Albina Muratbekova

Albina Muratbekova

Senior Research fellow

Albina Muratbekova, Bölgesel Çalışmalar alanında lisans eğitimini Ablay-han Kazak Uluslararası İlişkiler ve Dünya Dilleri Üniversitesi’nde, yüksek lisans eğitimini ise Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Şu an “Sınır Bölgelerinde Çin-Hindistan Sosyo-Ekonomik Etkileşimi” konulu doktora tezini yazmaktadır.

Staff's Publications


Ekim 8, 2021

Şanghay İşbirliği Örgütü’nün 20. Yıldönümü: Güncel Bir Değerlendirme

17 Eylül 2021’de Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahman başkanlığındaki Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Konseyi’nin yıldönümü münasebetiyle düzenlenen zirvesi Duşanbe’de gerçekleştirildi. Üye devletler olarak Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Özbekistan ve ŞİÖ gözlemci devletleri olarak Belarus ve İran’ın cumhurbaşkanlarının katıldığı zirveye, Çin, Hindistan, Rusya gibi diğer üye devletler ile gözlemci statüsündeki […]
Temmuz 31, 2021

Orta Asya Yükseköğretim Alanının Oluşturulması: Bölgesel Uluslararasılaşma için Beklentiler

18 Haziran 2021 tarihinde Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan’ın eğitim bakanları tarafından Orta Asya bölgesinde birleşik bir yükseköğretim alanı – Türkistan Deklarasyonu oluşturulmasına yönelik bir anlaşma imzalandı. Orta Asya temsilcileri Orta Asya Yükseköğretim Alanı’nı (OAYÖA) kurarak, ortak eğitim programları ve ortak araştırma projeleri geliştirerek, öğrencilerin ve akademik personelin bölgesel hareketliliğini […]
Mayıs 17, 2021

Ana Hatlarıyla Kazakistan-Hindistan İlişkileri

Kazakistan ve Hindistan arasında imzalanan 2009 tarihli Stratejik Ortaklık Bildirisi, ilişkilerin son 10 yılda önemli bir dinamizme kavuşmasına ve kapsamlı bir diyalog kurulmasına olanak sağlamıştır. 2015 yılında, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin Kazakistan ziyareti, mevcut ilişkilerin güçlendirilmesine daha fazla ivme kazandırırken, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Comart Tokayev’in 2021’de Hindistan’a gerçekleştirmesi planlanan ziyaretin, […]
Mart 28, 2021

Avrupa Birliği Ve Tacikistan: Refah İçin Yardım

Tacikistan, Avrupa Birliği’nin (AB) Orta Asya’daki politikasında özel bir yere sahiptir. İklim değişikliğine ve doğal afetlere eğilimli, düşük gelirli bir ülke olan Tacikistan, AB Üye Devletleri’nin küresel toplam kalkınma yardımlarının %40’ından fazlasına denk gelen bir oranla bölge ülkeleri arasında, AB’den en fazla yardım alan ülke konumundadır. Bu çalışma, AB’nin Orta […]
Aralık 28, 2020

Avrupa Birliği’nin Kırgızistan İle İlişkisi: Kısa Bir Bakış

Avrupa Birliği (AB), Orta Asya bölgesinde her zaman aktif bir aktör olmuştur. Bağımsızlığın ilk yıllarından beri AB, teknik yardımı ve daha sonra Kalkınma İşbirliği Aracı (KİA) ile bölgeyi destekledi. 2007 yılında AB, işbirliği, siyasi diyalog gibi genel hedefleri tanımlayan ve yedi öncelikli işbirliği alanını içeren ilk Orta Asya stratejisini yürürlüğe […]
Eylül 8, 2020

Teknolojiye Karşı Jeopolitik: Huaweı Örneği

Şubat 2020’de yapılan geleneksel Münih Güvenlik Konferansı sırasında Amerika Birleşik Devletleri (ABD) delegasyonu, Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei’nin 5G teknolojisinden kaynaklanan güvenlik riskini kamuoyuna duyurdu. Buna ek olarak, ABD’nin son üç yıldır Huawei’yi boykot etmek üzere sürdürdüğü küresel kampanyanın, ABD Başkanı Donald Trump’ın neredeyse her önemli toplantısında geniş çaplı bir biçimde […]
Haziran 15, 2020

Özbekistan-AB İlişkileri: Geliştirilmiş Ortaklığa Giden Yol

Avrupa Birliği’nin (AB) 2019 Orta Asya Stratejisi uyarınca Avrupa Konseyi, Orta Asya ülkeleriyle yeni nesil ikili Geliştirilmiş Ortaklık ve İşbirliği Anlaşmaları (GOİA) hakkında görüşmeler başlatmıştır. AB’nin bölge ile etkileşiminin temel taşı olmayı hedefleyen GOİA, ikili ortaklığın ana aracı olarak planlanmaktadır. AB, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü gibi temel değerler […]
Mart 22, 2020

Avrupa Birliği ve Kazakistan: Geliştirilmiş Ortakık Uygulanmaya Başlandı

1 Mart 2020 tarihi itibariyle Avrupa Birliği (AB) ve Kazakistan arasındaki yeni Geliştirilmiş Ortaklık ve İşbirliği Anlaşması (GOİA), tarafların onaylamasının ardından uygulanmaya başlanmıştır. AB-Kazakistan arasındaki ilişkilerde ana referans belgesi olma niteliğini taşıyan GOİA, ortaklık seviyesinde Orta Asya’da geliştirilen ilk ve tek uygulamadır.