Zhandos Kudaibergenov

Zhandos Kudaibergenov

Junior Research fellow

Zhandos Kudaibergenov, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi Avrasya Enstitüsü'nde araştırmacı olarak çalışmaktadır. 2009 yılında Gumilyev Avrasya Milli Üniversitesi’nin Uluslararası ilişkiler bölümünden mezun olmuştur. 2011-2013 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi'nde Uluslararası ilişkiler bölümünde yüksek lisans eğitimini görmüştür. Yüksek lisans tezinin ilgi alanı ve konusu «Güneydoğu Asya'daki Entegrasyon Süreçleri» dir. 2018 yılında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi’nin İşletme bölümünde doktora eğitimini başlayıp.

Staff's Publications


Kasım 4, 2021

Aral Denizi’nin Ekolojik Göçe Etkisi: Kızılorda Eyaleti Örneği

Son yıllarda Kazakistan topraklarında çeşitli çevre sorunları ortaya çıkarak, bölgelerde farklı olumsuzlukların yaşanmasına sebep olmuştur. Bunlardan biri de insan kaynaklı faaliyetler sonucu ortaya çıkan Aral Denizi sorunudur. Aral Denizi’nin kurumasının bölgeyi büyük bir çevre felâketine dönüştürdüğü iyi bilinmektedir. Aral Denizi sorunu, 1960’lardan bu yana Sır Derya ve Amu Derya nehirlerinin […]
Ekim 22, 2021

Kırgızistan ve Özbekistan Arasındaki Sınır Aşan Su Sorunlarının Ulusal Çıkarlar Bağlamında Analizi

Su sorunu, günümüzde  Orta Asya halkları için en önemli meselelerden biridir. Herkes suyun yaşamın kaynağı olduğunu bilmektedir. Su, ülkenin sosyal ve ekonomik alanlarda, yani içme suyu olarak kullanımdan sanayide, tarımda ve elektrik üretimine kadar olan bütün aşamalarda kullanılmaktadır. Hidroelektrik santralleri, çok sulu nehirler boyunca inşa edilir ve devletin belirli bir […]