Әбен Дәурен Әбенұлы

Әбен Дәурен Әбенұлы

Senior Research fellow

Дәурен Әбен «Қайнар» университетінде (Алматы, Қазақстан) халықаралық қатынастар бойынша магистратурасын тәмамдаған және Монтерей халықаралық зерттеулер институтында (Калифорния, АҚШ) халықаралық саяси зерттеулер бойынша магистр дәрежесін иемденіп, таратпау зерттеулері, қақтығыстарды шешу және саудалық дипломатия бойынша сертификаттар алған. Бұдан бұрын ол Назарбаев Университетінің Жоғары білім беру мектебінде аға жоба менеджері және ғылыми қызметкер болып жұмыс істеген.

Staff's Publications


October 25, 2020

Евразийский обзор 2019: экономические, социальные и политические перспективы Евразии

2015 жылдан бері Еуразия ғылымизерт теу институты Еуразия аймағында болып жатқан экономикалық, саяси, мәдени және әлеуметтік маңызды өзгерістерді қамтитын апталық электрондық бюлле теньді жариялап, оқырмандардың наза рына ұсынып келеміз. Институтымызда қызмет ететін сарапшы мамандарымыз бен институмыздан тыс мамандар дайын даған сараптамалық мақалалар бес жыл дан бері Түркия, Қазақстан және Еуразия […]
October 24, 2020

Eurasia Outlook 2019: Economic, Social and Political Perspectives in Eurasia

Since 2015, the Eurasian Research Institute (ERI) has been presenting to the readers weekly e-bulletins that contain current economic, political, cultural, and social developments in the Eurasian region. Over the past five years, many experts, diplomats, politicians, as well as ordinary readers from Turkey, Kazakhstan, and other Eurasian countries have […]
May 11, 2020

Гендер және қарусыздану: әйелдердің қатысуын арттыру

2000 жылдың 31 қазанында Біріккен ұлттар ұйымының Қауіпсіздік кеңесі «Әйелдер, бейбітшілік пен қауіпсіздік» күн тәртібі шеңберінде маңызды шешім қабылдады. 1325 (2000) қарар жанжалдардың алдын алу мен шешудегі және бейбітшілік орнатудағы әйелдердің маңызды рөлін қуаттап, бейбітшілік пен қауіпсіздікті қорғау және ілгерілету жөніндегі жұмыстарға әйелдердің тең дәрежеде және толық қатысуының маңыздылығын атап […]
February 10, 2020

Иранның Ядролық Келісімі: Соңғы Оқиғалар

2020 жылдың қаңтар айының басында АҚШ-тың жасаған әуе соққысынан Иран Ислам революциясы сақшылары корпусы «Кұдс» арнайы бөлімшесінің басшысы, генерал Касем Сулейманидің қаза табуы Вашингтон мен Тегеран арасындағы шиеленісті тіпті де ушықтырып, әлемді соғыс шегіне жеткізді.  
July 18, 2019

Евразийский обзор 2018: экономические, социальные и политические перспективы Евразии

С 2015 года Евразийский научно-исследовательский институт (ЕИИ) выпускает еженедельные электронные бюллетени, которые содержат аналитические статьи по широкому кругу тем, связанных с политическими, экономическими и социальными изменениями на евразийском пространстве, а также новостной блок, который освещает последние события в регионе. Как свидетельствуют положи тельные отзывы, которые мы продолжа ем получать от […]
July 17, 2019

Eurasia Outlook 2018: Economic, Social and Political Perspectives in Eurasia

Since 2015, the Eurasian Research Institute (ERI) has been issuing weekly e-bulletins that contain analytical articles on a wide range of topics related to political, economic and social developments in the Eurasian space, as well as the news block that covers recent activities in the region. As demonstrated by the […]
May 7, 2018

Тәжікстан және НАТО: көмекке негізделген серіктестік

Басқа Орталық Азия елдерімен салыстырғанда Тәжікстан негізінен 1990-шы жылдардың бірінші жартысында болған азаматтық соғысқа байланысты Солтүстік Атлант Шарты Ұйымымен (НАТО) ынтымақтастықты іс жүзінде айтарлықтай кеш орнатты. 1992 жылы Тәжікстан басқа посткеңестік республикалармен қатар кейінірек атауы Еуроатлантикалық әріптестік кеңесі (ЕАӘК) болып өзгертілетін Солтүстік Атлантикалық ынтымақтастық кеңесінің мүшесі болды. Алайда альянстың «Бейбітшілік […]
April 17, 2018

Eurasia Outlook 2017: Economic, Social and Political Perspectives in Eurasia

Over the last three years, the Eurasian Research Institute (ERI) has been preparing weekly e-bulletins that provide readers with the timely and reliable analysis of recent developments in Eurasia. The analyses, which are prepared by our experts and, in some cases, by external experts, are appreciated by various academicians, specialists, […]
April 16, 2018

Евразийский обзор 2017: экономические, социальные и политические перспективы Евразии

В течение последних трех лет Евразийский научно-исследовательский институт (ЕИИ) готовит еженедельные электронные бюллетени, в которых читателям предоставляется своевременный и достоверный анализ последних событий, происходящих на Евразийском континенте. Аналитические материалы, подготовленные нашими сотрудниками, и, в некоторых случаях, внешними экспертами, по достоинству оценены различными учеными, специалистами, должностными лицами и политиками из Турции, […]
March 5, 2018

Кыргызстан-НАТО ынтымақтастығы: сындарлы, бірақ шектеулі

Қырғызстан өзге Орталық Азия мемлекеттерімен қатар 1992 жылы Солтүстік Атлантика Ынтымақтастық Кеңесіне (САЫК) кіргеннен бастап Солтүстік Атлантика Шарты Ұйымымен (НАТО) ынтымақтастықты дамытуға кірісті. Бұл ұйым 1991 жылы желтоқсанда НАТО-ның дамушы серіктестерімен қауіпсіздік мәселелерін талқылау және үйлестіру форумы ретінде құрылған болатын. Еуроатлантикалық кеңістікте НАТО елдері мен ұйымға мүше емес мемлекеттер арасындағы […]