Birleşmiş Milletler

Mayıs 11, 2020

Cinsiyet ve Silahsızlanma: Kadınların Katilımını Artırma

31 Ekim 2000’de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi; ‘‘Kadınlar, Barış ve Güvenlik’’ gündemi çerçevesinde önemli bir karar almıştır. 1325 sayılı karar (2000), kadınların; çatışmaların önlenmesi, çözümlenmesi ve barışın tesisindeki önemli rollerini yineleyerek, barış ve güvenliğin korunması ve ilerletilmesine yönelik çabalara kadınların dâhil edilmesinin ve eşit katılımlarının önemini vurgulamaktadır.