Haberler

Kasım 20, 2019

20.11.2019 tarihinde Marmara Üniversitesi’nden Prof. Dr. İclal Attila ”Finansta Güncel Konular” başlıklı bir seminer verdi.

Prof. Dr. İclal Attila seminerine kendini tanıtarak başladı. Çalıştığı alanın finans olduğunu belirterek, uzun yıllardır Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalıştığını dile getirdi. Prof. Dr. İclal Attila, seminerinde, finans sektöründeki üç temel ve güncel konuyu ana hatlarıyla açıkladı. Bunları; finans mühendisliği, ‘‘fintech’’ ve kripto […]
Kasım 21, 2019

21 Kasım 2019 Tarihinde Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, Ahmet Yesevi Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü’nü Ziyaret Etti.

Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin Almatı ziyareti kapsamında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nadir İlhan ile birlikte Avrasya Araştırma Enstitüsü’nü ziyaret ettiler.
Kasım 21, 2019

21 Kasım 2019 Tarihinde Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, Ahmet Yesevi Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü’nü Ziyaret Etti.

Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin Almatı ziyareti kapsamında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nadir İlhan ile birlikte Avrasya Araştırma Enstitüsü’nü ziyaret ettiler. Ziyaret sırasında Enstitü Müdürü Doç. Dr. Vakur Sümer Enstitü’nün misyonu ve vizyonu doğrultusunda akademik faaliyetlerini yürüttüğünü dile getirdi. Enstitü’nün, Türk dünyası başta […]
Kasım 28, 2019

28.11.2019 tarihinde Avrasya Araştırma Enstitüsü’nün uzman araştırmacılarından Dr. Zhandos Ranov ”Kazakistan Cumhuriyeti’nde Sigortacılığın Geliştirilmesine İlişkin Sorunlar” konulu seminer verdi.

Dr. Zhandos Ranov, seminerinde ilk olarak ana hatlarıyla sigorta ve risk kavramlarını açıkladı. Çoğu gelişmiş ülkede sigorta sektörünün, ekonominin önemli stratejik sektörlerinden birisi olduğunu belirten Ranov, sigorta şirketlerinin finansal gücünün bu şirketleri güçlü birer finansal kredi kuruluşuna dönüştürdüğünü ifade etti.
Kasım 28, 2019

28.11.2019 tarihinde Avrasya Araştırma Enstitüsü’nün uzman araştırmacılarından Dr. Zhandos Ranov ”Kazakistan Cumhuriyeti’nde Sigortacılığın Geliştirilmesine İlişkin Sorunlar” konulu seminer verdi.

Dr. Zhandos Ranov, seminerinde ilk olarak ana hatlarıyla sigorta ve risk kavramlarını açıkladı. Çoğu gelişmiş ülkede sigorta sektörünün, ekonominin önemli stratejik sektörlerinden birisi olduğunu belirten Ranov, sigorta şirketlerinin finansal gücünün bu şirketleri güçlü birer finansal kredi kuruluşuna dönüştürdüğünü ifade etti. Her ülkede, sigorta piyasası, sigorta şirketlerinin poliçelerin satışından aldığı fonlardan […]
Aralık 5, 2019

5 Aralık 2019 tarihinde Avrasya Araştırma Enstitüsü’nün araştırmacısı Dr. Azimzhan Khitakhunov, ”Kazakistan’da Tarım Sektörü: Eğilimler ve Zorluklar” başlıklı bir seminer verdi.

Azimzhan Khitakhunov seminerine, ana hatlarıyla dünyada tarım alanındaki eğilimler ile ilgili mevcut durumu anlatarak başladı. Konuşmacı tarafından verilen rakamlar, son otuz yılda dünya tarımında çok önemli değişikliklerin gerçekleştiğini göstermektedir.
Aralık 5, 2019

5 Aralık 2019 tarihinde Avrasya Araştırma Enstitüsü’nün araştırmacısı Dr. Azimzhan Khitakhunov, ”Kazakistan’da Tarım Sektörü: Eğilimler ve Zorluklar” başlıklı bir seminer verdi.

Azimzhan Khitakhunov seminerine, ana hatlarıyla dünyada tarım alanındaki eğilimler ile ilgili mevcut durumu anlatarak başladı. Konuşmacı tarafından verilen rakamlar, son otuz yılda dünya tarımında çok önemli değişikliklerin gerçekleştiğini göstermektedir. Örneğin, tarım alanında istihdam edilen nüfusun payı, tüm dünyada önemli ölçüde azalmıştır. Düşük gelirli ülkelerde, bu pay 1991’de % 73 iken, 2018’de […]
Aralık 13, 2019

13 Aralık 2019 tarihinde Ahmet Yesevi Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü’nde “Kazakistan’ın Bağımsızlıktan Bu Yana Elde Ettiği Başarılar ve Kazanımlar” başlıklı panel düzenlenmiştir.

Panele; Kazakistan Halk Meclisi Ahıska Türkleri Milli Merkezi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kazakbay Kasımov “Etno-Kültürel Örgütlerin Bağımsızlık Yıllarındaki Çalışmaları”, Kazakistan Cumhuriyeti Milli Bilimler Akademisi Başkan Yardımcısı, Bilimsel Çalışmalar Koordinasyon Dairesi Başkanı Dr. Timur Apendiyev “Bağımsızlık Yıllarında Gençlik Politikası”, ...
Aralık 13, 2019

13 Aralık 2019 tarihinde Ahmet Yesevi Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü’nde “Kazakistan’ın Bağımsızlıktan Bu Yana Elde Ettiği Başarılar ve Kazanımlar” başlıklı panel düzenlenmiştir.

Panele; Kazakistan Halk Meclisi Ahıska Türkleri Milli Merkezi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kazakbay Kasımov “Etno-Kültürel Örgütlerin Bağımsızlık Yıllarındaki Çalışmaları”, Kazakistan Cumhuriyeti Milli Bilimler Akademisi Başkan Yardımcısı, Bilimsel Çalışmalar Koordinasyon Dairesi Başkanı Dr. Timur Apendiyev “Bağımsızlık Yıllarında Gençlik Politikası”, Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi Tarih, Arkeoloji ve Etnoloji Fakültesi Araştırma ve Yenilik […]
Aralık 16, 2019

Rus-Türk İlişkilerinde Ortak Noktalar: Tarihi-Kültürel Bağlamda Türkiye ve Rusya II

16 Aralık 2019 tarihinde Yunus Emre Enstitüsü Moskova, Ahmet Yesevi Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü ve Çağdaş Türkiye Araştırmaları Merkezi tarafından organize edilen “Rus-Türk İlişkilerinde Ortak Noktalar: Tarihi-Kültürel Bağlamda Türkiye ve Rusya II” başlıklı uluslararası konferans düzenlendi.