Айнур Ахметова

Айнур Ахметова

Junior Research fellow

Айнур Ахметова, Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетіне қарасты Еуразия ғылыми-зерттеу институтының зерттеушісі. «6D021400 – Әдебиеттану» мамандығы бойынша PhD, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде бакалавриат (2006-2010 жж.), магистратура (2011-2013 жж.) және докторантурада (2016-2019 жж.) білім алған. 2020 жылы «ХХІ ғасырдағы (2000-2015 жж.) қазақ романындағы «Мәңгілік ел» концепті» тақырыбында докторлық диссертация қорғаған.

Staff's Publications


October 22, 2021

Көркем шығарма тудырудағы адам миының қызметі

Адам миының қызметіне қатысты ғылым салалары пайда болғаннан бері көптеген зерттеулер жүзеге асырылды. Нейрология, физиология, неврология, психология, жасанды интеллект және когнитология сынды салаларда адам миының оң және сол жақ жартысына әртүрлі эксперименттер жасалып, болжамдар мен пайымдаулар айтылды. Осы уақытқа дейін халық санасында адам миының оң және сол жақ бөлігіне тән […]
September 22, 2021

Қазақ әдебиетінің цифрлану үдерісі

Әлемдік цифрлық жүйе мен ғаламтордың жылдам даму құбылысы қазақ әдебиетіне де жан-жақты ықпал етуде. Жаңа ақпараттық технология түрлерінің әсер етуі негізінде көркем әдебиеттің жаңа түрлері, жанрлары және бағыт-бағдарлары қалыптасуда. Цифрлық бағдарламалар көркем әдебиеттің поэтикасы мен форматын (қағаз және электронды) өзгеріске ұшыратты. Әдебиеттің цифрлану үдерісіне екі аспект тән. «Киберәдебиет» атауындағы «кибер» […]