Orta Asya

Nisan 28, 2022

Orta Asya Birleşik Enerji Sistemi’ndeki Elektrik Kesinti Sorunları ve Çözüm Önerileri

25 Ocak 2022’de Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’da büyük bir elektrik kesintisi meydana gelmiştir. Kazakistan’ın Almatı, Çimkent şehirleri, Jambıl ve Türkistan eyaletlerinin bir kısmı, Kırgızistan’ın Bişkek, Oş ve Celal-Abad eyaletleri ile Özbekistan’ın Taşkent, Fergana, Sırderya, Cizzah, Semerkant, Buhara, Kaşkaderya eyaletleri belirli bir süre elektriksiz kalmıştır (Gazeta.ru, 2022). Elektrik kesintisi nedeniyle Kırgızistan […]
Mart 14, 2022

Çin ve Hindistan’ın Orta Asya Zirveleri: Son Gelişmeler

25 Ocak 2022’de Çin, Orta Asya ülkeleriyle diplomatik ilişkilerin 30. yıldönümü münasebetiyle sanal bir zirveye ev sahipliği yapmıştır. İki gün sonra, 27 Ocak’ta Hindistan da diplomatik ilişkilerin 30. yıldönümünü kutlamak için tüm Orta Asya liderleri ile bir araya gelmiştir. Her iki sanal zirveye de Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan ve Türkmenistan […]
Şubat 28, 2022

Orta Asya Birleşik Enerji Sistemi’ndeki Elektrik Kesinti Sorunları ve Çözüm Önerileri

25 Ocak 2022’de Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’da büyük bir elektrik kesintisi meydana gelmiştir. Kazakistan’ın Almatı, Çimkent şehirleri, Jambıl ve Türkistan eyaletlerinin bir kısmı, Kırgızistan’ın Bişkek, Oş ve Celal-Abad eyaletleri ile Özbekistan’ın Taşkent, Fergana, Sırderya, Cizzah, Semerkant, Buhara, Kaşkaderya eyaletleri belirli bir süre elektriksiz kalmıştır (Gazeta.ru, 2022). Elektrik kesintisi nedeniyle Kırgızistan […]
Kasım 22, 2021

Orta Asya Tarım Ürünleri Ticaretinde Güncel Gelişmeler

Tarım, gıda güvenliği, istihdam ve ticaret açısından Orta Asya ekonomileri için kilit bir sektör olmaya devam etmektedir. 2019’da Orta Asya ülkelerinde tarımda istihdam (toplam istihdamın yüzdesi olarak) yüksek kalarak, Kazakistan’daki en düşük %15’ten Tacikistan’daki en yüksek %45’e kadar farklılık arz etmektedir. Ticaret açısından tarım sektörü önemli bir ihracat geliri kaynağıdır […]
Ekim 4, 2021

Gıda Fiyatlarını Yükselten Nedenler: Orta Asya’dan Örnekler

Gıda fiyatları, ekonomik ve siyasi istikrarda önemli rol oynayan en kayda değer göstergelerden biridir. Gıda fiyatları, talep artışı (esas olarak Asya ülkelerinden), finansal piyasa spekülasyonları, ihracat kısıtlamaları, piyasalardaki hava değişimleri, üretimin yavaşlaması, para biriminin değer kaybetmesi, artan petrol fiyatları, biyoyakıt talebi ve stokların azalması gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Son zamanlarda […]
Eylül 28, 2021

Karşılıklı Bağımlılık ve İş Birliği Çerçevesinde Orta Asya’daki Su Sorunu

Su kıtlığının, Orta Asya’nın yakın gelecekte yüzleşmek durumunda olduğu en ciddi sorunlardan biri olduğu iyi bilinmektedir. Dünya Kaynakları Enstitüsü verilerine göre, Türkmenistan son derece yüksek su sıkıntısıyla karşı karşıya kalan ilk 17 ülke arasında yer almaktadır; Özbekistan ve Kırgızistan, bu sıralama listesinde en çok su sıkıntısı çeken ilk 40 ülke […]
Temmuz 22, 2021

COVID-19 Salgını ve Orta Asya’ya Gönderilen Para Havaleleri

COVID-19 salgınının en başından beri uluslararası insan hareketliliği, özellikle de kapalı sınırlar ve seyahat kısıtlamaları nedeniyle işgücü göçü üzerindeki olumsuz etkisinin kaçınılmaz olduğu görünmektedir. Birleşmiş Milletler’in raporuna göre, yalnızca Temmuz 2019 ile Haziran 2020 arasında, uluslararası göç yaklaşık %27 oranında azalarak, toplam göçmen sayısı 280,5 milyona düştüğü tahmin edilmektedir.
Nisan 22, 2021

Yeniden Asya Girişimi ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı’nın Orta Asya Ziyaretleri Üzerine

Anımsanacağı üzere, Ağustos 2019’da düzenlenen 11. Büyükelçiler Konferansı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından duyurulan “Yeniden Asya Girişimi’’nin başlangıç noktasını teşkil etmektedir. Dünya’nın temel ekonomik ve siyasi düzleminin ağırlık merkezinin giderek doğuya, Çin merkezli Asya’ya kaydığı düşüncesi son yıllarda artan ölçüde kabul görmektedir. 2013 yılında Çin tarafından ilan edilen Kuşak ve […]
Mart 28, 2021

Aşı Diplomasisinin Kavşağında Orta Asya

Görünüşe göre, aşının siyasi ve ekonomik potansiyeli, özellikle dış politikadaki araçsal rolü, 18. yüzyılın sonlarında icadının ilk günlerinden itibaren ilk kez tam anlamıyla fark edildi. Tarih boyunca daha çarpıcı olan şey, sözde “aşı diplomasisinin” çatışmadan ziyade barışı koruma etkisiydi ki, on yıllar önce, mevcut COVID-19 pandemisinden çok önce icat edilmiş […]
Ekim 25, 2020

Koronavirüsün Orta Asya-Çin Enerji İşbirliğine Olası Etkileri

Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkıp hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19), küresel bir salgına dönüşerek tüm dünyayı tedirgin etmektedir. Ancak dünyanın dört bir yanında ölümcül sonuçlar doğuran koronavirüs salgını ile ilgili açıklanan veriler de oldukça ilgi çekicidir. Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) raporuna göre 3 Temmuz 2020 tarihi itibariyle dünya genelinde […]