Haberler

Aralık 21, 2018

21 Aralık 2018 Tarihinde Avrasya Araştırma Enstitüsü’nde “Türk Dünyasının En Yeni Mücevheri – Barışın ve Diplomasinin Başkenti Astana” Konulu Panel Düzenlendi.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü, ve Ş.Ş. Valihanov Tarih ve Etnoloji Enstitüsü işbirliğiyle 21 Aralık 2018 tarihinde Almatı’da “Türk Dünyasının En Yeni Mücevheri – Barışın ve Diplomasinin Başkenti Astana” konulu panel gerçekleştirildi.
Aralık 24, 2018

24 Aralık 2018 Tarihinde Kazakistan Ziyareti Kapsamında Enstitümüz’ün Davetli Konuşmacısı Olarak, Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörü Sayın Prof. Dr. Şaziye Abdurrahmanoğlu “Kurumsal İletişim” Konulu Seminer Verdi.

Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörü Prof. Dr. Şaziye Abdurrahmanoğlu seminerinde, Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü'nün, Marmara Üniversitesi Rektörlük makamına bağlı olarak, iletişim hedeflerinin belirlenmesine ve kurum imajının ve kimliğinin geliştirilerek sürdürülmesi amaçlarına yönelik olarak, stratejik plan ve programlar çerçevesinde çalıştığını belirtti.
Aralık 27, 2018

27 Aralık 2018 Tarihinde Avrasya Araştırma Enstitüsü Araştırmacılarından Kanat Makhanov “Kazakistan’da Bölgesel Ekonomi: İdari Sınırlardaki Son Değişiklikler” Konulu Seminer Verdi.

Kanat Makhanov seminerinde, ana hatlarıyla, Kazakistan’ın idari bölgelerinin sınırlarında yapılan son değişiklikler ve ilgili kararların nedenleri hakkında bilgiler sundu. Haziran 2018’de Güney Kazakistan Eyaleti’nin adının “Türkistan Eyaleti” olarak değiştirilerek Türkistan şehrinin eyalet merkezi olması ve Çimkent şehrinin ise ülkede üçüncü büyük şehir statüsünü kazanmasının ülke açısından önemli bir karar olduğunu belirten Makhanov, söz konusu kararın alınmasını yerel halkın çok olumlu karşıladığını ifade etti.
Aralık 28, 2018

27 Aralık 2018 Tarihinde Buketov Karagandı Devlet Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi Marat Musabekov “’Kazakistan’ın Siber Kalkanı” Konulu Seminer Verdi.

Marat Musabekov seminerinde, “Siber Güvenlik” kavramını ana hatlarıyla açıklayarak, Kazakistan’ın siber güvenlik sistemi konusundaki son gelişmelere değindi. Kazakistan’da bu konudaki çalışmaların 2006 yılında başladığını belirten Musabekov, “Siber Güvenlik” teriminin uluslararası çapta yasal olarak kabul edilmemiş bir terim olduğunu belirtti.
Ocak 10, 2019

10 Ocak 2019 tarihinde Avrasya Araştırma Enstitüsü araştırmacılarından Ajar Serikkaliyeva “Ortak Kader Topluluğu: Çin Dış Politikasında Yeni Eğilimler” konulu seminer verdi.

Ajar Serikkaliyeva seminerinde, ana hatlarıyla, 14-15 Mayıs 2017 tarihlerinde Pekin'de düzenlenen “Tek Kuşak Tek Yol” forumunda Çin tarafından öne sürülen “Ortak Kader Topluluğu” kavramı hakkında bilgi verdi. Serikkalieva bu kavramın tanıtımı yaptı, ve Deng Xiaoping döneminin ve buna koşut olarak  “fırsatları gizleme ve zamanı bekleme” ilkesinin artık sona erdiğine işaret etti.
Ocak 17, 2019

17 Ocak 2019 tarihinde Saint-Denis Paris Üniversitesi Fransa Jeopolitik Enstitüsü’nden Clotilde Trivin, “Kuşak ve Yol Girişimi ve Kazak Milli Kimliği” konulu seminer verdi.

