Dauren Aben

Dauren Aben

Senior Research fellow

Dauren Aben, Avrasya Araştırma Enstitüsü’nde uzman araştırmacı olarak görev yapmaktadır. Dauren Aben, Kaynar Üniversitesi’nde (Almatı, Kazakistan) Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans ve Monterey Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü’nde (Kaliforniya, ABD) Uluslararası Politika Araştırmaları alanında yüksek lisans yapmıştır ve nükleer silahların yayılmasını önleme çalışmaları, çatışma çözümü ve ticaret diplomasisinde sertifikalara sahiptir. Daha önce Nazarbayev Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde uzman proje yöneticisi ve araştırmacı olarak çalışmıştır.

Staff's Publications


Ekim 25, 2020

Eurasia Outlook 2019: Economic, Social and Political Perspectives in Eurasia

Avrasya Araştırma Enstitüsü (AAE) olarak 2015 yılından bu yana Avrasya coğrafyasında yaşanan ekonomik, siyasi, kültürel ve sosyal alanlardaki güncel gelişmeleri takip ederek oluşturduğumuz haftalık e-bülten yayınını okuyucularımıza sunmaktayız. Beş sene önce çıktığımız bu yolda kendi araştırmacılarımızın yanında enstitü dışından uzmanlar tarafından da yazılan analizler, Türkiye, Kazakistan ve Avrasya coğrafyasından pek […]
Ekim 24, 2020

Евразийский обзор 2019: экономические, социальные и политические перспективы Евразии

С 2015 года Евразийский научно-исследовательский институт (ЕНИИ) представляет читателям еженедельные электронные бюллетени, в которых освещаются текущие экономические, политические, культурные и социальные события в евразийском регионе. За последние пять лет многие эксперты, дипломаты, политики, а также рядовые читатели из Турции, Казахстана и других евразийских стран высоко оценили аналитические материалы, написанные нашими […]
Mayıs 11, 2020

Cinsiyet ve Silahsızlanma: Kadınların Katilımını Artırma

31 Ekim 2000’de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi; ‘‘Kadınlar, Barış ve Güvenlik’’ gündemi çerçevesinde önemli bir karar almıştır. 1325 sayılı karar (2000), kadınların; çatışmaların önlenmesi, çözümlenmesi ve barışın tesisindeki önemli rollerini yineleyerek, barış ve güvenliğin korunması ve ilerletilmesine yönelik çabalara kadınların dâhil edilmesinin ve eşit katılımlarının önemini vurgulamaktadır.  
Şubat 10, 2020

İran Nükleer Anlaşması: Son Gelişmeler

Ocak 2020’nin başlarında Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) düzenlediği hava saldırısı ile İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani’nin öldürülmesi Washington ve Tahran arasındaki gerginliği ciddi bir şekilde tırmandırarak savaşın eşiğine getirmiştir.  
Temmuz 18, 2019

Eurasia Outlook 2018: Economic, Social and Political Perspectives in Eurasia

Since 2015, the Eurasian Research Institute (ERI) has been issuing weekly e-bulletins that contain analytical articles on a wide range of topics related to political, economic and social developments in the Eurasian space, as well as the news block that covers recent activities in the region. As demonstrated by the […]
Temmuz 17, 2019

Евразийский обзор 2018: экономические, социальные и политические перспективы Евразии

С 2015 года Евразийский научно-исследовательский институт (ЕИИ) выпускает еженедельные электронные бюллетени, которые содержат аналитические статьи по широкому кругу тем, связанных с политическими, экономическими и социальными изменениями на евразийском пространстве, а также новостной блок, который освещает последние события в регионе. Как свидетельствуют положи тельные отзывы, которые мы продолжа ем получать от […]
Nisan 17, 2018

Евразийский обзор 2017: экономические, социальные и политические перспективы Евразии

В течение последних трех лет Евразийский научно-исследовательский институт (ЕИИ) готовит еженедельные электронные бюллетени, в которых читателям предоставляется своевременный и достоверный анализ последних событий, происходящих на Евразийском континенте. Аналитические материалы, подготовленные нашими сотрудниками, и, в некоторых случаях, внешними экспертами, по достоинству оценены различными учеными, специалистами, должностными лицами и политиками из Турции, […]
Mart 5, 2018

Kırgızistan-NATO İşbirliği: Yapıcı Fakat Sınırlı

Kırgızistan, Aralık 1991’de ortaya çıkan ortaklarıyla güvenlik konularını tartışmak ve koordine etmek için Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) tarafından bir forum olarak kurulan Kuzey Atlantik İşbirliği Konseyi’ne (KAİK) katıldıktan sonra 1992’de diğer Orta Asya ülkeleriyle birlikte ittifak ile işbirliğini geliştirmeye başlamıştır. Bişkek’in NATO ile pratik işbirliği, Barış İçin Ortaklık (BİO) […]
Ocak 8, 2018

Özbekistan ve NATO: Zor Ortaklık

Özbekistan’ın Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) ile ikili ilişkileri 1992 yılından itibaren devam etmektedir. İlişkiler, önceki adı Kuzey Atlantik İşbirliği Konseyi olan ve 1997 yılında Avrupa-Atlantik İşbirliği Konseyi olarak değiştirilen konsey aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Temmuz 1994’de Özbekistan NATO’nun Barış İçin Ortaklık (PfP) programı kapsamında çerçeve anlaşmasını imzalamıştır. Ağustos 1995’de Taşkent, […]