Ekim

Ekim 8, 2020

8 Ekim 2020 tarihinde Avrasya Araştırma Enstitüsü’nün araştırmacısı Erkinbek Turgınov “Kazak Türkçesi’ndeki İlk Ders Kitapları ve Beimbet Maylin’in Yeri” konulu seminer verdi.

Erkinbek Turgınov seminerinde ana hatlarıyla 20. yüzyılın başlarındaki Kazakça kitap yayın işinin tarihine değinerek, dönemin Kazak aydınları ve eğitimcilerinin yanı sıra, Ufa, Kazan, Orenburg medreselerinde okuyan Kazak gençlerin de Kazakça ders kitapları yayın işine katılması hakkında bilgi verdi. Kazakça ilk ders kitaplarının yayınlamasının milletin eğitimdeki gelişmesine önemli katkıda bulunduğunu söyleyen […]
Ekim 1, 2020

1 Ekim 2020 tarihinde Nazarbayev Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr Uli Schamiloglu “Rusya Federasyonu’ndaki Türk Halklarının Etnik, Kültürel ve Siyasal Geleceği” konulu bir seminer verdi.

Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Vakur Sümer’in takdim konuşması ile başlayan seminerde Prof. Dr. Schamiloglu, ana hatlarıyla, Rusya İmparatorluğu’nda yaşayan Türk halklarının tarihte yaşadığı coğrafyalardaki serencamı hakkında araştırmalara ihtiyaç olduğu konusuna değindi. Seminerin devamında Prof. Dr. Uli Schamiloglu 1552 yılında Kazan Hanlığı’nın feth edilmesinden başlayarak Rusya’da yaşayan Türk halklarının […]