Haberler

Nisan 8, 2021

08 Nisan 2021 tarihinde Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü’nün Araştırmacısı Dr. Azimjan Hitahunov “Türk Dünyası Ülkelerinin Ekonomileri” başlıklı seminer verdi.

Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Suat Beylur’un açılış konuşmasından sonra söz verdiği Avrasya Araştırma Enstitüsü’nün Araştırmacısı Dr. Azimzhan Khitakhunov, Türk dünyası ülkelerinin ekonomik göstergelerinin detaylı bir şekilde analiz edildiği sunumunu yaptı. Dr. Azimzhan Khitakhunov, 2018 yılında Türk dünyası ülkelerinin GSYİH’sinin (Gayri safi yurt içi hasıla) 2000 yılı göstergelerine göre […]
Nisan 8, 2021

08 Nisan 2021 tarihinde Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü’nün Araştırmacısı Dr. Azimjan Hitahunov “Türk Dünyası Ülkelerinin Ekonomileri” başlıklı seminer verdi.

Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Yardımcısı Dr. Suat Beylur’in takdim konuşmasından sonra söz alan Avrasya Araştırma Enstitüsü’nün Araştırmacısı Dr. Azimzhan Khitakhunov, ana hatlarıyla Türk ülkelerinin ekonomik göstergelerini analiz ederek, detaylı ve önemli bilgiler sundu. Seminer devamında,2018 yılında Türk dünyası ülkelerinin GSYİH’sinin (Gayri safi yurt içi hasıla) 2000 yılı göstergesine göre önemli […]
Nisan 15, 2021

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Suat Beylur, Al-Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi Şarkiyat Fakültesi tarafından 15 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilen “COVID-19 Salgını Sürecinde Dini Kuruluşlar ve Uygulamalar: Zorluklar ve Çözümler” başlıklı uluslararası konferansta sunum yaptı.

Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından desteklenen ve yürütücülüğünü Dr. Laura Yerekesheva’nın yaptığı “Dijitalleşme ve COVID-19 Salgınında Değişen Toplumsal Alan Bağlamında Kazakistan’daki Dini Kuruluşlar ve Uygulamalar” araştırma projesi çerçevesinde çevrimiçi düzenlenen Konferans, Şarkiyat Fakültesi Dekanı Dr. İhtiyar Paltore’nin açılış konuşmasını müteakip iki oturum olarak gerçekleştirildi. Kazakistan dışında, Rusya Federasyonu, […]
Nisan 16, 2021

16 Nisan 2021 tarihinde Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, L.N. Gumilev Avrasya Milli Universitesi ile Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji Araştırma Enstitüsü iş birliğinde “Sovyet Döneminde Kazak-Türk Bilimsel İlişkileri: Alkey Margulan, Orhan Şaik Gökyay, Emel Esin, Tuncer Baykara” başlıklı E-Panel düzenlendi.

16 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşen “Sovyet Döneminde Kazak-Türk Bilimsel İlişkileri: Alkey Margulan, Orhan Şak Gökyay, Emel Esin, Tuncer Baykara” başlıklı panele Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Rektör Vekili Sayın Prof. Dr. Cengiz Tomar, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi AVRASKA Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdulvahap Kara, L.N. Gumilev Avrasya Milli […]
Nisan 22, 2021

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü, Ankara Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü ve Türkiye Çevre Vakfı iş birliğinde “Dünya Günü 2021: Doğal Kaynakların Korunması” başlıklı panel, 22 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirildi.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Vakur Sümer’in moderatörlüğünü yaptığı e-panelde, MEF Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü  öğretim üyesi Prof. Dr. Ayşegül Kibaroğlu,  İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğanay Tolunay,  Ankara Üniversitesi  Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi […]
Nisan 29, 2021

29 Nisan 2021 tarihinde Hoca Ahmet Yesevî Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü Kıdemli Araştırmacısı Prof. Dr. Gulnar Nadirova, Marlene Laruelle’nin editörlüğünü yaptığı “Being Muslim in Central Asia: Practices, Politics, and Identities” başlıklı kitabın tanıtımını yaptı.

Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Vakur Sümer’in açılış konuşmasından sonra Prof. Dr. Gulnar Nadirova, Orta Asya’nın, farklı medeniyetlerin kesişme noktasında yer alan bir bölge olduğunu belirterek, ana hatlarıyla “Being Muslim in Central Asia: Practices, Politics, and Identities” adlı kitabın tanıtımı öncesinde söz konusu eserin, George Washington Üniversitesi Orta Asya […]
Mayıs 6, 2021

6 Mayıs 2021 tarihinde Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Suat Beylur “Risk, COVID-19 Pandemisi ve Sosyal İlişkiler” konulu çevrimiçi seminer verdi.

Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Vakur Sümer’in açılış konuşmasından sonra söz alan Avrasya Araştırma Enstitüsü’nün Müdür Yardımcısı Dr. Suat Beylur, risk, Covid-19 pandemisi ve sosyal ilişkiler bağlamında bazı temel açıklamalar yaparak sunumuna başladı. Sunumunun girişinde sosyolojik düşüncede risk kavramı ve risk yaklaşımları üzerinde duran Dr. Suat Beylur, risk kavramının […]
Mayıs 13, 2021

13 Mayıs 2021 tarihinde Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Vakur Sümer “Orta Asya’da Su Kaynakları Yönetimi Politikası: Entegre Su Kaynakları Yönetimi (IWRM) Paradigması Ne Sunuyor?” başlıklı online seminer verdi.

Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Vakur Sümer sunumunda, Orta Asya’nın, farklı medeniyetlerin kesişme noktasında yer alan bir bölge olduğunu belirterek, ana hatlarıyla susuz yaşamın olmayacağını, suyun doğada ve insan yaşamındaki önemini her zaman anlatarak, Orta Asya’da Su Kaynakları Yönetimi Politikası hakkında bilgiler sundu. Su Kaynakları alanındaki terimlerin ve anlamlarının […]
Mayıs 20, 2021

20 Mayıs 2021 tarihinde Avrasya Araştırma Enstitüsü’nün Kıdemli Araştırmacısı Dr. Zharmukhamed Zardykhan “Global Silah Transfer Eğilimleri ve Orta Asya Bölgesi İçin Yansımaları” başlıklı online seminer verdi.

Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Vakur Sümer’in açılış konuşmasından sonra söz verdiği Avrasya Araştırma Enstitüsünün Kıdemli Araştırmacısı Dr. Zharmukhamed Zardykhan, Global Silah Transfer Eğilimleri’nin detaylı bir şekilde analiz edildiği sunumuna başlarken Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün (SIPRI) 2021 yılının başında yayınlandığını ifade etti. Dr. Zharmukhamed Zardykhan sunumunda, 2019 yılına […]
Mayıs 25, 2021

25 Mayıs 2021 tarihinde İran Araştırmaları Merkezi’nin (İRAM) Heyeti Almatı ziyareti kapsamında Avrasya Araştırma Enstitüsü’nü ziyaret etti.

Türkiye’nin derin tarihi ilişkilere sahip olduğu İran ve çevresi ile ilgili araştırmalar yapmak üzere kurulan İran Araştırmaları Merkezi’nin (İRAM) Heyeti’nin Avrasya Araştırma Enstitüsü’nü ziyareti sırasında Türk dünyasının bölgesel ve küresel meseleleri değerlendirilerek, çeşitli konularda fikir alışverişinde bulunuldular. Ağırlıklı olarak bölgesel farklı konuların görüşüldüğü toplantıda karşılıklı diyalog ve iş birliği mesajları verildi. […]