Haberler

Haziran 13, 2019

ULUSLARARASI TÜRKÇE TARİHÎ METİN ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU PROGRAMI

Uluslararası Türkçe Tarihî Metin Araştırmaları Sempozyumu (Metin Yayımı, Kataloglama, Dijitalleştirme), Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü, Al-Farabi Kazak Millî Üniversitesi Türksoy Araştırma Merkezi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü Türk Dili Bölümü, Kazakistan Millî Kütüphanesi ve Ğılım Ordası Merkez Bilimsel Kütüphanesi işbirliği ile düzenlenen bir Türkoloji sempozyumudur.
Haziran 13, 2019

ULUSLARARASI TÜRKÇE TARİHÎ METİN ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU Kabul Edilen Bildiriler ve Katılımcı Listesi

Uluslararası Türkçe Tarihî Metin Araştırmaları Sempozyumu [Metin Yayımı, Kataloglama, Dijitalleştirme] 13-14 Haziran 2019 tarihleri arasında Kazakistan’ın Almatı şehrinde Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi’ne bağlı Avrasya Araştırma Enstitüsü tarafından ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü Türk Dili Bölümü, Al-Farabi Kazak Millî Üniversitesi El Yazması ve Manevi Miras Araştırma Merkezi, Kazakistan Millî Kütüphanesi ve Ğılım Ordası Merkez Bilimsel Kütüphanesi’nin katkılarıyla düzenlenecektir.
Haziran 15, 2019

Uluslararası Türkçe Tarihî Metin Araştırmaları Sempozyumu

13-14 Haziran 2019 tarihleri arasında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü tarafından, Uluslararası Türkçe Tarihî Metin Araştırmaları Sempozyumu düzenlenmiştir. Sempozyuma, Gılım Ordası Merkez Bilimsel Kütüphanesi, Kazakistan Millî Kütüphanesi, Al-Farabi Kazak Millî Üniversitesi ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi de destek vermiştir.
Haziran 21, 2019

Kangnido Haritasındaki (1402) Avrasya Şehirleri: Beşbalık’tan Endülüs’e Kadar

21 Haziran 2019 tarihinde Avrasya Araştırma Enstitüsü’nde Siyaset, Dış Politika ve Güvenlik Araştırmaları Grubu çalışmaları kapsamında, Bonn Üniversitesi’nden misafir araştırmacımız Dr. Nurlan Kenjeahmet ‘‘Kangnido Haritasındaki (1402) Avrasya Şehirleri: Beşbalık’tan Endülüs’e Kadar’’ konulu seminer verdi.
Haziran 27, 2019

Çin’de Yaşayan Kazakların Etno-Kültürel Değerlerinin Korunması

27 Haziran 2019 tarihinde Avrasya Araştırma Enstitüsü’nde Toplum ve Kültür Araştırmaları Grubu çalışmaları kapsamında Enstitü’nün uzman araştırmacısı Omirbek Hanayi “Çin’de Yaşayan Kazakların Etno-Kültürel Değerlerinin Korunması” konulu seminer verdi.
Eylül 19, 2019

19 Eylül 2019 tarihinde Avrasya Araştırma Enstitüsü’nün araştırmacısı Erkinbek Turginov “Türk Dili Konuşan Ülkeler Arasında Kurulan Uluslararası Teşkilatların Misyonu ve Tarihçesi” konulu seminer verdi

Erkinbek Turgunov, seminerinde, Avrasya kıtasında önemli bir coğrafyayı paylaşan Türk ülkeleri arasında kurulan uluslararası teşkilatlar arasında öne çıkan dört örgütten bahsetti. Bu çerçevede, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi), Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜKSOY), TÜRKPA ve Uluslararası Türk Akademisi (TWESCO) üzerinde detaylı bilgiler sundu.
Eylül 23, 2019

23.09.2019 tarihinde Avrasya Araştırma Enstitüsü’nde, Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Buran “Türkiye Dışındaki Türk Dünyası Türkologları’’ konulu bir seminer verdi.

Prof. Dr. Ahmet Buran seminerine kendini tanıtarak başladı. Buran, 2003-2005 yılları arasında Kırgızistan’daki Manas Üniversitesi’nde çalıştığını dile getirdi.
Eylül 25, 2019

25.09.2019 tarihinde Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi doktora öğrencisi Balcan Eşmetova “Mangilik El” İdeolojisi Çerçevesinde “Türk Dili Konuşan Ülkeler Arasındaki İşbirliği” başlıklı seminer verdi.

Seminerinde Balcan Eşmetova, Kazakistan’ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in “Mangilik El” ideolojisinin tarihçesini ana hatlarıyla açıkladı. Orhon-Yenisey yazıtlarından örnekler veren Eşmetova, sonsuzluk anlamına gelen ‘‘Mangi’’ kelimesinin Kül Tigin yazıtlarında dört kez kullanıldığını ve Göktürk dönemi dışındaki yazıtlarda da bu kelimenin kullanıldığını ve tarih boyunca Mangilik El İdeolojisinin Türk halklarında önemli bir yerinin olduğu üzerinde durdu.
Eylül 27, 2019

27.09.2019 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti Diaspora İşlerinden Sorumlu Devlet Komitesi’nin Temsilcileri Ahmet Yesevi Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü’nü Ziyaret Ettiler.

Azerbaycan Diaspora İşlerinden Sorumlu Devlet Komitesi temsilcileri Anar Rasulov, Teymur Atayev Almatı ziyareti kapsamında Avrasya Araştırma Enstitüsü’nü ziyaret ettiler.
Ekim 1, 2019

01.10.2019 tarihinde Enstitü Araştırmacılarımızdan Aset Ordabayev “Central Asia as a Transport Hub for Eurasia” konulu seminer verdi.

Aset Ordabayev, seminerinde, Orta Asya'yı bir ulaşım ve transit merkez haline getirme olanakları ve bunun önündeki engeller hakkında bilgiler sundu. Bunun iç ve dış olarak iki biçimde incelenmesi gerektiğini belirten Ordabayev, iki faktör setini de ayrıntılı olarak ele aldı.