Haberler

Nisan 8, 2016

7 Nisan 2016 tarihinde KIMEP Üniversitesi Hukuk Bölümünden Dr. Zhenis Kembayev “Avrasya Bölgesel Entegrasyon: Sorunlar ve Perspektifler” adlı seminer verdi.

Dr. Zhenis Kembayev “Avrasya Bölgesel Entegrasyon: Sorunlar ve Perspektifler” konulu seminerinde ana hatlarıyla entegrasyon süreçleri ve değişik entegrasyon tipleri hakkında bilgiler sundu. Entegrasyon süreçlerini kolay ve ileri seviye olarak ikiye ayırarak kolay tanımına örnek olarak NAFTA gibi serbest ticaret anlaşmalarını gösterdi.
Nisan 9, 2016

8 Nisan 2016 tarihinde Avrasya Araştırma Enstitüsünde “Orta Asya Enerji Güvenliği Paradoksu: Birbirine Bağımlı Bir Bölgede Bağımsızlık” adlı Yuvarlak Masa Toplantısı Düzenlendi.

Yuvarlak masa toplantısına Kazakistan, Çin, Özbekistan ve Tacikistan’dan davet edilen konuşmacılar sunumlarında enerji güvenliği konusunu değişik açılardan ele alarak kendi ülkeleri hakkında çeşitli detaylı bilgiler sundular.
Nisan 13, 2016

Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Sayın Doç. Dr. Nevzat Şimşek’in Turan Üniversitesi Rektörü ve Kazakistan Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurumları Derneğinin Başkanı Prof. Dr. Rahman Alşanov ile Görüştü

12 Nisan 2016 tarihinde Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Nevzat Şimşek Turan Üniversitesi Rektörü ve Kazakistan Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurumları Derneğinin Başkanı Prof. Dr. Rahman Alşanov ile görüşmede bulundu.
Nisan 15, 2016

İbni Sina Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Milletvekilleri, Öğretim Üyeleri ve Sivil Toplum Örgütü Temsilcilerinin Avrasya Araştırma Enstitüsünü Ziyareti

15 Nisan 2016 tarihinde Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Nevzat Şimşek İbni Sina Üniversitesi Rektör Yardımcısı PhD Zakir Hussain Ershad, Afganistan Milletvekilleri Ahmad Behzad ile Mohammad Ali Ekhlaqi, sivil toplum örgütü temsilcileri Abdul Rahman Rahmani, üniversite öğretim üyeleri Mohammad Jawad Sultani ve Muzaffar Khawari ile ikili görüşmelerde bulundu.
Nisan 19, 2016

19.04.2016 tarihinde Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Mehmet Akif Okur “Yeni Bir Yeryüzü Yangınına Doğru mu:Küresel Gerilimler ve Orta Doğu-Türkistan Havzaları” adlı seminer verdi

Doç. Dr. Mehmet Akif Okur “Yeni Bir Yeryüzü Yangınına Doğru mu: Küresel Gerilimler ve Orta Doğu-Türkistan Havzaları” adlı seminerinde ana hatlarıyla günümüzde uluslararası arenada güç dengeleri, küresel oyuncuların stratejileri ve uluslararası ilişkiler teorilerine değinmiştir.
Nisan 24, 2016

21-22 Nisan 2016 tarihlerinde Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Nevzat Şimşek ve Enstitü Araştırmacıları 4.üncü Avrasya Sosyal Bilimler Forumuna katıldılar.

2014 yılında Almatı’da 3. Avrasya Sosyal Bilimler Forumunu düzenleyen Avrasya Araştırma Enstitüsü uzmanları, 21-22 Nisan 2016 tarihlerinde yapılan 4. Avrasya Sosyal Bilimler Forumuna da toplu katılarak enerji, siyaset, dış politika, ekonomi konular ağırlıklı olmak üzere değişik konularda bildirilerini sundular.
Nisan 29, 2016

28 Nisan 2016 tarihinde Avrasya Araştırma Enstitüsü Uzman Araştırmacılarından Lidiya Parkhomchik “Hazar Denizinde Limanların Altyapısının Geliştirilmesi” adlı seminer verdi.

Lidiya Parkhomchik Hazar denizinde limanların altyapısının geliştirilmesi konulu seminerinde kıyı ülkelerinin limanlarının güncel kapasitesi, altyapı durumu, devletlerin geleceğe yönelik planları ve Hazar Denizi’nin yasal statüsü konularına değin ve Hazar Denizi’ndeki en önemli sorunlardan birisinin yasal statü konusundaki anlaşmazlık olduğunu vurguladı.
Mayıs 1, 2016

28 Nisan 2016 Tarihinde Avrasya Araştırma Enstitüsü Kazakistan Cumhuriyeti Milli Kütüphanesindeki “Hoca Ahmet Yesevi’nin Ebedi Mirası” İsimli Sergiye Üniversitemiz Mütevelli Heyet Başkanlığının Gönderdiği Yesevi Kitaplığı ile Destek Oldu

Milli Kütüphane’nin UNESCO’nun 2016 yılını Hoca Ahmet Yesevi yılı ilan etmesi münasebetiyle düzenlediği “Hoca Ahmet Yesevi'nin Ebedi Mirası” adlı sergiye Avrasya Araştırma Enstitüsü Üniversitemiz Mütevelli Heyet Başkanlığının gönderdiği Hoca Ahmet Yesevi’nin hayatını, fikirlerini, eserlerini konu alan toplam 40 kitabı Milli Kütüphaneye hediye ederek katkıda bulundu.
Mayıs 6, 2016

05 Mayıs 2016 tarihinde Al Farabi Kazak Milli Üniversitesi Avrasya Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Galiya Movkebayeva “Sosyo-Kültürel İşbirliği ve Avrasya Ekonomik Birliği’nde Avrasya Kimliğinin Oluşumu” adlı seminer verdi.

Prof. Dr. Galiya Movkebayeva sosyo-kültürel işbirliği ve Avrasya Ekonomik Birliği'nde Avrasya kimliğinin oluşumu konulu seminerinde ana hatlarıyla Avrasya kimliği kavramı, bu kimliğin oluşum sürecinin önündeki engeller ve atılabilecek adımlar konularına değindi.
Mayıs 11, 2016

11 Mayıs 2016 tarihinde Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi “TÜRKSOY” Bölümü Başkan Yardımcısı Dr. Kenzhebek Gabdullin “Hindistan’ın Dış Politikasında Enerji Faktörü” adlı seminer verdi.

Dr. Kenzhebek Gabdullin seminerinde ana hatlarıyla Hindistan’ın enerji güvenliği, Hindistan devletinin uzun dönemli enerji politikaları ve Orta Asya Afrika, Orta Doğu ve Latin Amerika’daki projelerinin yanısıra enerji sektöründe faaliyet gösteren Hindistan firmaları hakkında bilgiler sundu.