Clotilde Trivin, seminerinde, ana hatlarıyla, Kazak milli kimliğinin oluşumu ve günümüz uluslararası ilişkilerinde Çin hükümetinin başlattığı “Kuşak ve Yol” kavramı hakkında bilgi vermenin yanı sıra bu projenin Kazakistan için faydaları ve risklerine değindi. Kuşak ve Yol projesi çerçevesinde Kazak milli kimliğini incelerken Clotilde, “Kazak” ve “Kazakistanlı” kavramlarının üzerinde durarak ülkede yaşanan entegrasyon süreçlerine odaklandı.
Ocak 18, 2019

17.01.2019 tarihinde AAE’nde Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ergali Esbosinov “Türk-Rus İlişkileriyle Lozan Barış Antlaşması’nın Sovyetler Devri Siyaset Bilimi Literatüründeki Değerlendirilmesi” Konulu Seminer Verdi.

Seminerinde Dr. Ergali Esbosinov, Rus kaynaklarında Lozan Barış Antlaşması ile ilgili çalışmalar hakkında detaylı bilgiler vermenin yanı sıra bu tarihi olayı neden araştırma ihtiyacı duyduğunu da iletti. Esbosinov, Kazakistan’ın, geçmişte Sovyetler Birliği üyesi bir devlet olduğunu söyledi. Bu çerçevede, Kazaklar adına kararların alınmasının ve önemli evrakların imzalanmasının Sovyetler Birliği tarafından yapıldığını ve konu üzerindeki araştırmaların da Sovyet dönemi şartları altında gerçekleştirildiğini dile getirdi. Esbosinov araştırma süresince karşılaşmış olduğu ilgi çekici kaynaklar hakkında çeşitli bilgiler sundu.
Ocak 24, 2019

24 Ocak 2019 tarihinde “Kazak Gazeteleri” Sınırlı Sorumluluk Şirketi Avrasya Araştırma Enstitüsü’nü ziyaret etti

24 Ocak tarihinde Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü’nü “Kazak Gazeteleri” Sınırlı Sorumluluk Şirketi temsilcileri ziyaret etti. 
Ocak 25, 2019

24 Ocak 2019 tarihinde Avrasya Bilimsel Araştırma Enstitüsü’nün araştırma görevlisi Turgınov Erkinbek “Latin Alfabesi: Ortak Türk Alfabesinin İmkanları” konusunda bir seminer verdi.

Turgınov Erkinbek konuşmasında, Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in 12 Nisan 2017 tarihinde yayınladığı “Geleceğe Yol: Manevi Aydınlanma” adlı programa dayalı makalesi üzerine değerlendirmeler yaparak, Kazakistan’ın Latin alfabesine geçmesinin önemini açıkladı. Bu süreç içerisinde Türk halklarında ortak alfabe kullanmanın önemi ve güncelliği hakkında deliller göstererek çeşitli önerilerde bulundu. 
Ocak 29, 2019

29 Haziran 2019 tarihinde Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü ve Kazakistan Milli Müzesi işbirliğiyle “Ulu Bozkırın Hazineleri: Kazakistan’ın Yeni Arkeolojik Buluntuları” konulu panel düzenlenmiştir.

Panelin açılış konuşmasını yapan Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız, bütün Türk halklarının anayurdu sayılan Kazakistan’ın bozkırlarında Türk halklarına ait ortak kültürel mirasların sınırsız sayıda olmasının, Türk dünyası için büyük önem taşımakta olduğunu dile getirdi. Ayrıca onların araştırılması, gün ışığına çıkarılması ve bütün dünyaya tanıtılmasının günümüzün önemli şartlarından biri olduğunu vurguladı.