proje, Türkiye ve Kazakistan’daki hayvancılık ile ilgili tehditlere karşı ortak işbirliği imkânlarını araştırmanın yanı sıra iki ülkenin stratejilerini değerlendirmiştir. Bu çalışmanın amacı, hayvancılıkla ilgili […]
Ağustos 30, 2020

Kazak Türklerinin Tarihsel Hafızasındaki Kırım Faktörü

Proje yürütücüsü: Doç. Dr. Gulbanu Zhugenbayeva Görev yeri: Ç.Ç. Valihanov Tarih ve Etnoloji Enstitüsü Bu proje, Kazak halkının tarihsel hafızasındaki Kırım faktörünü ele almıştır. Projede geçmişten günümüze Kazak halkının sözlü ve yazılı tarihindeki “Nogaylı” ve “Kırım” dönemine derin ve kapsamlı bir araştırma yapılmıştır.    
Ağustos 30, 2020

Güney Kore ve Orta Asya İlişkileri

Proje yürütücüsü: Özlem Tezer Görev yeri: Ankara Üniversitesi İpek yolu, 200 yıldan uzun bir süre önce Çin ve Roma imparatorluğunu birbirine bağlamış; bu yoldan yalnızca ticaret değil insanlar, bilgiler, fikirler ve kültürler de Asya ve Avrupa arasında gidip gelmeye devam etmiştir. İpek yolu, uzun yıllar boyunca Avrupa ve Asya arasında […]
Ağustos 30, 2020

Orta Asya Ülkelerinin Enerji Güvenliği Politikaları: Hidrokarbonlar ve Elektrik Sektörü

Proje yürütücüsü: Dr. Farhod Aminjonov Görev yeri: Narxoz Üniversitesi Bu proje, Orta Asya ülkelerindeki enerji sektörü ve enerji güvenliği konularını araştırmıştır. Orta Asya enerji sektörleri Sovyet döneminde inşa edilmiştir. Kaynak paylaşım mekanizması, Orta Asya enerji sisteminin güvenliğini sağlamakta ve ülke ekonomisinin ihtiyaçlarını karşılamak için güvenilir ve sürdürülebilir enerji kaynaklarını sağlamaktadır. […]
Mart 31, 2020

“Ulu Bozkırın Bilgesi Abay Kunanbayoğlu” Kitap Bölümü Çağrısı

“Ulu Bozkırın Bilgesi Abay Kunanbayoğlu” (Doğumunun 175. Yılı Anısına) Kitap Bölümü Çağrısı Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü, doğumunun 175. yıldönümü münasebetiyle büyük şair ve düşünce adamı Abay Kunanbayoğlu’nun çeşitli yönleri ile inceleneceği referans kaynak niteliğinde uluslararası bir yayınevi tarafından basımı yapılacak editörlü bir kitap için bölüm yazarlığı çağrısını yapmaktan mutluluk duyar. Belirlenen […]
Aralık 26, 2019

26.12.2019 tarihinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi Melisa Arslan ”Kazakistan ve Türkiye’deki Eğitim ve Kültür Gelişmelerinin İncelenmesi” konulu bir seminer verdi.

Melisa Arslan, seminerinde, Kazakistan ve Türkiye’deki eğitim ve kültür faaliyetlerine dair bir inceleme ortaya koymadan önce az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerin yaşadıkları kalkınma sorununun önemli bir mesele olduğunu ve bu alanda beşeri sermayenin çok önemli bir işlev gördüğünü ifade etti. İki ülkede de mevcut eğitim sistemi ve kültürel faaliyetlerden […]
Aralık 20, 2019

Avrasya’nın Kalkınmasında Kurumlar ve Bilim

Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Vakur Sümer çalıştayın açılış konuşmasında Enstitü’nün tarihi, amacı ve bilimsel çalışmaları hakkında bilgiler sunarak, çalıştaya katılan misafirlere teşekkür ederek verimli bir etkinlik olmasını dilemiştir. Çalıştayın devamında Hanyang Üniversitesi’nden proje yöneticisi Dr. Boram Shin çalıştayın hedefleri ve beklentileri hakkında ayrıntılı bilgiler sunmuştur. Cambridge Orta Asya […]
Aralık 16, 2019

Rus-Türk İlişkilerinde Ortak Noktalar: Tarihi-Kültürel Bağlamda Türkiye ve Rusya II

16 Aralık 2019 tarihinde Yunus Emre Enstitüsü Moskova, Ahmet Yesevi Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü ve Çağdaş Türkiye Araştırmaları Merkezi tarafından organize edilen “Rus-Türk İlişkilerinde Ortak Noktalar: Tarihi-Kültürel Bağlamda Türkiye ve Rusya II” başlıklı uluslararası konferans düzenlendi Konferansa, Türkiye Cumhuriyeti Rusya Büyükelçisi Sayın Mehmet Samsar, Ahmet Yesevi […]
Aralık 13, 2019

13 Aralık 2019 tarihinde Ahmet Yesevi Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü’nde “Kazakistan’ın Bağımsızlıktan Bu Yana Elde Ettiği Başarılar ve Kazanımlar” başlıklı panel düzenlenmiştir.

Panele; Kazakistan Halk Meclisi Ahıska Türkleri Milli Merkezi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kazakbay Kasımov “Etno-Kültürel Örgütlerin Bağımsızlık Yıllarındaki Çalışmaları”, Kazakistan Cumhuriyeti Milli Bilimler Akademisi Başkan Yardımcısı, Bilimsel Çalışmalar Koordinasyon Dairesi Başkanı Dr. Timur Apendiyev “Bağımsızlık Yıllarında Gençlik Politikası”, Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi Tarih, Arkeoloji ve Etnoloji Fakültesi Araştırma ve Yenilik […]
Aralık 5, 2019

5 Aralık 2019 tarihinde Avrasya Araştırma Enstitüsü’nün araştırmacısı Dr. Azimzhan Khitakhunov, ”Kazakistan’da Tarım Sektörü: Eğilimler ve Zorluklar” başlıklı bir seminer verdi.

Azimzhan Khitakhunov seminerine, ana hatlarıyla dünyada tarım alanındaki eğilimler ile ilgili mevcut durumu anlatarak başladı. Konuşmacı tarafından verilen rakamlar, son otuz yılda dünya tarımında çok önemli değişikliklerin gerçekleştiğini göstermektedir. Örneğin, tarım alanında istihdam edilen nüfusun payı, tüm dünyada önemli ölçüde azalmıştır. Düşük gelirli ülkelerde, bu pay 1991’de % 73 iken, 2018’de […]