Zhandos Kudaibergenov

Zhandos Kudaibergenov

Junior Research fellow

Zhandos Kudaibergenov, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi Avrasya Enstitüsü'nde araştırmacı olarak çalışmaktadır. 2009 yılında Gumilyev Avrasya Milli Üniversitesi’nin Uluslararası ilişkiler bölümünden mezun olmuştur. 2011-2013 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi'nde Uluslararası ilişkiler bölümünde yüksek lisans eğitimini görmüştür. Yüksek lisans tezinin ilgi alanı ve konusu «Güneydoğu Asya'daki Entegrasyon Süreçleri» dir. 2018 yılında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi’nin İşletme bölümünde doktora eğitimini başlayıp.

Staff's Publications


Mayıs 7, 2022

Kazakistan’da Emek Piyasası: Yabancı İş Gücü Dinamikleri ve Politikalar

Küreselleşme süreci, yeni eğilimlerin ortaya çıkmasına neden olurken uluslararası emek gücü göçünün de hızlı bir şekilde genişlemesine olanak sağlamaktadır. Uluslararası göç akınlarını genel çerçevede zorunlu veya gönüllü olarak ikiye ayırabilmekteyiz. Zorunlu göç içinde genelde güvenlik nedenleri yer alırken gönüllü göç sürecinde ise ekonomik sebepler ve yurtdışında daha iyi imkanlarda iş […]
Mayıs 7, 2022

Kazakistan’da Sel Tehdidi: Sorunun Kaynağı Doğal Nedenler mi Yoksa İnsan Faktörü mü?

Günümüzde hızlanan küresel ölçekteki hava kirliliğine bağlı olarak çeşitli gazların yeterince temizlenmeden atmosfere salınımının küresel ısınma seviyesini artırdığı görülmektedir. Bu noktada Birleşmiş Milletler’in verileri bizlere, sanayi devriminden bu yana ortalama küresel sıcaklığın 1,1°C derece arttığını göstermektedir. Küresel ısınma esas itibari ile ortalama hava sıcaklığının artmasının yanı sıra mevsimsel açıdan kışın […]
Nisan 28, 2022

Orta Asya Birleşik Enerji Sistemi’ndeki Elektrik Kesinti Sorunları ve Çözüm Önerileri

25 Ocak 2022’de Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’da büyük bir elektrik kesintisi meydana gelmiştir. Kazakistan’ın Almatı, Çimkent şehirleri, Jambıl ve Türkistan eyaletlerinin bir kısmı, Kırgızistan’ın Bişkek, Oş ve Celal-Abad eyaletleri ile Özbekistan’ın Taşkent, Fergana, Sırderya, Cizzah, Semerkant, Buhara, Kaşkaderya eyaletleri belirli bir süre elektriksiz kalmıştır (Gazeta.ru, 2022). Elektrik kesintisi nedeniyle Kırgızistan […]
Mart 4, 2022

“Deniz Unsurları Olan Bir Göl” Statüsüne Sahip Hazar Denizi: Hangi Ülke için Elverişli?

Hazar Denizi, yaklaşık 398 bin kilometrekarelik (km2) bir alana sahip dünyanın en büyük iç su kütlesidir. Büyük hidrokarbon rezervleriyle birlikte Hazar Denizi, dünya mersin balığı stoklarının %90’ına da ev sahipliği yapmaktadır. Hazar’da Kırmızı Kitap’ta listelenen 20’den fazla hayvan ile yaklaşık 20 bitki türü yetişmektedir. 1991 yılına kadar Hazar Denizi’ne ilişkin […]
Şubat 28, 2022

Orta Asya Birleşik Enerji Sistemi’ndeki Elektrik Kesinti Sorunları ve Çözüm Önerileri

25 Ocak 2022’de Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’da büyük bir elektrik kesintisi meydana gelmiştir. Kazakistan’ın Almatı, Çimkent şehirleri, Jambıl ve Türkistan eyaletlerinin bir kısmı, Kırgızistan’ın Bişkek, Oş ve Celal-Abad eyaletleri ile Özbekistan’ın Taşkent, Fergana, Sırderya, Cizzah, Semerkant, Buhara, Kaşkaderya eyaletleri belirli bir süre elektriksiz kalmıştır (Gazeta.ru, 2022). Elektrik kesintisi nedeniyle Kırgızistan […]
Şubat 2, 2022

Kazakistan’da Nükleer Santral İnşaatı: Ekonomik Açıdan Fayda Analizi

Günümüz teknolojisi, eskiye nazaran daha fazla enerji gerektirmektedir. Bu nedenle enerji kaynaklarının, araştırılması gittikçe önem kazanmaktadır. Bilimin gelişmesiyle birlikte hidroelektrik santralleri ve termik santrallerinin yanı sıra yenilenebilir enerji kaynaklarının rolü de elektrik üretiminde artmaktadır. Bunlara güneş, rüzgar, biyoyakıtlar, jeotermal gibi ana yenilenebilir kaynaklar gösterilebilir. Yenilenebilir enerji, çevre dostu olarak kabul […]
Kasım 4, 2021

Aral Denizi’nin Ekolojik Göçe Etkisi: Kızılorda Eyaleti Örneği

Son yıllarda Kazakistan topraklarında çeşitli çevre sorunları ortaya çıkarak, bölgelerde farklı olumsuzlukların yaşanmasına sebep olmuştur. Bunlardan biri de insan kaynaklı faaliyetler sonucu ortaya çıkan Aral Denizi sorunudur. Aral Denizi’nin kurumasının bölgeyi büyük bir çevre felâketine dönüştürdüğü iyi bilinmektedir. Aral Denizi sorunu, 1960’lardan bu yana Sır Derya ve Amu Derya nehirlerinin […]
Ekim 22, 2021

Kırgızistan ve Özbekistan Arasındaki Sınır Aşan Su Sorunlarının Ulusal Çıkarlar Bağlamında Analizi

Su sorunu, günümüzde  Orta Asya halkları için en önemli meselelerden biridir. Herkes suyun yaşamın kaynağı olduğunu bilmektedir. Su, ülkenin sosyal ve ekonomik alanlarda, yani içme suyu olarak kullanımdan sanayide, tarımda ve elektrik üretimine kadar olan bütün aşamalarda kullanılmaktadır. Hidroelektrik santralleri, çok sulu nehirler boyunca inşa edilir ve devletin belirli bir […]