Yayın kategorileri

Kazakistan Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği Arasında Ortaklık ve İşbirliği Anlaşması

Ortaklık ve İşbirliği Anlaşması; Kazakistan Cumhuriyeti’nin hem Avrupa Birliği (AB) hem de Batı dünyasıyla olan münasebetlerini sağlamlaştırmanın yanı sıra, bu ülkeler arasındaki istikrarlı siyasi ilişkilerin de oluşmasında önemli rol oynamaktadır. Söz konusu anlaşmanın imzalanmasından önce Kazakistan Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği arasında önemli ve olumlu gelişmeler yaşanmıştır. Özellikle, 1991 yılında Avrupa Birliği tarafından […]


Almanya’da 24 Eylül 2017 Federal Meclis Seçimlerinin Değerlendirilmesi

Avrupa Birliği’nin (AB) lokomotif ülkesi konumunda olan Almanya’nın Federal Meclis seçimleri, 24 Eylül 2017 tarihinde sona erdi. Federal Meclis seçimlerinde Almanya Federal Cumhuriyeti’nin 19. dönem Federal Meclisi’in (Bundestag) 709 üyesi belirlendi. Almanya Anayasası’na göre, Federal Meclis, Almanya Federal Cumhuriyeti’nin en yüksek yasama organıdır (mad. 38). [1] Almanya Federal Seçim Yasası’nda […]


SUÖB’nin Mevcut Demografik Durumu ve Karma Evlilik Gelişmeleri

Sincan Uygur Özerk Bölgesi (SUÖB), yaklaşık 1 milyon 665 bin (1.664.897,17) kilometrekare yüzölçümüyle Çin’in en geniş idari bölgesi olmasına rağmen, ülkedeki nüfus yoğunluğu en düşük olan bölgelerden biridir. SUÖB İstatistik Kurumu’nun verilerine göre, 2015 yılının sonu itibarıyla 23.225 milyon olan SUÖB’nin toplam nüfusu, 2016 yılın sonu itibarıyla 23.6 milyona ulaşmıştır. […]


SUÖB’nin Ulaşım Altyapısındaki Son Gelişmeler

Çin’in batısında bulunan ve Moğolistan, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Afganistan, Pakistan ve Hindistan ile komşu olan Sincan Uygur Özerk Bölgesi (SUÖB), Çin’in Avrasya ve Orta Doğu’ya hatta Batı’ya açılan kapısı niteliğindedir. SUÖB, özellikle, Çin’in Orta Asya enerji kaynaklarına erişimi ve Çin mallarının Orta Asya’ya ve hatta Avrasya pazarına ulaşımı bakımından […]


Katar Diplomatik Krizi’nin Çin’e Olası Etkileri

Çeşitli dini ve etnik temelli bölgesel anlaşmazlıkların yanı sıra 1980-1988 yılları arasındaki İran-Irak Savaşı ve 1991 yılındaki Körfez Savaşı’na temel olan Basra Körfezi, günümüzde bölgesel sınırları aşarak küresel bir sorun haline gelen yeni bir krizin odak noktası durumundadır. 5 Haziran 2017 tarihinde, başını Suudi Arabistan’ın çektiği bazı körfez ülkelerinin Katar […]


2016 Yılında Çin’in Doğrudan Yabancı Yatırımı: Orta Asya Örneği

Günümüzde dünyanın en büyük ikinci ekonomisi konumunda olan Çin, dünyanın en çok yatırım çeken ülkelerinden biri olmasının yanı sıra, en büyük yatırımcılarından biri haline de gelmiştir. Çin’in son 30 yılda elde ettiği ekonomik başarılarının arkasındaki temel güçlerden birisinin ülkeye çekilen doğrudan yabancı yatırımlar (DYY) olduğu söylenebilir. Resmi olarak 1979 yılından […]


Günümüzde Çin-Kuzey Kore İlişkileri: Kore Yarımadası Gerilimi Örneği

Çin’in son 20-30 yıldaki hızlı ekonomik gelişmesi, aynı zamanda ülkenin uluslararası sistemdeki sorunlarda sorumluluğunun artmasını da beraberinde getirmiştir. Bazı bölgesel ve küresel sorunların çözümünün, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Daimi üyesi ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması’na (NPT) katılan ülke olarak Çin’in daha çok sorumluluğunu ve aktif olarak katılmasını gerektirmesi, […]


Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık İlişkileri Anlaşması (RCEP): Mevcut Durum ve Beklentiler

Asya-Pasifik bölgesi, son 20-30 yıldır gerçekleştirdiği siyasi, ekonomik ve ticari gelişmeleriyle günümüzde Dünya ekonomisinin en önemli ağırlık merkezlerinden biri haline gelmiştir. Uluslararası alanda siyasi ve ekonomik etkinliği hızla artan Asya Pasifik bölgesinde, bir süre küresel ve bölgesel çaplı jeopolitik mücadeleler ile çeşitli anlaşmazlıkların olmasına rağmen, bölgesel ekonomik işbirliği, ticaret ve […]


Kazakistan-Çin İlişkilerinin Siyasi ve Ekonomik Açıdan Analizi

Diplomatik olarak 3 Ocak 1992 tarihinde başlanan Kazakistan-Çin ikili ilişkileri günümüzde stratejik ortaklık haline gelmiştir. 1700 km’den fazla ortak sınırı paylaşan bu iki komşu ülke açısından ikili ilişkilerin geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Yeni İpek Yolu güzergâhı üzerinde bulunan Kazakistan’ın sahip olduğu özel coğrafi konumu ve petrol başta olmak üzere bol […]


Çin Uzmanlarının Gözüyle Türkiye’deki Rus Büyükelçisine Yapılan Suikast

19 Aralık 2016 tarihinde, Rusya’nın Türkiye’deki Büyükelçisi Andrey Karlov’un Ankara’da uğradığı suikast sonucu yaşamını kaybetmesi, dünya genelinde büyük yankı yarattı. Bu acımasız terör saldırısı çeşitli ülkeler ve uluslararası kuruluşlar tarafından şiddetle kınandı. Bu bağlamda Çin’den gelen ilk resmi açıklama Çin’in Dışişleri Bakanlığı tarafından yapıldı. 20 Aralık 2016 tarihinde, Çin Dışişleri […]