güncel projeler

Temmuz 17, 2020

Amuderya’nın Sınır Bölgelerinde Etnik Kimliğin Dönüşümü ve Sürekliliği

Proje yürütücüsü: Prof. Dr. Jalloliddin Myrzayev Görev yeri: Termez Devlet Üniversitesi Bu proje, Amuderya’nın sınır bölgelerindeki etnik kimliğin dönüşümünü ve sürekliliğini tarihsel bakış açısından ele almıştır. Projede etnik kimliğin temelini oluşturan tarihi konular üzerine yapılan son araştırmalar hakkında ayrıntılı bilgi verilmiştir. Bu türden etnik kimlik, karmaşık faktörlerin bir sonucudur ve […]
Ağustos 30, 2020

Kazak Türklerinin Tarihsel Hafızasındaki Kırım Faktörü

Proje yürütücüsü: Doç. Dr. Gulbanu Zhugenbayeva Görev yeri: Ç.Ç. Valihanov Tarih ve Etnoloji Enstitüsü Bu proje, Kazak halkının tarihsel hafızasındaki Kırım faktörünü ele almıştır. Projede geçmişten günümüze Kazak halkının sözlü ve yazılı tarihindeki “Nogaylı” ve “Kırım” dönemine derin ve kapsamlı bir araştırma yapılmıştır.    
Ağustos 30, 2020

Türkiye ve Kazakistan’ın Hayvansal Gıda Üretiminde Maruz Kaldıkları Riskler

Proje yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. H. Serdar Yalçınkaya Görev yeri: Necmettin Erbakan Üniversitesi Bu proje, Türkiye ve Kazakistan’da hayvancılığın risklerini tanımlamakta, özetlemekte ve açıklığa kavuşturmuştur. Ayrıca, proje, Türkiye ve Kazakistan’daki hayvancılık ile ilgili tehditlere karşı ortak işbirliği imkânlarını araştırmanın yanı sıra iki ülkenin stratejilerini değerlendirmiştir. Bu çalışmanın amacı, hayvancılıkla ilgili […]
Haziran 25, 2021

China-India Relations and Kazakhstan: Reconceptualising the Regional Multistate Paradigm

Sino-Indian relations, due to the geopolitical ambitions of both countries, play a significant role in world politics. For Kazakhstan, which is a direct neighbor to China and extended to India, and strategic partner of both, it is important to formulate an analytical understanding of the processes taking place between the […]
Temmuz 27, 2021

Impact of Students – Ethnic Kazakh (Qandastar) On the Educational Space of Kazakhstan: Academic, Social and Cultural Aspects

The purpose of the work is to study and assess the impact of this target group on the educational space of Kazakhstan at the educational, methodological, social and cultural levels. To obtain research materials, namely, primary information, we used both quantitative (online survey) and qualitative (interviews with students and experts) […]