Cengizhan Canaltay

Cengizhan Canaltay

Deputy Director

Cengizhan Canaltay, 2010 yılında lisans eğitimini KIMEP Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimini 2014 yılında sunduğu ‘Oralmanlar’ın Kazakistan Toplumuna Entegrasyonu: Türkiye Kazakları’ konulu yüksek lisans teziyle tamamlamıştır. Cengizhan Canaltay, Ocak 2015'ten itibaren Avrasya Araştırma Enstitüsü’nde araştırmacı olarak görev yapmaya başlamıştır. Eylül 2017'den bu yana müdür yardımcısı olarak çalışmaktadır. Çeşitli Kazakistanlı dergilerinde ve Bilig, Perception ve Central Asia Program gibi yabancı dergilerde makaleleri yayınlanmıştır.

Staff's Publications


Aralık 28, 2022

Eurasia Outlook 2021: Economic, Social and Political Perspectives in Eurasia

Avrasya Araştırma Enstitüsü (AAE) olarak, 2015 yılından itibaren Avrasya bölgesinde yaşanan konuları akademik çerçeve içerisinde değerlendirdiğimiz haftalık E-bülten yayınlarımızı okuyucularımıza sunmaktayız. Yıllar itibariyle geleneksel yayınlarımızdan birisi haline gelen “Outlook” kitap serisi çerçevesinde hazırladığımız “Eurasia Outlook 2021: Avrasya’daki Ekonomik, Sosyal ve Politik Perspektifler” başlıklı kitabımızda ekonomi, güvenlik, uluslararası ilişkiler, eğitim ve […]
Eylül 1, 2022

Küresel Turizm Dinamikleri: Türkiye’nin Turizm Sektörünün Toparlanma Süreci

Turizm sektörü, hızlı gelişme potansiyeli ile pek çok ülkenin önemli gelir kaynakları arasında yer almaktadır. Küresel turizm gelirleri 2010’da 852 milyar dolardan 2019’da 3.5 trilyon dolara çıkarak sadece 9 yıl içerisinde 4.3 kat artmıştır [Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü, 2010; 2019]. Lakin COVID-19 salgınının neden olduğu küresel çaptaki kısıtlamalar turizm […]
Nisan 28, 2022

Küresel Dijital Finansal Ortamda Güncel Gelişmeler: Kripto Dünyası ve Merkez Bankası Dijital Dövizleri

Kripto paraların ve kripto piyasasının son yıllarda özellikle COVID-19 döneminde küresel çapta tanınırlığının artmakta olduğunu görebilmekteyiz. Bunu rakamlarla ifade edecek olursak kripto borsasının hacmi 2013’de 1 milyar dolardan 2019’un sonunda 190 milyar dolara yükselmesinin ardından 2022’de 2 trilyon dolara ulaşmıştır (Coinmarketcap.com, 2022). Öte yandan kripto yatırımlar üzerinden büyük miktarlarda paraların […]
Nisan 26, 2022

Yeni Dijital Devrimler: Metaverse Eksenli Güncel Gelişmeler

Son yıllarda özellikle COVID-19 sonrası adeta zorunlu bir şekilde yaygınlaşan internet kullanımı sadece boş vakitlerimizi harcadığımız ve çeşitli işlerimizi yürüttüğümüz bir ortam olmaktan çıkarak günlük hayatımızın önemli bir kısmı üzerinde hakimiyetini genişletmektedir. Bu süreç içerisinde Metaverse kelimesini de sıklıkla duyar hale gelmekteyiz. Metaverse kelimesini açıklayacak olursak en basit tabir ile […]
Aralık 3, 2021

Afganistan’dan Göç Akını: Göç Güzergahı ve Türkiye’deki Afganlar

Afganistan’ın yakın siyasi tarihine baktığımızda, neredeyse son 40 yıldır huzur ve istikrardan uzak bir dizi gelişmelerin etrafında sürüklendiğini görebilmekteyiz. Tarihsel olarak olayların dizilimine bakacak olursak 1979’da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) Afganistan’a askeri harekat ile girmesinin ardından alevlenen istikrarsızlık süreci SSCB’nin 1989’da çekilmesinden sonrasında da devam etmiştir. SSCB’nin dağılması ise […]
Eylül 22, 2021

COVID-19 Salgınının Gölgesinde Küresel Turizm Sektöründeki Gelişmeler: Türkiye’deki Turizm Eğilimleri

Turizm sektörü küresel ölçekte ele alındığında pek çok ülkenin önemli gelir kaynakları arasındaki yerini günden güne geliştirebilen öncül alanlardan birisidir. 2010-2019 yılları arasında dokuz yıl üst üste çeşitli uluslararası olaylar ve ekonomik sıkıntılara karşın büyümeyi başarabilmiş ender sektörler arasında yer almaktadır (Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Organizasyonu, 2021). 2019’da 1.4 milyar […]
Ağustos 27, 2021

Demografi Politikaları Üzerine Bir Değerlendirme: Erken Çocukluk Dönemi Bakımının Önemi

Dünya çapında demografik eğilimlere baktığımızda dünya nüfusunun 2020 itibariyle 7.79 milyara ulaştığı ve bunun çoğunluğunun Asya kıtasındaki Çin, Hindistan ve diğer ülkelerin oluşturduğunu görebilmekteyiz. Tarihsel açıdan baktığımızda ikinci dünya savaşının ardından 1960’lı yılların sonuna kadar yaşanan doğum oranlarındaki kayda değer artış, ülkelerin nüfuslarının artışına neden olmuştur. Dünya Bankası’nın 1960’dan başlayan […]
Haziran 17, 2021

Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Mülteci Anlaşması: Anlaşmanın Yenilenmesi İsteği

Suriye’de 2011 yılında çıkan rejim güçleri ile muhalefet arasındaki çatışmaların iç savaşa dönüşmesi, yakın tarih içerisindeki en büyük göç akınlarından birisinin oluşmasına neden olmuştur. Güvenlik nedeniyle evlerini zorunlu olarak terketmek durumunda kalan milyonlarca Suriyeli ülke içinde güvenli bölgelere, komşu ülkelere ve hatta çeşitli Avrupa ülkelerine göç etmektedir. Bu göç dalgasını […]
Mayıs 5, 2021

Eurasia Outlook 2020: Economic, Social and Political Perspectives in Eurasia

The COVID-19 pandemic that started in 2020 has affected all areas of life worldwide, bringing many changes. In brief, countries were put to great test, particularly their healthcare systems, economic structures and relations with other countries. During this period, millions of people were affected negatively in various ways. In the […]
Şubat 28, 2021

Türkiye’nin Yeniden Asya Girişimi

Dünya genelindeki ticaret dengelerine ve eğilimlere baktığımızda Asya kıtasındaki ekonomilerin düzenli olarak büyümeleri neticesinde küresel ekonominin merkezinin Asya ülkelerine doğru kaymakta olduğunu görmekteyiz. Bu gelişmeler, pek çok ülkenin orta ve uzun dönemli ticari ilişkilerinde mevcut yapılarını yeniden gözden geçirmeleri gerekliliğini göstermektedir. Bu bağlamda, Türkiye de yeni ekonomi ve ticaret politikaları […]