Haberler

Aralık 23, 2015

23 Aralık 2015 tarihinde İslami Kalkınma Bankası (IDBG) grubunun bir kolu olan Özel Sektörün Geliştirilmesi İslami Kurumunun (ICD) Kıdemli Bölge Yöneticisi Samir Taghiyev “BDT bölgesinde İslami Finans” adlı seminer vermiştir.

Samir Taghiyev “İslami Finans” adlı seminerinde ana hatlarıyla İslami Finans hakkında genel bilgiler sunmanın yanı sıra İslami bankacılığın işleyiş sistemi ve Kazakistan’da ve Bağımsız Devletler topluluğunda (BDT)  bu konu hakkında hukuki süreçte gelinen nokta hakkında detaylı bilgiler sunmuştur.
Aralık 30, 2015

29 Aralık 2015 tarihinde Al-Farabi Kazak Ulusal Üniversitesinin Uluslararası İlişkiler ve Dünya Ekonomisi Bölümünün Başkanı Doç. Dr. Ermek Çukubayev “Günümüzdeki Rusya’nın Orta Asya Ülkelerindeki Jeopolitik Öncelikleri” isimli seminer vermiştir.

Doç. Dr. Ermek Çukubayev "Günümüzdeki Rusya'nın Orta Asya Ülkelerindeki Jeopolitik Öncelikleri" isimli seminerinde ana hatlarıyla jeopolitik analizlerin nasıl yapıldığı, bu alanda nelere öncelik verildiği, Rusya’nın Orta Asya’ya bakış açısı, Orta Asya devletlerinin bölgedeki Rusya etkisine bakış açısı konuları hakkında bilgiler sunmuş, bu konularda kendi analizlerini açıklamıştır.
Ocak 14, 2016

13 Ocak 2016 tarihinde Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi Sosyoloji ve Sosyal Çalışmalar bölümünden Doç.Dr. Nazym Shedenova “Kazakistan’da Özel Hanehalklarının Sürdürülebilir Geçim Koşullarının Oluşturulması” adlı seminer vermiştir.

Doç.Dr. Nazym Shedenova seminerinin ana konusu olarak 2011 yılında Almatı şehri civarında kentsel ve kırsal bölgelerde bir araştırma grubu ile yapmış oldukları sosyal analizin sonuçlarını paylaşmıştır. Araştırmalarında orta ve düşük gelirli ailelerin geçim stratejilerini incelediklerini ve araştırmalarında konuyu ekonomik tarafından daha çok sosyolojik bakış açısıyla irdelediklerini ifade etmiştir.
Ocak 22, 2016

21 Ocak 2016 tarihinde Avrasya Araştırma Enstitüsü Misafir Araştırmacılarında Doç.Dr. Jalalitdin Mirzayev “Amu Darya’nın Sınır Bölgeleri: Tarihsel Retrospektif ve Mevcut Durum” adlı seminer vermiştir.

Doç.Dr. Jalalitdin Mirzayev seminerinde ana hatlarıyla Amu Darya nehri çevresindeki Termez şehrinin tarihçesi, bölgede kurulan devletler ve tarihi eserlerin yanı sıra 19.yüzyıldan sonra önem kazanan jeo-politik konumu ile ilgili detaylı bilgiler sunmuştur.
Ocak 29, 2016

28 Ocak 2016 tarihinde Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Aidarbek Amirbek “Türk Dili Konuşan Ülkeler Entegrasyonu: Fırsatlar ve Riskler” adlı seminer vermiştir.

Dr. Aidarbek Amirbek Türk Dili Konuşan Ülkeler Entegrasyonu: Fırsatlar ve Riskler adlı seminerinde ana hatlarıyla Türk dili konuşan ülkelerin arasındaki ekonomik entegrasyonun mevcut durumu, geleceği ve bu ülkeler arasında çeşitli alanlarda ilişkilerin geliştirilmesi için kurulan kurumlar hakkında detaylı bilgiler verdi.
Şubat 5, 2016

4 Şubat 2016 tarihinde Avrasya Araştırma Enstitüsü uzman araştırmacılarından Dr. Farkhod Aminjonov “Orta Asya Devletleri’nin Enerji Güvenliği Politikaları Önceliklerinde Karşılaştığı Kısıtlamalar” adlı seminer verdi.

