Daniyar Nurbayev

Daniyar Nurbayev

Junior Research fellow

Daniyar Nurbayev Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü’nde araştırmacı olarak görev yapmaktadır. Daniyar Kazak-İngiliz Teknik Üniversitesi Finans bölümünde 2013 yılında lisans ve 2015 yılında ise yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2014 yılında İngiltere’deki Ipswich şehrinde Campus Suffolk Üniversitesinde araştırma yaz okuluna katılmıştır.

Staff's Publications


Haziran 25, 2018

EUR/KZT Döviz Kurunun Gelişimi

Kazakistan Merkez Bankası (KMB) tarafından 31 Ocak 2018 tarihinde yayınlanan rapora göre, 2017 yılında bireyler tarafından yapılan avro yatırımları diğer finansal araçlar arasında ulusal para cinsinden en kârlısı olmuştur. Avro cinsinden mevduatların 2017 yılında yaklaşık %15.3’lük gelir artışı kaydettiği belirtilmiştir. Ayrıca, 2017’de herhangi bir yatırım yapmadan avro cinsinden para tutmak, […]
Nisan 3, 2018

Ukrayna Bankacılık Sektöründe Son Gelişmeler

Ukrayna’da 2014 yılında başlayan siyasi karışıklıklar, ülkenin ekonomik durumunun kötüleşmesine ve Ukrayna vatandaşlarının sosyo-ekonomik refahının azalmasına neden olmuştur. Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç’in devrilmesiyle sonuçlanan Maydan protestoları, Rusya’nın Kırım’ı ilhak etmesine ve Donbass bölgesindeki silahlı çatışmaya yol açmıştır. Bu dramatik olaylar, GSYİH’da keskin dalgalanmaları tetikleyerek Ukrayna’nın ekonomisini ciddi şekilde etkilemiştir.