Haberler

Mayıs 16, 2016

Avrasya Araştırma Enstitüsü 16-18 Mayıs 2016 Tarihleri Arasında 2. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Enerji (EFE’2016) Kongresini Düzenledi.

Hoca Ahmet Yesevi'nin Vefatının 850. Yıldönümü Anısına Ahmet Yesevi Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü, Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Fakültesi ile birlikte Türkiye Ekonomi Kurumu ve Uluslararası Türk Akademisinin akademik ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın finansal destekleriyle 16-18 Mayıs 2016 tarihlerinde Kazakistan’ın Almatı şehrinde “Politik İstikrar - Ekonomik Kalkınma” konulu 2. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Enerji Kongresini (EFE’2016) düzenledi.
Mayıs 18, 2016

Avrasya Araştırma Enstitüsü, Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Fakültesi ile birlikte EFE’2016 Kongresi kapsamında 18 Mayıs 2016 tarihinde “Finansal Kriz, Yatırım ve Ülke Riski Hesaplamaları” semineri düzenledi

Avrasya Araştırma Enstitüsü Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Fakültesi ile birlikte Al-Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Fakültesinde düzenlemiş olduğu seminerde Brunei Teknoloji Üniversitesinden Dr. Shahid Anjum “Finansal Kriz, Yatırım ve Ülke Riski Hesaplamaları” adlı seminerini sunmuştur.
Mayıs 26, 2016

26 Mayıs 2016 tarihinde Avrasya Araştırma Enstitüsü Araştırmacılarından Daniyar Nurbayev “Kazakistan’ın Bankacılık Sistemindeki Güncel Gelişmeler” konulu seminer verdi.

Daniyar Nurbayev “Kazakistan’ın Bankacılık Sistemindeki Güncel Gelişmeler” adlı seminerinde ana hatlarıyla bankaların karşılaşmakta olduğu sorunlar, 2008 yılında bankacılık sektöründe yaşanan krizin sebebleri ve bankacılık sisteminde güncel gelişmeler konularına değindi. Kazakistan bankalarının karşılaşmış olduğu en önemli sorunların arasında likidite sıkıntısı ve takipteki krediler oranının yüksek olmasını gösterdi.
Mayıs 30, 2016

27 Mayıs 2016 tarihinde Ahmet Yesevi Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü Uludağ Üniversitesinde “Teorik ve Uygulama Açısından Orta Asya Ülkelerinde Din Eğitimi” konulu Yuvarlak Masa Toplantısı Düzenledi.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü tarafından verilen proje çerçevesinde "Orta Asya'da Din Eğitimi ve Öğretimi" isimli proje toplantısı 27 Mayıs 2016 tarihinde Bursa'da gerçekleştirilmiştir. Avrasya Araştırma Enstitüsü müdürü Doç. Dr. Nevzat Şimşek’in organize ettiği toplantıya proje koordinatörü Ahmet Yesevi Üniversitesinden Prof. Dr. Hazretali Tursun, koordinatör yardımcısı Siirt Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. İlyas Erpay ...
Haziran 3, 2016

2 Haziran 2016 tarihinde Avrasya Araştırma Enstitüsü araştırmacılarından Dr. Azhar Serikkalieyva “Çin’in Modernleşme Paradigması” konulu seminer verdi.

Dr. Azhar Serikkaliyeva Çin’in Modernleşme Paradigması adlı seminerinde ana hatlarıyla Çin’in modernleşme sürecinin tarihi ve önemli dönüm noktalarına değinerek konu hakkında detaylı bilgiler sundu. Çin’in modernleşme sürecini başlatmasında 20. yüzyılda karşılaşmış olduğu nüfus artışı, arazi azlığı ve Taiping ayaklanması gibi iç istikrarsızlıkların etkili olduğunu ifade etti.
Haziran 6, 2016

4-5 Haziran 2016 tarihleri arasında Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı(TİKA)işbirliği ile Türkiye’den gelen “Gönül Kervanı” Heyeti Türkistan ve Almatı şehrinde bir dizi ziyaret ve temaslarda bulundular

Türkiye ile Kazakistan arasındaki ortak tarih, kültür, eğitim gibi konularda ilişkilerin geliştirilmesi ve zenginleştirilmesine katkı sağlamak için “Gönül Kervanı” heyeti 4 Haziran 2016 tarihinde devlet kanalı olan “Kazakistan” televizyonu ve Türkiye Cumhuriyeti Almatı Başkonsolosluğunu ziyaret ettiler.
Haziran 7, 2016

6 Haziran 2016 tarihinde Avrasya Araştırma Enstitüsünde “Yesevi’den Okumalar” adlı konferans düzenlendi.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü, Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA) ve Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi Şarkiyat Fakültesi TÜRKSOY Bölümü olarak ortaklaşa düzenlenen "Yesevi’den Okumalar" adlı konferansı Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Mustafa Tatçı verdi.
Haziran 10, 2016

9 Haziran 2016 tarihinde “Strateji” adındaki Sosyal ve Politika Araştırma Merkezi Başkanı Dr. Gulmira İleuova “Kamu Yönetiminde Sosyolojik Araştırmaların Kullanılması” konulu seminer verdi.

Dr. Gulmira İleuova “Kamu Yönetiminde Sosyolojik Araştırmaların Kullanılması” adlı seminerinde ana hatlarıyla Kazakistan’da sosyoloji alanındaki gelişmeler ile sosyolojik çalışmaların yürütülmesinde ve yorumlanmasında yaşanan sıkıntılara değindi.
Haziran 15, 2016

Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Nevzat Şimşek Yabancı Diller ve Kariyer Üniversite’sinin davetlisi olarak 15.06.2016 tarihinde “Türkiye ve Rusya İkili İlişkileri: Politik ya da Ekonomik” başlıklı bir seminer vermiştir.

Doç. Dr. Nevzat Şimşek Türkiye ve Rusya İkili İlişkileri: Politik ya da Ekonomik adlı seminerinde ana hatlarıyla Türkiye ile Rusya arasındaki ekonomik ilişkilerde endüstriyel analizler, ticaret, turizm ve yatırım alanındaki gelişmeler ile iki ülke arasındaki ortak projeler hakkında bilgiler sunmuştur.
Haziran 16, 2016

16 Haziran 2016 tarihinde Bulat Avelbaev “Orta Asya Ülkelerinin Su ve Enerji İlişkileri” konulu seminer verdi.

Bulat Avelbaev “Orta Asya Ülkelerinin Su ve Enerji İlişkileri” adlı seminerinde ana hatlarıyla Orta Asya’daki su havzaları, hidro elektrik santraller ve jeopolitik güç dengeleri konularına değindi. Su konusundaki problemlerin diğer ekonomik, politik, sosyal konularla bağlantılı olduğunu belirterek bu konuyu izole bir şekilde incelemenin doğru olmayacağını ifade etti.