Dr. Farkhod Aminjonov seminerinde ana hatlarıyla Orta Asya Devletleri’nin enerji güvenliklerini artırmak için yapılması düşünülen projeler ve mevcut durumlarının yanı sıra bu politikaların geleceği hakkında detaylı bilgiler sunmuştur. Seminerinde ana başlıklardan birisi olarak Orta Asya’daki kaynak paylaşım mekanizması ve ülkelerin birbirleri ile enerji bazlı ilişkileri hakkında bilgiler vermiştir.
Şubat 12, 2016

11 Mart 2016 tarihinde Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden Doç. Dr. Mehmet Baş ve Doç. Dr. Metehan Tolon “Bilimsel Araştırma Teknikleri” konulu seminer verdi.

Doç. Dr. Mehmet Baş ve Doç. Dr. Metehan Tolon “Bilimsel Araştırma Teknikleri” isimli seminerde ana hatlarıyla araştırma, kaynak, veri gibi sözlerin tanımı ile anket ve mülakat gibi çeşitli araştırma metotları hakkında bilgiler sundular. Birinci kaynak ve ikinci kaynağın arasındaki farka değinerek, araştırma ile derleme çalışmaları arasındaki farklılığa vurgu yaptılar.
Şubat 13, 2016

11 Şubat 2016 tarihinde Çalışma ve Sosyal İlişkiler Kazak Akademisi’nden Prof. Dr. Saule Jakişeva “Kazakların Göçebe Uygarlığı” konulu seminer vermiştir.

Çalışma ve Sosyal İlişkiler Kazak Akademisi'nden Prof. Dr. Saule Jakişeva “Kazaklar'ın Göçebe Uygarlığı” adlı seminerinde ana hatlarıyla göçebe olarak yaşayan Kazak toplumunun işleyişi, yaşamlarındaki temel özellikleri konularına değindi. Ayrıca su kullanım sistemi, ekonomi, toplumsal örgütlenme ve sosyo-ekonomik ilişkileri konularında bilgiler sunmuştur.
Şubat 16, 2016

15 Şubat 2016 tarihinde Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Cemalettin Taşkıran “Avrasya’nın 21 Yıldır Çözülemeyen Karabağ Sorunu ve Geleceği” konulu seminer vermiştir.

Prof. Dr. Cemalettin Taşkıran “Avrasya’nın 21 Yıldır Çözülemeyen Karabağ Sorunu ve Geleceği” adlı seminerinde ana hatlarıyla Karabağ sorununun tarihine, çözülememe sebeblerine ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin yanı sıra uluslararası aktörlerin konuya yaklaşımlarına değinmiştir.
Şubat 22, 2016

Avrasya Araştırma Enstitüsü, Al-Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi TÜRKSOY Bölümü ile Birlikte 18 Şubat 2016 Tarihinde “Hoca Ahmet Yesevi’nin Manevi Mirası” adında Uluslararası Yesevi Çalıştayı Düzenledi.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü, Al-Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi TÜRKSOY Bölümü ile birlikte Hoca Ahmet Yesevi'nin Ölümünün 850. Yıldönümü Anısına "Hoca Ahmet Yesevi'nin Manevi Mirası" adında Uluslararası Yesevi Çalıştayı düzenledi. Çalıştayın amacı Türk Kültür tarihimizin önemli şahsiyetlerinden biri olan ve anadili Türkçeyi kullanarak geniş kitleleri etkileyen ilk Türk mutasavvıfı Hoca Ahmet Yesevi’nin hayatını, eserlerini, düşüncelerini anlatmak ve bu alanlarda yapılan araştırmalara katkıda bulunmaktır.