Cengizhan Canaltay

Cengizhan Canaltay

Deputy Director

Cengizhan Canaltay, 2010 yılında lisans eğitimini KIMEP Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimini 2014 yılında sunduğu ‘Oralmanlar’ın Kazakistan Toplumuna Entegrasyonu: Türkiye Kazakları’ konulu yüksek lisans teziyle tamamlamıştır. Cengizhan Canaltay, Ocak 2015'ten itibaren Avrasya Araştırma Enstitüsü’nde araştırmacı olarak görev yapmaya başlamıştır. Eylül 2017'den bu yana müdür yardımcısı olarak çalışmaktadır. Çeşitli Kazakistanlı dergilerinde ve Bilig, Perception ve Central Asia Program gibi yabancı dergilerde makaleleri yayınlanmıştır.

Staff's Publications


Kasım 5, 2020

Covid-19 Salgını Süreci Kapsamında Küresel Ticaret: Türkiye’nin Yeni Normal Yaşam İçerisindeki Ticari Performansı

Dünyayı kasıp kavuran Covid-19 salgını ilk olarak 31 Aralık 2019’da Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan şehrinde ortaya çıkmış olup 2020’nin Mart ayı itibariyle Avrupa’da, Amerika’da ve dünyanın neredeyse tamamına yayılmıştır (Bag, 2020). Son verilere baktığımızda 17 Eylül 2020 itibariyle 30.053.079 kişi Covid-19 hastalığına yakalanmış olup bunların 945.376’si ölürken, 21.815.597 kişinin […]
Ekim 25, 2020

Eurasia Outlook 2019: Economic, Social and Political Perspectives in Eurasia

Avrasya Araştırma Enstitüsü (AAE) olarak 2015 yılından bu yana Avrasya coğrafyasında yaşanan ekonomik, siyasi, kültürel ve sosyal alanlardaki güncel gelişmeleri takip ederek oluşturduğumuz haftalık e-bülten yayınını okuyucularımıza sunmaktayız. Beş sene önce çıktığımız bu yolda kendi araştırmacılarımızın yanında enstitü dışından uzmanlar tarafından da yazılan analizler, Türkiye, Kazakistan ve Avrasya coğrafyasından pek […]
Ekim 24, 2020

Türkiye’nin Göç Akını ile Mücadelesi: Genel Durum Değerlendirmesi

2019 yılında, dünya çapında uluslararası göçmen olarak kabul edilenlerin sayısı 272 milyonu geçmiştir. Çeşitli nedenlerden ötürü gönüllü olarak ve zorla göç edenleri kapsayan bu rakamın son 9 yıl içerisinde ciddi bir yükseliş eğilimi göstererek 51 milyon kişi arttığı görülmektedir. Bu kişilerin arasında 2018 itibariyle evlerinden zorla göç etmek zorunda kalanların […]
Ekim 24, 2020

Евразийский обзор 2019: экономические, социальные и политические перспективы Евразии

С 2015 года Евразийский научно-исследовательский институт (ЕНИИ) представляет читателям еженедельные электронные бюллетени, в которых освещаются текущие экономические, политические, культурные и социальные события в евразийском регионе. За последние пять лет многие эксперты, дипломаты, политики, а также рядовые читатели из Турции, Казахстана и других евразийских стран высоко оценили аналитические материалы, написанные нашими […]
Haziran 29, 2020

Avrasya’nın Batı Ucu Estonya’da Yükselen Aşırı Sağ

Geçtiğimiz son 10 yıl, küresel düzeyde yaşanan ekonomik krizler, göç akınları ve salgın hastalıklar gibi pek çok hadisenin cereyan ettiği ve arkasında çeşitli izler bıraktığı bir süreç olmuştur. Birçok ülkede bu olumsuz durumlar silsilesinin ekonomiden siyasi ve hatta sosyal yaşamlara kadar dokunan bir takım yansımalarına da şahitlik etmekteyiz. 2009’daki küresel […]
Mart 30, 2020

Avrupa’ya Göç Akını Eğilimlerinde Güncel Gelişmeler

Dokuzuncu yılına giren Suriye’deki iç savaş nedeniyle 13 milyondan fazla Suriyeli evlerini terk etmek zorunda kalmıştır. Bunların yaklaşık 6 milyonu ülke içerisinde güvenli bölgelere yerleşirken 5,5 milyonu da ülke dışına çıkmıştır. Türkiye uyguladığı açık kapı politikası ile şimdiye kadar 3,58 milyon Suriyeliyi kabul etmiştir  
Temmuz 18, 2019

Eurasia Outlook 2018: Economic, Social and Political Perspectives in Eurasia

Since 2015, the Eurasian Research Institute (ERI) has been issuing weekly e-bulletins that contain analytical articles on a wide range of topics related to political, economic and social developments in the Eurasian space, as well as the news block that covers recent activities in the region. As demonstrated by the […]
Temmuz 17, 2019

Евразийский обзор 2018: экономические, социальные и политические перспективы Евразии

С 2015 года Евразийский научно-исследовательский институт (ЕИИ) выпускает еженедельные электронные бюллетени, которые содержат аналитические статьи по широкому кругу тем, связанных с политическими, экономическими и социальными изменениями на евразийском пространстве, а также новостной блок, который освещает последние события в регионе. Как свидетельствуют положи тельные отзывы, которые мы продолжа ем получать от […]
Nisan 17, 2018

Евразийский обзор 2017: экономические, социальные и политические перспективы Евразии

В течение последних трех лет Евразийский научно-исследовательский институт (ЕИИ) готовит еженедельные электронные бюллетени, в которых читателям предоставляется своевременный и достоверный анализ последних событий, происходящих на Евразийском континенте. Аналитические материалы, подготовленные нашими сотрудниками, и, в некоторых случаях, внешними экспертами, по достоинству оценены различными учеными, специалистами, должностными лицами и политиками из Турции, […]
Şubat 26, 2018

Rusya’nın Demografik Krizi: Çıkış Yolu Var mı?

Sürdürülebilir nüfus artışının sağlanması, çok sayıda ülkenin karşılaştığı sorunlar arasında yer almaktadır. Günümüzde başta Batı ülkeleri olmak üzere pek çok gelişmiş ekonomi, nüfusu hızlı bir şekilde daralan ülkeler listesine girmiştir. Birleşmiş Milletler’in sürdürülebilir büyüme standardına göre, bir kadının yaşamı boyunca dünyaya getirdiği ortalama çocuk sayısı olan ‘toplam doğurganlık hızı’ (TDH) […]