Haberler

Şubat 21, 2018

21 Şubat 2018 Tarihinde Avrasya Araştırma Enstitüsü Araştırmacılarımızdan Kanat Makhanov “Orta-Gelir Tuzağı Bağlamında BDT’nin Gelişmekte olan Ekonomileri” Konulu Seminer Sundu.

Kanat Makhanov sunumunda ana hatlarıyla orta-gelir tuzağı teriminin anlamı, konu hakkındaki teoriler ile bu kapsama giren ülke ekonomileri hakkında çeşitli bilgiler sundu. Terimin 2008 yılından itibaren kullanılmaya başlandığını belirtti.
Mart 1, 2018

01.03.18 tarihinde Uluslararası Bilgi Teknolojileri Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Shynara Jumadilova ”Şirket Mali Durumu Tahmini: Yöntemler ve Yaklaşımlar” konulu seminer verdi.

Sunumunda Shynara Jumadilova, şirket finansmanı süreci hakkında ayrıntılı bilgiler sundu. Bu sürecin veri toplama ile başladığını ve bunun neticesinde analizden daha yararlı bilgiler çıkabileceğini dile getirdi. Bugünlerde ekonomik analiz yapmak için türlü Eviews, Stat, SPSS gibi yazılım programlarının mevcut olduğunu dile getirdi.
Mart 7, 2018

7 Mart 2018 Tarihinde Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Cengizhan Canaltay “Rusya’nın Emek Piyasası: Beklentiler ve Engeller” Konulu Seminer Verdi.

Cengizhan Canaltay seminerinde ana hatlarıyla Rusya’daki nüfus sayısı ve doğum oranlarının yıllar itibariyle dinamikleri ile çalışabilir işçilerin sayısı ve yaş durumu hakkında çeşitli bilgiler sundu. Canaltay Rusya’nın son 20 yıldır demografik durumunun inişli çıkışlı bir grafik izlediğini fakat genel durumunun ise kötüye gittiğini ifade etti.
Mart 16, 2018

16 Mart 2018 tarihinde Avrasya Araştırma Enstitüsü’nde “İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Haftası ile 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitler Günü Anısına” Panel Düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti Almatı Başkonsolosluğu himayelerinde, Avrasya Araştırma Enstitüsü Al-Farabi Üniversitesi Şarkiyat Fakültesi ve Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi’nin katkılarıyla ve Türk Hava Yolları (THY) sponsorluğunda “İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Haftası ile 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitler Günü Anısına” Panel düzenlendi.
Mart 29, 2018

29.03.2018 Tarihinde Avrasya Araştırma Enstitüsü Araştırmacılarından Daniyar Nurbayev ”Baiterek Holdingi’nin Gelişim süreci” Konulu Seminer Verdi.

Daniyar Nurbayev seminerinde  “Baiterek’’ holdinginin 2013 yılında Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca şirketlerin yönetimini optimize etmek için kurulduğunu ifade etti. Holdingin amaçları arasında 1) Ekonominin birincil olmayan sektörlerinin gelişimi ...
Mart 30, 2018

30 Mart 2018 Tarihinde Avrasya Araştırma Enstitüsü’nde “Orta Asya’nın Geleceğine Dair Vizyonlar: 2030 ve Ötesi” Konulu Çalıştay Düzenlendi.

“Orta Asya’nın Geleceğine Dair Vizyonlar: 2030 ve ötesi’’ adlı çalıştayda ana hatlarıyla bölgedeki ekonomik, enerji, sosyal ve siyasi gelişmeler ele alınmış olup çeşitli konularda görüşler bildirilmiştir. Bunlar arasında Özbekistan ve Türkmenistan arasında gaz ulaşım altyapısının Avrupa Birliği’nin (AB) Orta Asya stratejisine etkisi, şehirlerin sürdürülebilir kalkınmasının önemli faktörleri ve Orta Asya’da enerji güvenliğinin değerlendirilmesi gibi konular gösterilebilir.
Nisan 5, 2018

05.04.2018 tarihinde Avrasya Araştırma Enstitüsü Uzman Araştırmacılarından Dauren Aben ”Kazakistan’ın Beşinci Askeri Doktrini: Yeni Boyutlar ve Yeni Zorluklar” başlıklı seminer verdi.

Dauren Aben seminerinde Kazakistan'ın beşinci askeri doktrininin ana yeniliklerini ve bu belgenin Kazakistan’ın iç ve dış politikası üzerindeki etkisini ortaya koyarak açıkladı. Belgenin Kazakistan’ın bağımsızlığından bu yana beşinci doktrini olduğunu belirten Aben, askeri doktrinin sık sık değişmesinin, esas olarak bölgedeki siyasi değişimlere, bölgedeki yeni risklerin ve tehditlerin ortaya çıkmasına bağlı olduğunu ifade etti.
Nisan 13, 2018

13 Nisan 2018 Tarihinde Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu “Siber Güvenlik ve Savunma Kapasitesi Geliştirme: Türkiye Deneyimi” Konulu Seminer Verdi.

Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu seminerinde ana hatlarıyla siber güvenlik ve savunma alanındaki gelişmelerin yanı sıra,  Türkiye’nin siber güvenliği alanındaki gelişmeler, riskler ve potansiyel tehditler konularına değindi. Günümüzde gerek şahıs, gerek şirket ve kurum, gerekse devletlerin siber savaş diyebileceğimiz ciddi siber saldırılara maruz kaldığını belirten Sağıroğlu,  söz konusu siber saldırıların ülkelere, kurumlara ve kişilere;
Nisan 14, 2018

13.04.18 Tarihinde İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nail Öztaş ”Yükseköğretimde Akreditasyon” Konulu Seminer Verdi.

Prof. Dr. Nail Öztaş, sunumunda, akreditasyon kelimesini ve anlamını çeşitli yönlerden ana hatlarıyla açıkladı. Akreditasyon ajanslarından örnekler veren Nail Öztaş, kalite standartlarını denetleyen kurumlar arasında en iyilerinden birisinin İsveçli sivil toplum kuruluşu, Uluslararası Standartlar Örgütü (İSO) olduğunu ifade etti. Konuşmasında uluslararası kuruluşlar arasında Alman akreditasyon kuruluşları hakkında çeşitli bilgiler sundu.
Nisan 19, 2018

Avrasya Araştırma Enstitüsü 16-18 Nisan 2018 Tarihleri Arasında 3. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Enerji Kongresi’ni (EFE’2018) Düzenledi.

Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü, Türk Hava Yolları ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) sponsorluğuyla ve Dokuz Eylül Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve KIMEP destekleriyle 16-18 Nisan 2018 tarihinde Kazakistan’ın eski başkenti ve en büyük şehri Almatı’da “Reel ve Finansal Sektörlerde Jeopolitik Değişimleri Anlamak” konulu 3. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Enerji Kongresi’ni (EFE’2018) düzenledi.