Daulet Jaylıbayev

Daulet Jaylıbayev

Senior Research fellow

Daulet Jaylıbayev, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü’nde araştırmacı olarak görev yapmaktadır. 2009 yılında Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi Tarih Fakültesinden lisans derecesini almıştır. Yüksek lisans eğitimini ise 2013 yılında Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi Etnoloji Fakültesinde sunduğu “Kazakistan’daki Azerbaycanlar: Etno-kültürel Süreçler” konulu yüksek lisans teziyle tamamlamıştır.

Staff's Publications


Nisan 21, 2021

Türkistan’ın Anıt Eserleri

İnsanın sosyo-kültürel kimliğini oluşturan ana faktörlerden biri de insanın tarihsel hafızasıdır. Zira tarihsel hafıza ortak anılarımız aracılığıyla bizleri birbirimize bağlamakta olup, akrabalık, arkadaşlık, topluluk ve hatta etnik ilişkileri düzenlemektedir. Tarihsel hafızanın belirli yer ve mekânlarla ilişkilendirilmesi, bilimdeki maddi kültür ile manevi değerler arasındaki ortak ilişkiyi açıklamaktadır. Anıt eserleri genelde tarih, […]
Şubat 8, 2021

Türkistan Mimarisinin Sosyal Görünümü

Kent sakinlerinin kültür ve hayat tarzı, kentin konumu ve mimari özellikleri ile yakından ilişkilidir. Özellikle Orta Asya ve Kazakistan’daki ortaçağ şehirlerinin oluşumu ve gelişimi, sakinlerinin sosyal yapısını ve yaşam biçimini yansıtmaktadır. Türkistan, Kazakistan’daki böyle bir karakteristiğe sahip nadir şehirlerden birisidir. Doğu tarzının seçkin örneklerinden birisi olan Türkistan antik kentinin mimarisi, Orta […]
Kasım 23, 2020

Salgın Kent Yaşamını Nasıl Değiştirdi: Türkistan Şehri Örneği

2020’nin başlarında dünyanın birçok ülkesine yayılmaya başlayan Covid-19 koronavirüs enfeksiyonu, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DTÖ) koronavirüsü küresel bir salgın olarak ilan etmesine neden oldu. Salgının dünya çapında hızla yayılması, ülkeler arasındaki sınırların kapanmasına, küresel düzeyde sanayinin zayıflamasına ve ekonomik kalkınmanın yavaşlamasına neden olmuştur. Bu çerçevede ülkeler koronavirüs salgınının etkisine bağlı olarak […]
Ekim 25, 2020

Türkistan Eyaletinin Ruhani Mekânlarının Envanteri

12 Nisan 2017’de Kazakistan’ın Kurucu Cumhurbaşkanı Sayın Nursultan Nazarbayev’in talimatı üzerine başlatılan “Geleceğe Yöneliş: Manevi Yenilenme” projesinden sonra ülkenin sosyal bilimlerinde büyük bir atılım yaşanmıştır. Manevi Yenilenme projesi, devlet programının temelini oluşturmuştur. Söz konusu program çerçevesinde çeşitli alanlarda araştırma çalışmaları başlatılmıştır. Bunların arasında “Kazakistan’ın Ruhani Mekanlarının Coğrafyası”nın hazırlanması en önemli […]
Ekim 25, 2020

Sardoba Barajının Patlamasının Türkistan Eyaletindeki Sonuçları

27-29 Nisan 2020’de Özbekistan’ın bazı bölgelerinde yaşanan şiddetli yağışlar, Sırdarya eyaletinde bulunan Sardoba barajının patlamasına yol açtı. Özbekistan-Kazakistan sınırında yer alan barajın patlaması nedeniyle Özbekistan’da 70,000’den fazla insan evsiz kalırken, 20’den fazla yerleşim alanı su altında kalmıştır [Informburo.kz, 2020]. Özbekistan’da meydana gelen sel baskını, 1 Mayıs 2020’de Kazakistan’ın sınır bölgesini, […]
Ekim 24, 2020

Türkistan Bölgesi’nin Etno-Demografik Durumu, Yönleri ve Dönüşümü

Türkistan’ın eyalet merkezi olması, bölgedeki ekonomik, kültürel ve demografik yapıdaki değişimleri de tetiklemiştir. Bu süreç, Kazakistan’ın güney bölgesindeki etno-demografik süreçlerin yönünü ve dönüşümünü etkilemektedir. Günümüz Türkistan eyaletindeki demografik durum, 20. yüzyılın başından beri çeşitli dinamikler sergilemiştir. Genel olarak bölgedeki nüfus son yüzyıl boyunca artış eğiliminde olmuştur. Bu eğilim, eyalet halkının […]
Ekim 24, 2020

Türkistan’da Uygulanan Sosyal ve Kültürel Projeler

Orta Çağda Kazak topraklarında şehir kültürü; iç kale, şehir ve kale olmak üzere üçe bölünmekteydi. Şehirler için bu üç bölümün de önemli görevleri bulunmakta ve bu bölümler kendi aralarında sıkı ilişkilere sahipti. Buna rağmen bu bölümler, sosyal ve kültürel açıdan birbirlerinden ayrışmaktaydı. Bu kapsamda Orta Çağ şehirlerinden birisi olan Türkistan’ın […]
Ekim 24, 2020

Sosyal Medyadaki Türkistan’ın Görsel Analizi

Sosyal bilimlerdeki gelişmelere paralel olarak kültürel konuların farklı açılardan incelenme imkânları artmaktadır. Günümüzde yaşanan bu süreç, bilimsel düşünce ve keşiflerin daha sağlam kaynaklara dayanarak doğruluğunun ve gerçekliğinin ortaya konulması gerektiğini bizlere göstermektedir. Her ne kadar bu anlayışın temel olarak alındığı pek çok alan olmasına rağmen bazı bilim dallarında kaynak gösteriminde […]
Nisan 27, 2020

Türkistan Eyaletinin Sosyal ve Kültürel Altyapısı

Kazakistan’ın sosyo-ekonomik olarak kalkınmasının temel göstergeleri, ülkenin farklı bölgelerinde yaşayan halkın yaşam standartlarına yansımaktadır. Bu bağlamda, her bölgedeki sosyal ve kültürel altyapı sorunlarının tam olarak çözüldüğünden söz edememekteyiz. Halkın refahını ve yaşam standartlarını iyileştirmek için hazırlanan programlar kapsamında alınan önlemler, bölgelerde yıllar boyunca biriken sorunları tam olarak çözememektedir.