Япония

9 ноября, 2020

Последствия старения населения в Японии

Старение населения, несомненно, является одним из самых переосмысляющих социальных явлений 21 века. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) (2018) прогнозирует старение населения мира, и доля людей в возрасте 60 лет и старше почти удвоится с 12% до 22% в период с 2015 по 2050 год. К 2050 году население в возрасте 60 […]
5 ноября, 2020

Наследие Синдзо Абэ: политические и экономические аспекты

В конце августа 2020 года премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о своей отставке в связи с ухудшением здоровья, вызванным хроническим язвенным колитом. Как объяснил Абэ, он не хотел, чтобы его ухудшающееся здоровье повлияло на важные политические решения, и поэтому ушел в отставку [BBC, 2020]. Абэ находился у власти до тех […]
1 июня, 2020

Asya Avrupa No: 52

Kıymetli okuyucularımız, Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi’ne bağlı Avrasya Araştırma Enstitüsü tarafından dört yılı aşkın bir süredir aylık olarak çıkarılan ve dört dilde içerik barındıran analiz dergisi Asya Avrupa’nın 52. sayısı ile karşınızdayız. Bu sayıyı hazırlamakta olduğumuz günlerde gerek Avrasya coğrafyasını, gerekse tüm küreyi yakından ilgilendiren bir dizi önemli gelişme cereyan […]
13 июля, 2019

Asya Avrupa No: 42

Değerli Okuyucularımız, Avrasya ve özelde Orta Asya son birkaç on yılda önemli dönüşümlerden geçti, ve geçmeye devam ediyor. Bağımsızlıklarını kazanan Türk Cumhuriyetleri hızla devlet mekanizmalarını sağlamlaştırdılar ve uluslararası arenada önemli aktörler haline geldiler. Kazakistan’ın bölgesel ve küresel düzlemde gündeme yön veren ülkelerden biri haline gelmesi; ve gerek kendi bölgesinde ve […]
13 марта, 2019

Asya Avrupa No: 38

Değerli Okuyucularımız, Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi’ne bağlı Avrasya Araştırma Enstitüsü olarak üç yılı aşkın süredir çıkarmakta olduğumuz aylık yayınımız Asya Avrupa’nın 38. Sayısı ile karşınızdayız. Asya Avrupa’nın bu sayısı için de yine yoğun, ve ilgi uyandıran bir içerik hazırladığımızı düşünüyoruz. Asya-Pasifik bölgesindeki rekabet ve bu çerçevede ABD-Japonya ortaklığını analiz eden […]