Haberler

Kasım 1, 2018

1 Kasım 2018 Tarihinde Araştırmacımız Asset Ordabayev “Altyapı Projelerinin Geliştirilmesi: Orta Asya’da Fırsatlar ve Riskler” Konulu Seminer Verdi.

Ordabayev, seminerinde Avrasya bölgesinde meydana gelen, ve Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayabilecek yeni bir ulaşım altyapısının modernizasyonu ve yaratılmasıyla ilgili büyük değişimlere dikkat çekti. 2013 yılında başlayan Çin’in  “Bir Kuşak Bir Yol” inisiyatifinin yavaş yavaş diğer ülkeleri de bu sürece kattığını dile getirdi.
Kasım 5, 2018

05.11.18 tarihinde Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Sayın Doç. Dr. Vakur Sümer Kazakistan’ın Milli Kütüphanesi’ni ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Kazakistan Milli Kütüphanesi Müdürü Janat Seydumanov Milli Kütüphane’nin tarihsel sürecini kısaca anlatarak, kütüphane hakkında çeşitli bilgiler sundu. Seydumanov, Milli Kütüphane’de bulunan tarihi eserler ve eski kitap koleksiyonları hakkında bilgi verdi.
Kasım 13, 2018

12 Kasım 2018 tarihinde Avrasya Araştırma Enstitüsü ev sahipliğinde ODTÜ Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Prof. Dr. Hüseyin Bağcı’nın “Avrasya’da Gelişen Güvenlik Mimarisi” konulu konferansı düzenlenmiştir.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Vakur Sümer, Prof. Dr. Hüseyin Bağcı’nın akademik çalışmalarından bahsederek, katılımcılara değerli bilgiler sundu. Türkiye Cumhuriyeti Almatı Başkonsolosu Sayın Rıza Kağan Yılmaz, Avrasya’nın kalbi Almatı’da Avrasya’nın gündemini içeren konu üzerinde değerli bilim adamı Prof. Dr. Huseyin Bağcı’nın önemli bilgilerle paylaşmasından memnuniyetini ve bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen başta AAE Müdürü Vakur Sümer olmak üzere herkese teşekkürlerini sundu.
Kasım 13, 2018

13.11.2018 tarihinde AAE’nün organizasyonu ile Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi Şarkiyat Fakültesi’nde ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi, Prof.Dr.Hüseyin Bağcı’nın “Türk Dış Politikasının Temel Dinamikleri” adlı konferansı düzenlendi

Türk Hava Yolları’nın (THY) desteğiyle Avrasya Araştırma Enstitüsü ve Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi Şarkiyat Fakültesi işbirliği ile düzenlenen konferansa THY A.Ş. Almatı Müdürü Hasan Savaş Erden, Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Sayın Doç. Dr. Vakur Sümer, Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi Şarkiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yhtiyar Paltore...
Kasım 16, 2018

16.11.18 Tarihinde Avrasya Araştırma Enstitüsü’nde Selçuk Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekan Vekili Sayın Prof. Dr. Nurgül Kılınç, ”Yükseköğretimde Kalite ve Dış Değerlendirme Süreci” Konulu Seminer Verdi.

Seminerinde Prof. Dr. Nurgül Kılınç ‘’Kalite Güvencesi’’ terimini açıklayarak, eğitimde kalite güvencesi sitemlerinin nasıl çalıştığını ana hatlarıyla anlattı. Türkiye’de buna ilgili bir yasal düzenleme oluşturulduğunu belirten Kılınç, 23 Temmuz 2015 yılında resmi gazetede “Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmenliği” yayınlandığını ifade etti. Türkiye’de eskiden üniversite sayısının az olduğunu, bugünlerde ise Türkiye bu konuda yükselen bir grafik olduğunu belirtti. Konuşmasının devamında asıl hedefin sayısal kapasitenin yanı sıra niteliksel büyümeyi de paralel sağlayabilmek olduğunu vurguladı.
Kasım 16, 2018

16 Kasım 2018 Tarihinde Selçuk Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Tuğba Şener “Tüketicilerin Yavaş Modaya Yönelik Değer Algıları: Türkiye ve Kazakistan Örnekleminde Bir Araştırma” Konulu Seminer Verdi.

