Haberler

Haziran 17, 2016

16 Haziran 2016 tarihinde Nippon Vakfı ile Jatcafa Derneği Avrasya Araştırma Enstitüsünü ziyaret etti.

16 Haziran 2016 tarihinde Nippon Vakfı Yönetim Müdürü Yuji Mori ve Türk ve Japon Orta Asya Dostluk ve İşbirliği Derneği (Jatcafa) Yönetim Kurulu Başkanı Kyoko Vrboski Avrasya Araştırma Enstitüsü’nü ziyaret etti.
Haziran 24, 2016

23 Haziran 2016 tarihinde Avrasya Araştırma Enstitüsü araştırmacılarından Aidana Arynbek “Hazar Denizi Bölgesinde Konstrüktivizm ve Rusya’nın Dış Politikası” konulu seminer verdi.

Aidana Arynbek Hazar denizi bölgesinde konstrüktivizm ve Rusya’nın dış politikası adlı seminerinde ana hatlarıyla konstrüktivizm teorisi, Alexander Wendth’in konstrüktivizm tanımına göre uluslararası ilişkileri inceleme ve tanımlama metoduna değindi. Konstrüktivizm teorisinin temel kavramlarından birisinin fikirlerin gücü düşüncesi olduğunu belirtti.
Eylül 3, 2016

Akademik Türkçe Kursu

Avrasya Araştırma Enstitüsü A1 seviyesi 23 Eylül 2016, B1 seviyesi 19 Eylül 2016 tarihinden başlamak üzere Akademik Türkçe kursu düzenleyecektir. Bu kursun amacı katılımcılara makale, bildiri, tez, kitap gibi akademik metinleri okuma, not alma, çıkarımda bulunma konularında eğitim vermektir.
Eylül 20, 2016

Avrasya Araştırma Enstitüsü, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Uluslararası Türk Akademisi ile Birlikte 19-26 Eylül 2016 Tarihleri Arasında Düzenlediği Avrasya Yaz Okulu Başlamıştır.

Avrasya Araştırma Enstitüsü olarak, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın sponsorluğunda Uluslararası Türk Akademisi ile birlikte 19-26 Eylül 2016 tarihleri arasında Avrasya Yaz Okulu düzenlenmektedir. Avrasya Yaz Okulu programı kapsamında Almatı, Türkistan ve Astana şehirlerinde Türkiye, Kazakistan, Azerbaycan, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya’dan gelen alanında uzman akademisyenler tarafından çeşitli konularda dersler verilmekte olup ayrıca devlet kurumları da ziyaret edilecektir.
Eylül 27, 2016

Avrasya Araştırma Enstitüsü, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Uluslararası Türk Akademisi ile birlikte 19-27 Eylül 2016 Tarihleri Arasında Avrasya Yaz Okulu Düzenledi.

Avrasya Araştırma Enstitüsü tarafından, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Uluslararası Türk Akademisi ile birlikte 19-27 Eylül 2016 tarihleri arasında Avrasya Yaz Okulu düzenlendi. Avrasya Yaz Okulu programı kapsamında Almatı ve Türkistan şehirlerinde Türkiye, Kazakistan, Azerbaycan, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya’dan gelen alanında uzman akademisyenler tarafından çeşitli konularda dersler verilmiş, ayrıca Almatı ve Astana’da devlet kurumları ziyaret edilmiştir.
Ekim 16, 2016

Avrasya Araştırma Enstitüsü, Dumlupınar Üniversitesi ile Birlikte 12-15 Ekim 2016 Tarihleri Arasında Düzenlediği I. Uluslararası Afro – Avrasya Araştırmaları Kongresi Başlamıştır.

Avrasya Araştırma Enstitüsü ve Dumlupınar Üniversitesi 12-15 Ekim 2016 tarihleri arasında I. Uluslararası Afro - Avrasya Araştırmaları Kongresi düzenlemektedir. Kongreye Kazakistan, Türkiye, Azerbaycan, Rusya başta olmak üzere 15 farklı ülkeden 150’e yakın bilim adamları katılmaktadır.
Ekim 21, 2016

20 Ekim 2016 Tarihinde Suleimenov R.B. adındaki Şarkiyat Enstitüsü Ortadoğu Bölüm Başkanı Doç. Dr. Zaur Zhalilov “Kazakistan’da Güvenlik Problemleri ile Potansiyel Tehditler ve Zorlukların Sınıflandırılması” Konulu Seminer Verdi.

Doç. Dr. Zaur Zhalilov seminerinde ana hatlarıyla Kazakistan’da çeşitli konularda meydana gelmesi muhtemel güvenlik sorunları hakkında bilgiler sundu. Sovyetler Birliği’nin çökmesinin ardından bölgede bir güvenlik boşluğu olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Zhalilov 1990’lı ve 2000’li yıllarda Tacikistan, Özbekistan ve Kırgızistan’daki çeşitli olayları örnek gösterdi.
Ekim 28, 2016

25.10.2016 Tarihinde Şakarim Semey Devlet Üniversitesi Uluslararası İşbirliği ve Eğitim İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Bakhyt Atantayeva “Göç ve Etno-Kültürel Uyum Sorunları: Kazakistan ve Yabancı Ülke Tecrübeleri” Konulu Seminer Verdi

Prof. Dr. Bakhyt Atantayeva seminerinde ana hatlarıyla Kazakistan ve özellikle Avrupa ülkelerinde göç sorunları hakkında bilgiler sundu. Küresel bir yapıda her şeyin değişime uğradığına dikkat çeken Prof. Dr. Bakhyt Atantaeva, böyle bir değişimin göçü de doğrudan etkilediğini, dolayısıyla göçün anlam olarak çok geniş ifadelere sahip olduğunu ve bu nedenle farklı açılardan incelenebileceğini dile getirdi.
Kasım 4, 2016

3 Kasım 2016 Tarihinde Avrasya Araştırma Enstitüsü Araştırmacılarından Cengizhan Canaltay “Orta Asya’da Göç ve İşçi Dövizleri Üzerine Gelişmeler” Konulu Seminer Verdi.

Cengizhan Canaltay seminerinde ana hatlarıyla Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan’dan Rusya’ya iş bulma amacıyla giden işçi göçmenlerin sayısı, işçi döviz miktarları ve göç politikalarına değindi. Seminerine Rus işgücü piyasasındaki Orta Asyalı işçi göçmenlerden bahsederek başlayan Canaltay 2005 yılında çalışma izni alım prosedürünün basitleştirilmesi ile Rusya’da çalışan yabancı işçiler arasında Orta Asyalı işçi göçmenlerin oranının hızla artarak 2005 yılında 16.9%’dan 2015 yılında 63%’e ulaştığını ifade etti.
Kasım 16, 2016

Avrasya Düşünce Kuruluşları Buluşması

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile birlikte Ahmet Yesevi Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü olarak Avrasya bölgesinde faaliyet gösteren düşünce kuruluşlarıyla bir araya gelerek 22-24 Kasım 2016 tarihlerinde Ankara’da “Avrasya Düşünce Kuruluşları Buluşması” düzenlemeyi planlamaktayız.