Haberler

Ekim 22, 2020

21 Ekim 2020 tarihinde Michigan Eyalet Üniversitesi Tarih ve Dil Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Timur Kocaoğlu “Türkistan’da Cedit Devri Edebiyatı: Mağjan Cumabay ile Abdülhamid Süleyman Çolpan” konulu seminer verdi.

Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Vakur Sümer’in takdim konuşması ile başlayan seminerde Prof. Dr. Timur Kocaoğlu, ana hatlarıyla Türk halklarını zaman ve coğrafya olarak gözden geçirerek, Türk halklarının manevi ve kültürel tarihinde çelişkiler ve çatışmalara dolu zorlu bir dönem olan 19. Yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başındaki Cedit Devri […]
Ekim 23, 2020

23 Eylül 2020 tarihinde Almatı ziyareti kapsamında Prof. Dr. Mustafa Solak, Prof. Dr. Fırat Purtaş ve Genel Sekreter Ahmet Şevki Zengin, Ahmet Yesevi Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü’nü ziyaret etti.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Solak, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi ve Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Danışmanı, “Bilig” dergisinin editörü Prof. Dr. Fırat Purtaş, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyet […]
Ekim 29, 2020

29 Ekim 2020 tarihinde Groningen Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Araştırmacısı Dr. Agha Bayramov “Hazar Denizi ve Çevresel İşbirliği” konulu çevrimiçi seminer verdi.

Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Vakur Sümer’in takdim konuşmasından sonra söz alan Dr. Agha Bayramov, bu imkan dolayısıyla Enstitü’ye teşekkürlerini sundu. Dr. Agha Bayramov seminerinde ana hatlarıyla, Hazar Denizi’nin statüsüne ilişkin uluslararası müzakereler ve anlaşmaların, her açıdan oldukça karmaşık bir süreç olduğunu ifade ederek güncel bilgiler sundu. Hazar Denizi’nin […]
Kasım 5, 2020

5 Kasım 2020 tarihinde Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Sayın, “Küreselleşme ve Dijital Diplomasi” konulu online seminer verdi.

Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Vakur Sümer’in takdim konuşması ile başlayan seminerde, Doç. Dr. Yusuf Sayın ana hatlarıyla, mevcut küreselleşme çağında dijital diplomasinin tüm devletler için büyük önem taşıdığını belirtti. Sayın, dijital teknolojinin kullanımının ülkeler arasındaki birçok konuda olumlu veya olumsuz bir etkisi olduğunu belirtti. Ayrıca, çevrenin korunmasına, doğru […]
Kasım 12, 2020

12 Kasım 2020 tarihinde Avrasya Araştırma Enstitüsü’nün Uzman Araştırmacısı Dr. Jandos Ranov, “COVID-19 Sonrasında Orta Asya Ülkelerinin Durumu ve Geleceği” konulu çevrimiçi seminer verdi.

Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Vakur Sümer’in takdim konuşmasından sonra söz alan Enstitü’nün Uzman Araştırmacısı Dr. ZhandosRanov ana hatlarıyla, tüm dünyayı sarsan COVID-19 salgınının Orta Asya’daki mevcut durumu ve olası etkilerinden bahsetti. Küresel COVID-19 salgınının Orta Asya ülkelerinin ekonomileri üzerindeki etkisi hakkında çeşitli bilgiler sundu. Ranov Orta Asya Ülkelerinde […]
Kasım 19, 2020

19 Kasım 2020 tarihinde Kazak Milli Tarım Üniversitesi Uluslararası Aşılama Merkezi’nin Başkanı Prof. Dr. Kaysar Tabınov, ‘‘COVID-19 Aşılarına Temel Oluşturmaya Yönelik Olarak Kazakistan’ın Pandemi Aşılarını Geliştirme ve Kaydettirme Tecrübesi’’ başlıklı bir seminer verdi.

Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Vakur Sümer’in takdim konuşması ile başlayan seminerde, Prof. Dr. Kaysar Tabınov, ana hatlarıyla, tüm dünyanın hala COVID-19 salgınıyla savaşmaya devam ettiğinden bahsederek, salgına karşı aşı çalışmalarının son durumunu Kazakistan örneği çerçevesinde anlattı. Bazı bölgelerde iyimser bir durum ortaya çıkmasına rağmen, genel olarak salgın riskinin artarak devam […]
Kasım 25, 2020

25 Kasım 2020 Tarihinde Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü ile Selçuk Üniversitesi İşbirliğinde “Abay ve Türk Dünyası” Başlıklı Uluslararası Panel Düzenlendi.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü ve Selçuk Üniversitesi işbirliğinde 25 Kasım 2020 tarihinde düzenlenen “Abay ve Türk Dünyası” ana temalı uluslararası çevrimiçi panel, modern Kazak yazılı edebiyatının kurucusu, büyük şair Abay Kunanbay’ın doğumunun 175. yıldönümü  münasebetiyle gerçekleştirildi. “Abay ve Türk Dünyası” uluslararası panelinin açılışına Kazakistan Cumhuriyeti […]
Kasım 26, 2020

26 Kasım 2020 tarihinde, Pisa Üniversitesi (İtalya) Siyasal Bilimler Bölümü’nün Öğretim Üyesi Dr. Filippo Verre, “Suriye ile Türkiye Arasındaki Sınıraşan Su Sorunları” başlıklı seminer verdi.

Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Vakur Sümer’in takdim konuşması ile başlayan seminerde Filippo Verre, ana hatlarıyla, sınıraşan su kaynaklarına ilişkin uluslararası müzakereler ve anlaşmaların her açıdan çok karmaşık bir süreç olduğunu ifade etti. Bölgede büyük nehirlerin varlığına rağmen su kaynaklarının kullanımı konusunda Türkiye ile Suriye arasında gerilimlerin 1970-2000 arasında […]
Aralık 1, 2020

1 Aralık 2020 tarihinde Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ve Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü işbirliğinde “1 Aralık Kurucu Cumhurbaşkanı Günü” vesilesiyle Panel düzenlendi.

Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ve Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü işbirliğinde 1 Aralık Kazakistan Cumhuriyeti’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Günü vesilesiyle “1 Aralık Kurucu Cumhurbaşkanı Günü” ana temalı çevrimiçi panel gerçekleştirilerek, gerek Kazakistan’ın gerekse tüm Türk dünyasının büyük Aksakalı, Kazakistan’ın Kurucu Cumhurbaşkanı – Elbaşı Sayın Nursultan Nazarbayev’in  başarıları […]
Aralık 1, 2020

1 Aralık 2020 tarihinde Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü, Ankara Üniversitesi Asya-Pasifik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (APAM) ve Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi (TESPAM) işbirliğinde “Asya-Pasifik Serbest Ticaret Anlaşması ve Küresel Sistem Üzerindeki Çok Boyutlu Etkinleri” başlıklı E-Panel düzenlendi.

Asya-Pasifik bölgesi, son 20-30 yıldır gerçekleştirdiği siyasi ve ticari-ekonomik atılımlarla günümüzde dünya ekonomisinin en önemli ağırlık merkezlerinden biri haline gelmiştir ki, bölgenin siyasi ve ekonomik açıdan yükselmesiyle beraber bölge ülkeleri arasında ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi, ticaret ve yatırımın serbestleştirilmesi, ticari ve teknik işbirliği ile iş bağlantılarının kolaylaştırılması da ciddi bir ihtiyaç […]