Haberler

Ocak 14, 2021

14 Ocak 2021 tarihinde Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü’nün Kıdemli Uzmanı Omirbek Hanayi “Çin’in İrtiş-Karamay-Urumçi Kanal Projesi” başlıklı seminer verdi.

Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Vakur Sümer’in takdim konuşmasından sonra söz alan Avrasya Araştırma Enstitüsü’nün Kıdemli Uzmanı Omirbek Hanayi, ana hatlarıyla Çin’in en büyük su projelerinden bir olan İrtiş-Karamay-Urumçi Kanal projesini, proje amacını ve projenin olası etkilerini anlattı. Çin’deki Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nden (SUÖB) başlayıp Kazakistan ve Rusya üzerinden […]
Ocak 19, 2021

19 Ocak 2021 tarihinde Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü ile Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi (TESPAM), Uluslararası Araştırma Merkezi – Kazakistan (IRC-K) ve Güney Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (GASAM) iş birliğinde “Türk Dünyası – Hindistan İlişkileri” E-Paneli düzenlendi.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü ile Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi (TESPAM), Uluslararası Araştırma Merkezi – Kazakistan  (IRC-K) ve Güney Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (GASAM) işbirliğinde gerçekleştirilen “Türk Dünyası – Hindistan İlişkileri” başlıklı çevrimiçi Panelde ana hatlarıyla Türk Dünyası ile Hindistan ilişkileri hakkında çeşitli […]
Ocak 21, 2021

21 Ocak 2021 tarihinde Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü’nün Kıdemli Araştırmacısı Daulet Jaylıbayev “Kazakistan’daki Türk Halklarının Etno-Kültürel Uyumu” başlıklı online seminer verdi.

Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Vakur Sümer’in takdim konuşmasından sonra söz alan Avrasya Araştırma Enstitüsü’nün Kıdemli Araştırmacısı Daulet Jaylıbayev, ana hatlarıyla Kazakistan’ın farklı etnik grupların etno-kültürü ile yakından bağlantılı olan mevcut etno-demografik durumu hakkında detaylı bilgiler sundu. Bu bağlamda özellikle de Kazakistan’da yaşayan, ortak tarih ve kültür değerlerini paylaşan […]
Ocak 28, 2021

28 Ocak 2021 tarihinde Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü’nün Müdür Yardımcısı Cengizhan Canaltay “Türkiye’nin 2020 Ticari Performansı’nın Değerlendirmesi” başlıklı çevrimiçi seminer verdi.

Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Vakur Sümer’in takdim konuşmasıyla başlayan seminerde Cengizhan Canaltay ana hatlarıyla, Türkiye’nin 2020 Ticari Performansı’nın Değerlendirmesi hakkında bilgiler sundu. Bu çerçevede, Canaltay, Türkiye’nin son 20 yıldaki ticari performansına bakıldığında ihracatında özellikle son 10 yıl içerisinde hızlı bir ivme yakaladığını belirterek, buna 2015 sonrasında ticaret açığını […]
Ocak 29, 2021

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü, Küresel Düşünce Kuruluşları Endeksi’nde 2020 Yılında da En İyiler Arasında Yer Almaya Devam Etmektedir.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi’ne bağlı Avrasya Araştırma Enstitüsü olarak kuruluşumuzdan itibaren Orta Asya bölgesi ağırlıklı olmak üzere genelde Avrasya coğrafyasına hitap eden çeşitli konularda akademik çalışmalar gerçekleştirmekte ve etkinlikler düzenlemekteyiz. Bilgiyi stratejiye dönüştürme hedefi ile çalışan Enstitümüz, ilgi alanlarına giren konularda Türkçe, Kazakça, İngilizce ve Rusça olmak üzere […]
Şubat 1, 2021

Bağımsızlık Her Şeyden Değerlidir

İstikamet ve Kilometre Taşları Bu yıl bağımsızlığımızın 30. yıldönümü. Bu yeniden canlanan Kazak devletinin, ecdadımızın özlemini duyduğu özgürlüğün pekiştiğini gösteren önemli bir kilometre taşıdır. Tarihi açıdan bakıldığında otuz yıl, göz açıp kapayıncaya kadar geçen bir andır. Lakin birçok toplum için bu durum zorluğu ile sevinci, kriz ve atılımın beraber yaşandığı […]
Şubat 4, 2021

4 Şubat 2021 tarihinde Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü ile Ankara Üniversitesi Asya-Pasifik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (APAM), Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi (TESPAM) işbirliğinde “Myanmar’daki Son Gelişmeler Ekseninde Bölgedeki Yeni Dengeler” başlıklı Panel düzenlendi.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Vakur Sümer’in moderatörlüğünde yürütülen Panel’de Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi (TESPAM) Başkanı Oğuzhan Akyener, Ankara Üniversitesi Asya Pasifik Araştırmaları Merkezi (APAM) Müdürü Prof. Dr. Merthan Dündar, İbn Haldun Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü […]
Şubat 9, 2021

9 Şubat 2021 tarihinde Nazarbayev Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Stefanos Xenarios “Aral Denizi Havzası: Sürdürülebilir Bir Kalkınma İçin Su” başlıklı çevrimiçi seminer verdi.

Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Vakur Sümer’in takdim konuşması ile başlayan seminerde Prof. Dr. Stefanos Xenarios, ana hatlarıyla, Aral Denizi havzasında yakın zaman içerisinde gerçekleştirdikleri bir akademik projesinden bahsetti. Konuşmasında, bu çalışmadan elde edilen sonuçların kitap halinde yayımlandığını belirtti. 27’si Orta Asya’dan olmak üzere toplamda 57 bilim insanının projeye […]
Şubat 19, 2021

19 Şubat 2021 tarihinde Brüksel’deki Saint Louis Üniversitesi Araştırmacısı Loïc Cobut, “Avrupa Birliği Yenilenebilir Enerji Politikası ve Yenilenebilir Enerji Toplulukları” konulu online seminer verdi.

Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Vakur Sümer’in takdim konuşması ile başlayan seminerde Loïc Cobut, ana hatlarıyla Avrupa Birliği’nin yenilenebilir enerji politikaları ve düşük karbonlu ekonomiye geçiş sürecini anlatarak, bununla ilgili doktora tezi çerçevesinde yapılan bazı araştırmalar hakkında bilgiler verdi. Konuşmasında,  yenilenebilir enerji topluluklarının, esas olarak Batı Avrupa’da yayılmış yeni […]
Şubat 22, 2021

21 Şubat 2021 tarihinde Ahmet Yesevi Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Vakur Sümer Uluslararası İlişkiler Analiz Portalı (UİAP) Söyleşileri Serisinin Beşincisine Katıldı.

Dr. Öğr. Üy. İlhan Sağsen’in moderatörlüğünde gerçekleşen, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Analiz Portalı’nın (UİAP) beşinci söyleşisine katılan Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Vakur Sümer, Kazakistan üzerine yapılan çalışmalarda bölgede faaliyet gösteren enstitülerden birisi olarak Avrasya Araştırma Enstitüsü’nün faaliyetleri hakkında bilgi ve […]