Haberler

Mart 16, 2017

15 Mart 2017 Tarihinde Avrasya Araştırma Enstitüsünde “İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’un Vefat Yıldönümü” İsimli Panel Düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti Almatı Başkonsolosluğu himayelerinde, Avrasya Araştırma Enstitüsü, Yabancı Diller ve Kariyer Üniversitesi ve Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi Şerkiyat Fakültesi Türksoy Bölümü ile birlikte “İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’un Vefat Yıldönümü” konulu panel düzenlendi.
Mart 17, 2017

16 Mart 2017 Tarihinde Avrasya Araştırma Enstitüsü Uzman Araştırmacılarından Dr. Erkin Baydarov “Orta Asya Devletleri: Ortak Kültür ve Medeniyet Özellikleri” Konulu Seminer Verdi.

Orta Asya devletleri ortak kültür ve medeniyet özellikleri isimli seminerinde Dr. Erkin Baydarov ana hatlarıyla Orta Asya devletlerini birleştiren kültürel ve tarihsel bağlar ve ortak bir medeniyet oluşturulmasına yardımcı olabilecek unsurlar üzerinde görüşlerini paylaştı.
Mart 25, 2017

24 Mart 2017 Tarihinde Marmara Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Tomar “Dünden Bugüne Orta Doğu’da Değişen Güç Dengeleri” Konulu Seminer Verdi.

Seminerin açılış konuşmalarını Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Başkan Yardımcısı Sayit Yusuf, Türkiye Cumhuriyeti Almatı Başkonsolosu Rıza Kağan Yılmaz, Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız ve Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Nevzat Şimşek yapmışlardır.
Nisan 1, 2017

Avrasya Araştırma Enstitüsü 30 Mart 2017 Tarihinde “Türk Dili Konuşan Ülkelerde Din Eğitimi” Konulu Çalıştay Düzenlendi.

Avrasya Araştırma Enstitüsü olarak düzenlediğimiz Türk dili konuşan ülkelerde din eğitimi adlı çalıştaya Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'dan bilim adamları katıldı. Çalıştay’da ana hatlarıyla Türk dili konuşan ülkelerdeki din eğitiminin özellikleri, farklılıkları ve ortak yönleri ile din eğitiminde teorik ve uygulama konularının yanı sıra din eğitimi çalışmalarında ehliyetli ...
Nisan 4, 2017

3 Nisan 2017 Tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Selim Şanlısoy “İnsani Gelişme Performansları Açısından Türk Dili Konuşan Ülkeler” Konulu Seminer Verdi.

Doç. Dr. Selim Şanlısoy insani gelişme performansları açısından Türk Dili konuşan ülkeler adlı seminerinde ana hatlarıyla ülkelerin kalkınma seviyelerinin ölçümünde İnsani Gelişme Endeksi’nin (İGE) artıları ile eksilerinin yanı sıra Türk Dili Konuşan Ülkelerin İGE’ye göre güçlü ve zayıf yanları hakkında detaylı bilgiler sundu.
Nisan 14, 2017

13 Nisan 2017 Tarihinde “Almagest” Danışmanlık Şirketi Müdürü Aidarkhan Kusainov “Ülkeye Özgü Ekonomik Büyüme Modeli Araştırmaları” Konulu Seminer Verdi.

Aidarkhan Kusainov seminerinde ana hatlarıyla ekonomik gelişme, politikalar ve modeller hakkında çeşitli bilgiler sundu. Ekonomi politikalarının başarılı olması için toplumun bu politikaları kabul etmesi ve anlamasının oldukça önemli olduğunun altını çizdi.
Nisan 21, 2017

20 Nisan 2017 Tarihinde Ablay han Kazak Uluslararası İlişkiler ve Dünya Dilleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Anuar Galiyev “Göçebeler Hakkında Basmakalıplar” Konulu Seminer Verdi.

Prof. Dr. Anuar Galiyev göçebeler hakkında basmakalıplar isimli seminerinde ana hatlarıyla göçebelerin göç güzergâhları, göçebeler hakkında negatif basmakalıp bazı önyargıların oluşumu ve çeşitli milletlerin göçebeler hakkındaki fikirleri konularında detaylı bilgiler sundu.
Nisan 24, 2017

24 Nisan 2017 Tarihinde Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden Doç. Dr. Bünyamin Bezci “Avrupa’daki Aşırı Sağ Oluşumları Anlamak” Konulu Seminer Verdi.

Doç. Dr. Bünyamin Bezci seminerinde ana hatlarıyla Avrupa’daki aşırı sağın yükselişinin tarihçesi, nedenleri ve Avrupa’daki politik yapıya etkileri konuları hakkında detaylı bilgiler sundu. Avrupalı siyaset bilimcilerin aşırı sağ akımların tepkisel siyasal eylemler olduğunu ve gelip geçici olduklarını belirttiğini ifade etti.
Nisan 25, 2017

25 Nisan 2017 Tarihinde Narhoz Üniversitesi Araştırmacısı Prof. Dr. Lyazzat Spankulova “Günümüzde Kazakistan’ın Sosyo-Ekonomik Durumu ve Halk Sağlığı” Konulu Seminer Verdi.

Prof. Dr. Lyazzat Spankulova seminerinde ana hatlarıyla sağlık ile ekonomi arasındaki bağlantı, Kazakistan'ın sosyo-ekonomik durumu ve sağlık ekonomisi gibi konular hakkında çeşitli bilgiler sundu. Uzun yıllardır ülkelerin kalkınma seviyelerinin gayri safi yurtiçi hasıla, işsizlik ve enflasyon gibi genel ekonomik veriler ile ölçüldüğünü ifade etti.
Nisan 26, 2017

25 Nisan 2017 Tarihinde Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) Yönetim Kurulu Üyeleri Avrasya Araştırma Enstitüsünü Ziyareti Etti.

BEM-BİR-SEN kurumunun Kazakistan ziyareti çerçevesinde Almatı’da Avrasya Araştırma Enstitüsünü BEM-BİR-SEN Genel Başkanı Mürsel Turbay, Genel Başkan Yardımcısı Gürkan Alper, Genel Başkan Yardımcısı Recai Karslı ve BEM-BİR-SEN Eğitim Danışmanı Prof. Dr. Aytaç Eker ziyaret etti.