Seminerinde Dr. Tuğba Şener, ana hatlarıyla “Yavaş Moda” kavramı ve yavaş modadaki kalite anlamı üzerinde çeşitli bilgiler vermenin yanı sıra, tüketicilerin yavaş modaya yönelik algıları üzerinde Türkiye ve Kazakistan örnekleriyle çeşitli bilgiler sundu. Slow fashion, yani yavaş moda kavramının hızlı moda kavramına karşı ortaya çıktığını belirten Dr. Tuğba Şener, hızlı modanın kısa üretim ve dağıtım süreleri, küçük ölçekte yüksek model çeşitliliği, uygun fiyat ve trend ürün tasarımı özellikleri taşıdığının altını çizdi.
Kasım 19, 2018

19 Kasım 2018 tarihinde “Belgelerle Osmanlı Devleti ve Orta Asya Hanlıkları Münasebetleri” Sergisinin Açılış Töreni Yapılmıştır.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in “Ruhani Cangıru” (Manevi Canlanma) programı kapsamında Ahmet Yesevi Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü, Yunus Emre Türk Kültür Merkezi, Kazakistan Cumhuriyeti Devlet Merkez Müzesi ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına Bağlı Devlet Arşivleri Başkanlığı’nın destekleriyle 19 Kasım 2018 tarihinde “Belgelerle Osmanlı Devleti ve Orta Asya Hanlıkları Münasebetleri” konulu serginin açılış töreni düzenlenmiştir.
Kasım 22, 2018

ULU BOZKIRIN YEDİ KARAKTERİ

Uzay her şeyin, vakit ise tüm olayların boyutudur. Zaman ve uzay ufku birleştiği zaman ise ulusal tarih başlar. Bu sadece edebi bir aforizma değildir. Gerçek anlamda Almanların, İtalyanların veya Hindistan halkının tarihçelerine baktığımızda onların binlerce yıllık tarihlerinde büyük başarılarının çoğunluğu günümüzde yerleştikleri bölgelerle ilişkilendirilmesinde bir hakikat bulunmakta olduğu ifade edilebilir.
Aralık 6, 2018

6 Aralık 2018 Tarihinde Avrasya Araştırma Enstitüsü’nde Al-Farabi Üniversitesi Şarkiyat Fakültesi TÜRKSOY Bölümü Doktora Öğrencisi Tadzhiyev Khamidulla “Şadi Cahangiroğlu Eserlerinde Dinî ve Marifî Gayeler” Konulu Seminer Verdi.

Seminerinde Tadzhiyev Khamidulla, şair Shadi Cahangiroğlu’nun kısaca özgeçmişini anlatarak, kendisinin bu konuda araştırma yapmasının esas amacını ve ne tür sonuçlar aradığını dile getirdi. Şadi Cahangiroğlu’nun, klasik Doğu edebiyatının erdemine hakim olan, geleneksel temaları dini ve eğitim yönünden araştırarak kaleme döken bir şair olduğunu açıklayarak, Şadi’nin şiirlerinin bugünkü nesiller için çok önemli olduğunu belirtti.
Aralık 10, 2018

10 Aralık 2018 tarihinde Avrasya Araştırma Enstitüsü’nde, Kazakistan Cumhuriyeti’nin Bağımsızlığının 27. Yıldönümü çerçevesinde “Bağımsızlık Sonrası Orta Asya Türk Devletlerinde Kültürel Kalkınma ve Bütünleşme Çabaları” konulu panel düzenlenmiştir.

Konferansa davetli konuşmacı olarak T.C. Almatı Başkonsolosu Sayın Rıza Kağan Yılmaz, ve Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Sabri Hizmetli teşrif ettiler. Aynı zamanda Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi Şarkiyat Fakültesi Dekanı Sayın Dr. Yktiyar Paltore “Türk Dünyası Birliğine Kazakistan Gençlerinin Katkısı”, Şokan Valihanov Tarih ve Etnoloji Enstitüsü Uzmanı Sayın Rashid Orazov “20. yy başında Türk-Kazak Siyasi İlişkileri” konulu bildirilerini sunmak üzere konferansa katılımda bulundular.