Aynur Akhmetova

Aynur Akhmetova

Junior Research fellow

Aynur Akhmetova, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü’nde araştırmacı olarak görev yapmaktadır. “6D021400 – Edebiyat bilimleri” programı Doktora mezunu, Kazak Ulusal Al-Farabi Üniversitesi'nde lisans (2006-2010), yüksek lisans (2011-2013) ve doktora (2016-2019) derecelerinde eğitim almıştır. 2020 yılında “21. yüzyıldaki (2000-2015) Kazak Romanında “Ebedi Devlet” Mefhumu” başlıklı doktora tezini savundu.

Staff's Publications


Mayıs 3, 2022

Gelecekte Hangi Meslekler Değişecektir?

Günümüz işgücü piyasası gelişen teknolojik altyapılar, internet ve bilgi teknolojileri sayesinde önemli ölçüde değişime uğramaktadır. 21. yüzyılda hayatlarımızın pek çok farklı alanlarında yaşanan hızlı değişimler, özellikle son dönemlerde epeyce hızlanarak ve kapsama alanlarını da genişleterek yeni iş kollarının ortaya çıkmasına olanak sağlamaktadır. Geleneksel meslekler arasında popüler olan doktor, öğretmen, bilim […]
Ekim 22, 2021

İnsan Beyninin Edebî Eserler Üzerindeki İşlevi

İnsan beyninin işlevine ilişkin bilim dalları ortaya çıktığından beri pek çok bilimsel araştırma yapılmıştır. Nöroloji, fizyoloji, psikoloji, yapay zeka ve bilişsel bilim gibi alanlarda insan beyninin sağ ve sol loblarına çeşitli deneyler yapılıp, tahminler ve yeni fikirler ortaya konulmuştur. Bu zamana kadar halkın şuurunda insan beyninin sağ ve sol tarafının […]
Eylül 22, 2021

Kazak Edebiyatının Dijitalleşme Süreci

Dünyadaki dijital sistemin ve internetin hızlı bir şekilde gelişmesi Kazak edebiyatını da her yönden etkilemektedir. Yani bilişim teknolojilerinin etkileri sonucunda edebiyatın yeni türleri, janrları ve yeni akımları oluşmaktadır. Dijital programlar edebiyatın yapısını ve formatını (basılı ve elektronik) değişime uğramaktadır. “Siber edebiyat” kelimesindeki “siber” (cyber) ön eki kendinden sonraki kelimenin bilgisayar […]