Daulet Jaylıbayev

Daulet Jaylıbayev

Senior Research fellow

Daulet Jaylıbayev, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü’nde araştırmacı olarak görev yapmaktadır. 2009 yılında Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi Tarih Fakültesinden lisans derecesini almıştır. Yüksek lisans eğitimini ise 2013 yılında Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi Etnoloji Fakültesinde sunduğu “Kazakistan’daki Azerbaycanlar: Etno-kültürel Süreçler” konulu yüksek lisans teziyle tamamlamıştır.

Staff's Publications


Temmuz 9, 2022

Türk Devletleri Arasında Bir Entegrasyon Unsuru Olarak Etno-Turizm

Küresel çapta birçok ülke ekonomilerini kapsamlı bir şekilde geliştirme çalışmaları içerisinde turizm sektörünün geliştirilmesine önceliklendirmeye başlamışlardır. Bunun nedenleri arasında turizm alanındaki düzenlemelerin, ekonominin diğer sektörlerine göre daha etkin bir şekilde hayata geçirilmesi gösterilebilir. Turizm sektörü kendi içerisinde çeşitlilik barındırmaktadır. Bunlar içerisinde deniz turizmi, kış turizmi, yayla turizmi ve sağlık turizmi […]
Mayıs 15, 2022

Kazak Diasporası Araştırmaları Üzerine Bir Değerlendirme

Diaspora araştırmaları göç, kültür, tarih ve pek çok farklı alanla disiplinle ilişkili olup kendi ana vatanları dışında yaşayan toplulukları inceleyen bir çalışma alanıdır. Bu tür çalışmalar çoğunlukla bir diaspora grubuna odaklanarak onların ev sahibi ülke toplumuna sosyal ve ekonomik entegrasyonu, kimlik, kültür, iş gücü ve anavatanları ile bağları ve diğer […]
Nisan 28, 2022

Türkistan Eyaletinde Doğum Oranı ve Çocuk Eğitiminin Önemi

Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kasım Comart Tokayev tarafından 2022 yılı “Çocuk Yılı” olarak ilan edilmiştir [Kaz.zakon, 2022]. Devlet Başkanının bu inisiyatifi, toplumun gelişim süreci içerisinde genç nesile verilen önemi göstermektedir. Bu, Kazakistan’ın halihazırda sosyal gelişimi kapsamında öncelikli olarak dikkat edilmesi gereken hususlar arasında yer almaktadır. Ayrıca, ülkedeki doğal nüfus artışının sağlanması, […]
Nisan 22, 2022

Mythology in Everyday Life in the Context of the Study of the Sacred Places of Turkistan

Türkistan’ın tarihinin ve kültürünün araştırılması, birden fazla disiplinin ortak çalışmasını gerektirmektedir. Bunları esas olarak arkeoloji, etnografya, sosyoloji gibi alanlar olarak sayabiliriz. Türkistan’ın kültürel özellikleri, bölgenin kutsal yerleri ve efsaneleri hakkındaki mitolojik analizleri, halkın mitsel bilincindeki değişimleri anlamamıza yardımcı olmaktadır. Mitolojinin insan yaşamındaki yeri ve işlevi ile mitlerin çeşitli kategorileri Vico’nun […]
Mart 1, 2022

Türkistan Eyaletinde Doğum Oranı ve Çocuk Eğitiminin Önemi

Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kasım Comart Tokayev tarafından 2022 yılı “Çocuk Yılı” olarak ilan edilmiştir [Kaz.zakon, 2022]. Devlet Başkanının bu inisiyatifi, toplumun gelişim süreci içerisinde genç nesile verilen önemi göstermektedir. Bu, Kazakistan’ın halihazırda sosyal gelişimi kapsamında öncelikli olarak dikkat edilmesi gereken hususlar arasında yer almaktadır. Ayrıca, ülkedeki doğal nüfus artışının sağlanması, […]
Şubat 2, 2022

Abay Bibliyografyasının Hazırlanması Hakkında Bir Değerlendirme

2020 yılında, ünlü Kazak şair ve filozof Abay Kunanbayev’in doğumunun 175. yıl dönümü vesilesiyle ülkede çok sayıda etkinlik ve proje gerçekleştirildi. Özellikle bilim camiasında Abay Kunanbayev’e adanmış konferans ve sempozyumlarla şairin çalışmaları yeni bir boyut kazandı. Ayrıca Abay araştırmacılarının yeni araştırmaları basında, özel koleksiyonlarda ve yeni eserlerde yer aldı. Bunlar, […]
Ocak 24, 2022

Türk Dünyası Entegrasyonunda Türkistan’ın Etnokültürel ve Manevi Boyutu

Türkistan’ın etnokültürel anlamda canlanması, Kazakistan dış politikasının Türk dünyasıyla daha da yakınlaşması için kilit bir platform haline gelmektedir. Türk dili konuşan ülkelerdeki mevcut siyasi ve ekonomik durum, bütünleşmenin derinleştirilmesini gerekli kılmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, Türk dünyasının manevi başkentlerinden biri olan Türkistan şehrinin, Türk devletlerinin entegrasyon sürecini sağlayacak yeterli kültürel potansiyele […]
Ekim 22, 2021

Türkistan Bölgesinin Tarımsal Kalkınma Göstergeleri

Kazakistan’ın doğal ve iklim koşullarına bağlı olarak çeşitli tarım alanları geliştirilmiştir. Bunlar arasında hayvancılık, bahçecilik, ziraat ve balıkçılık bulunmaktadır. Kazakistan’ın toplam arazisinin yaklaşık %80’i tarıma uygun olup bunun yaklaşık %11’i ekim için ayrılan arazidir. Toplamda, Kazakistan’da 22.582.3 hektar ekilebilir arazi bulunmaktadır. Özellikle Türkistan bölgesinde 847.9 bin hektar arazi tarım için […]
Ekim 22, 2021

Türkistan Eyaletindeki Boşanma Oranları ve Sebepleri

Toplumda nikah ve aile meseleleri her zaman önemli bir yere sahiptir. Zira aile toplumsal gelişimin bir parçası olarak kabul edilir. Bu nedenle evli çiftlerin boşanmaları da bu yapı içerisinde önemli konular arasında yer almaktadır. Bu süreç içerisinde özelde evli çiftler, onların çocukları ile akrabaları çeşitli zorluklarla karşılaşmakta olup genelde toplum […]
Ağustos 27, 2021

Kazak Halk Hekimliginin Araştırılması

Kazak halk hekimliğinin kökleri toplumun hayatında modern tedavi yöntemlerinin keşfinden çok uzun zaman öncesine dayanmaktadır. Tarih boyunca göçebe hayat şeklini sürdüren Kazak toplumu kendi yaşamları içerisinde geleneksel ekonomik sistem, barınma ve beslenmenin yanında halk hekimliğini de geliştirebilmiştir. Bu bağlamda halk hekimliğinin tedavi yöntemleri rasyonel tedavi ve irrasyonel tedavi olmak üzere […]