Кітаптар

Кітаптар


May 24, 2023

Казахское ханство: очерки внешнеполитической истории XV-XVII веков

Упадок и распад некогда величественного Улуг Улуса (Золотой Орды), привел не только к образованию на его останках новых самостоятельных государств, но и дал мощный толчок к сложению целой группы тюркоязычных этносов, ныне проживающих на территории Евразийского региона, тем самым на долгие годы вперед предопределив его будущее этнополитическое развитие. Охватив практически […]
May 19, 2023

Ḳiṣṣa-i Dāstān-ı Çingiz Ḫān ve Ḥażret-i Mı̇̄r Tėmür Dāstānınıŋ Beyānı

Dünyanın çeşitli ülkelerinin kütüphane, müze ve bazı kişilerin özel kitaplıklarında bulunan binlerce metnin günümüze dek bilim dünyasına tanıtılmaması ve bazılarının bilim dünyasında adı bilinse bile üzerinde yeteri kadar çalışma yapılmaması Türkoloji alanının aktüel sorunlarının başında gelmektedir. Tabii ki bu metinlerin tamamının gün yüzüne çıkartılıp bilim alemine sunulması kolay değil ve […]
December 29, 2022

Türk Dünyası 2040 Vizyonu: Bütünleştirici Ortaklık Raporları, Geleneksel Sporlar ve Oyunlar Alanında Kırgızistan Modeli

Küresel sistemde jeopolitik kırılmalar meydana gelmekte, zenginlik batıdan doğuya doğru hicret etmekte, dünyanın ekseni Asya’ya kaymaktadır. Bu şartlar altında Türk dünyasına olan ilgi günden güne artmaktadır. Kafkaslar, Orta Asya, Anadolu coğrafyası zengin kaynakları, verimli ve mümbit toprakları, üretim kapasitesi, sosyal ve beşeri sermayesi ile cazibe merkezine dönüşmektedir. Türk Devletleri Teşkilatı, […]
December 29, 2022

Türk Dünyası 2040 Vizyonu: Bütünleştirici Ortaklık Raporları, Türk Dünyası Gençlerinin Bütünleşmesinde Miras Diplomasisi ve Metaverse: TÜRKOVERSE

Küresel sistemde jeopolitik kırılmalar meydana gelmekte, zenginlik batıdan doğuya doğru hicret etmekte, dünyanın ekseni Asya’ya kaymaktadır. Bu şartlar altında Türk dünyasına olan ilgi günden güne artmaktadır. Kafkaslar, Orta Asya, Anadolu coğrafyası zengin kaynakları, verimli ve mümbit toprakları, üretim kapasitesi, sosyal ve beşeri sermayesi ile cazibe merkezine dönüşmektedir. Türk Devletleri Teşkilatı, […]
December 29, 2022

Türk Dünyası 2040 Vizyonu: Bütünleştirici Ortaklık Raporları, Tarihi İpek Yolunun Yeniden Canlandırılmasında ORTA KORİDOR Mevcut Durum – Potansiyel – Güncel Meseleler

Küresel sistemde jeopolitik kırılmalar meydana gelmekte, zenginlik batıdan doğuya doğru hicret etmekte, dünyanın ekseni Asya’ya kaymaktadır. Bu şartlar altında Türk dünyasına olan ilgi günden güne artmaktadır. Kafkaslar, Orta Asya, Anadolu coğrafyası zengin kaynakları, verimli ve mümbit toprakları, üretim kapasitesi, sosyal ve beşeri sermayesi ile cazibe merkezine dönüşmektedir. Türk Devletleri Teşkilatı, […]
December 29, 2022

Türk Dünyası 2040 Vizyonu: Bütünleştirici Ortaklık Raporları, Yeşil Endüstri ve Akıllı Kentler Alanında Kazakistan Modeli

Küresel sistemde jeopolitik kırılmalar meydana gelmekte, zenginlik batıdan doğuya doğru hicret etmekte, dünyanın ekseni Asya’ya kaymaktadır. Bu şartlar altında Türk dünyasına olan ilgi günden güne artmaktadır. Kafkaslar, Orta Asya, Anadolu coğrafyası zengin kaynakları, verimli ve mümbit toprakları, üretim kapasitesi, sosyal ve beşeri sermayesi ile cazibe merkezine dönüşmektedir. Türk Devletleri Teşkilatı, […]
December 29, 2022

Türk Dünyası 2040 Vizyonu: Bütünleştirici Ortaklık Raporları, Kaynak ve Transit Ülke Olarak Küresel Enerji Güvenliğine Azerbaycan’ın Katkısı

Küresel sistemde jeopolitik kırılmalar meydana gelmekte, zenginlik batıdan doğuya doğru hicret etmekte, dünyanın ekseni Asya’ya kaymaktadır. Bu şartlar altında Türk dünyasına olan ilgi günden güne artmaktadır. Kafkaslar, Orta Asya, Anadolu coğrafyası zengin kaynakları, verimli ve mümbit toprakları, üretim kapasitesi, sosyal ve beşeri sermayesi ile cazibe merkezine dönüşmektedir. Türk Devletleri Teşkilatı, […]
December 29, 2022

Türk Dünyası 2040 Vizyonu: Bütünleştirici Ortaklık Raporları, Türk Devletleri Teşkilatı Açısından KKTC’nin Jeopolitik Önemi

Küresel sistemde jeopolitik kırılmalar meydana gelmekte, zenginlik batıdan doğuya doğru hicret etmekte, dünyanın ekseni Asya’ya kaymaktadır. Bu şartlar altında Türk dünyasına olan ilgi günden güne artmaktadır. Kafkaslar, Orta Asya, Anadolu coğrafyası zengin kaynakları, verimli ve mümbit toprakları, üretim kapasitesi, sosyal ve beşeri sermayesi ile cazibe merkezine dönüşmektedir. Türk Devletleri Teşkilatı, […]
December 29, 2022

Türk Dünyası 2040 Vizyonu: Bütünleştirici Ortaklık Raporları, ŞUŞA BEYANNAMESİ’nin Tarihi-Hukuki-Siyasi Analizi

Küresel sistemde jeopolitik kırılmalar meydana gelmekte, zenginlik batıdan doğuya doğru hicret etmekte, dünyanın ekseni Asya’ya kaymaktadır. Bu şartlar altında Türk dünyasına olan ilgi günden güne artmaktadır. Kafkaslar, Orta Asya, Anadolu coğrafyası zengin kaynakları, verimli ve mümbit toprakları, üretim kapasitesi, sosyal ve beşeri sermayesi ile cazibe merkezine dönüşmektedir. Türk Devletleri Teşkilatı, […]
December 29, 2022

Türk Dünyası 2040 Vizyonu: Bütünleştirici Ortaklık Raporları, Anarşik Uluslararası Sistem İçinde Türk Dünyası Güvenlik Topluluğu

Küresel sistemde jeopolitik kırılmalar meydana gelmekte, zenginlik batıdan doğuya doğru hicret etmekte, dünyanın ekseni Asya’ya kaymaktadır. Bu şartlar altında Türk dünyasına olan ilgi günden güne artmaktadır. Kafkaslar, Orta Asya, Anadolu coğrafyası zengin kaynakları, verimli ve mümbit toprakları, üretim kapasitesi, sosyal ve beşeri sermayesi ile cazibe merkezine dönüşmektedir. Türk Devletleri Teşkilatı, […]