Haberler

Mart 17, 2022

17 Mart 2022 tarihinde Cambridge Üniversitesi Geliştirme Araştırmaları Merkezi Doktora Öğrencisi Tina Schivatcheva “Bulgaria’s Post-Socialist Development Pathway with Emphasis on Science-Based Industries” konulu online seminer verdi.

Tina Schivatcheva, seminerinde ana hatlarıyla Bulgaristan’ın Sovyetler sonrasındaki inovasyona dayalı kalkınması hakkında bir sunum yaptı. Başlarken, Bulgaristan ve Kazakistan’ın inovasyon alanındaki benzerliklerinden bahseden Tina, öncelikle, geçmişte her iki ülkenin sosyalist rejim altında benzer kalkınma modellerine sahip olduğunu, ikinci olarak ise mevcut durumda her iki ülkede de yeni modeller oluşturulması yönünde […]
Mart 24, 2022

24 Mart 2022 tarihinde Moğol Bilimler Akademisi (MAS), Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, Bölgesel Çalışmalar Bölümü’nün Araştırmacısı Amangul Shugatai “International Migration Issues of Mongolia 1991-2020” konulu online seminer verdi.

Amangul Shugatai konuşmasında, günümüzde uluslararası göçün önemli bir rol oynayan bir olgu olduğuna dikkat çekerek, Moğolistan’ın 1991-2020 yılları arasındaki göç dinamiklerinden bahsetti. Bugün dünya nüfusunun yaklaşık %3,5’i yani 272 milyon insanın doğdukları ülke dışında yaşadığını belirten Amangul Shugatai, buna rağmen, Moğolistan uzun bir süre küresel göç süreçleri dışında kaldığını ifade […]
Nisan 7, 2022

7 Nisan 2022 tarihinde Hitit Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Çıtak “Online Radikalleşme ve Terörizm” başlıklı seminer verdi.

Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Vakur Sümer’in takdim konuşmasından sonra sunumunda başlayan Hitit Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Çıtak, günümüzde kitle iletişim araçlarının ve dijital teknolojilerin gelişmesiyle beraber ortaya çıkan online radikalleşme, terör ve terörizm kavramları hakkında bilgiler verdi.  Siber güvenlik konusunda siber terörizmin eksik […]
Nisan 14, 2022

14 Nisan 2022 tarihinde Özbekistan’da faaliyet yürüten Ekonomik Araştırma ve Reformlar Merkezi’nin Araştırmacısı Dr. Bahtiyor Eschanov “Role of International Cooperation in Energy Transition: Case Studies from Uzbekistan” başlıklı online seminer verdi.

Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Vakur Sümer’in takdim konuşması ile başlayan seminerde Dr. Bahtiyor Eschanov, son birkaç yıldır Orta Asya ülkelerinin temiz yenilenebilir enerjiye geçişte aktif bir sürece dahil olduğunu belirterek konuşmasına başladı. Seminer devamında, Dr. Bahtiyor Eschanov bu ülkelerin hükümetlerin, BM tarafından formüle edilen sürdürülebilir kalkınma hedeflerine uygun […]
Nisan 19, 2022

19 Nisan 2022 tarihinde Bağımsız Araştırmacı Dr. Pat Walsh “Geopolitics and the Destruction of the Ottoman Empire / Birth of the Republic of Turkey” konulu online seminer verdi.

Dr. Pat Walsh, Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerindeki küresel ve bölgesel jeopolitik gelişmelere değinerek, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu anlattı.  İngiliz İmparatorluğu’nun rolünden bahsederek, Dr. Pat Walsh, Rusya’ya karşı İngiltere’nin Osmanlı İmparatorluğu’nun yanında olduğunu, ancak, 1890’larda İngiltere’nin Osmanlı İmparatorluğu’na olan ilgisini kaybettiğinin altını çizdi. Dr. Pat Walsh, bunun da Almanlar’ın Osmanlı İmparatorluğu’na ilgisini […]
Nisan 28, 2022

28 Nisan 2022 tarihinde Nazarbayev Fonu’ndan Dr. Aray Ilyassova-Schoenfeld “Capacity to Policy Transfer and the Role of Individuals: A Case from Kazakhstan” başlıklı online seminer verdi.

Kazakistan’ın Bologna Süreci’ne katılımı üzerine yaptığı araştırması üzerine sunum yapan Dr. Aray Ilyassova-Schoenfeld, Kazakistan’ın Orta Asya’da, Bologna sürecine üye olan tek ülke olduğunu, bu üyeliğin uzun süre devam eden iş birliği ve müzakerlerin sonucunda gerçekleştiğini ifade etti.  Dr. Aray Ilyassova-Schoenfeld, uzun yıllar SSCB idaresinde kalan Kazakistan’ın eğitim alanında köklü sorunlarının […]
Mayıs 11, 2022

11 Mayıs 2022 tarihinde Ufuk Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cem Karadeli “European Security in the Wake of War in Ukraine” konulu online seminer verdi.

Prof. Dr. Cem Karadeli konuşmasında, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa’nın, 20. yüzyılın ortalarından bu yana belirgin bir şekilde genişleyen güvenliği için esas olarak NATO’ya güvendiğini belirtiyor. Kabul edilmelidir ki, Rusya’nın 24 Şubat 2022’de Ukrayna’ya yönelik geniş çaplı saldırısı, Avrupa ve Batı’nın tamamı için tam bir sürpriz oldu. Birincisi, Rusya’nın bu […]
Temmuz 8, 2022

08.07.2022 tarihinde, Avrasya Araştırma Enstitüsü’nde “Doğumunun 80. Yıl Dönümü’nde Muhtar Şahanov Paneli” gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasını, Enstitü Müdürü Dr. Suat Beylur’un yaptığı ilk oturumda sırasıyla Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi Rektörü Dr. Janar Temirbekova, Türkiye Cumhuriyeti Almatı Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı, Özbekistan Cumhuriyeti Almatı Başkonsolosu Abror Fathullayev, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Almatı Konsolosu Anar Huseyinzade, Kırgızistan Cumhuriyeti Almatı Başkonsolos Yardımcısı Gulzat Abdurasulova ve Kazakistan Yazarlar […]