Haberler

Ocak 30, 2017

30 Ocak 2017 Tarihinde Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden Doç. Dr. Bilal Karabulut “Küreselleşme ve Uluslararası Güvenliğin Yaşadığı Dönüşüm: DAEŞ Terör Örgütü Örneği” Konulu Seminer Verdi.

Küreselleşme ve uluslararası güvenliğin yaşadığı dönüşüm: Daeş terör örgütü örneği adlı seminerinde ana hatlarıyla güvenliğin genel tanımı, türleri, algı yönetimi ile Daeş’in algı yönetimi konularına değindi. Güvenlik tanımındaki tehlike ve korku algılarının göreceli olması nedeniyle tanımın değiştiğini ve bu yüzden muğlak bir tanımının olduğunu ifade etti. Buna ek olarak güvenlik tanımının objektif ve sübjektif ve geleneksel ve yeni güvenlik anlayışı olarak ayrıldığını belirtti.
Ocak 31, 2017

30 Ocak 2017 Tarihinde Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Akif Kireçci “Jeopolitik Düzlemdeki Kaymalar ve Değişen Risk Alanları” Konulu Seminer Verdi.

Doç. Dr. Mehmet Akif Kireçci jeopolitik düzlemdeki kaymalar ve değişen risk alanları adlı seminerinde ana hatlarıyla jeopolitikanın genel tanımı, uluslararası arenada jeopolitik çerçevede tarihdeki önemli olaylar, büyük güçler arasındaki güç çekişmesi konularına değindi.
Şubat 1, 2017

1 Şubat 2017 Tarihinde Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Dr. Fethi Kılıç “İnsan Haklarının Tarihi Gelişimi ve İnsan Hakları Kategorileri” Konulu Seminer Verdi.

İnsan haklarının tarihi gelişimi ve insan hakları kategorileri seminerinde ana hatlarıyla insan hakları, insan hakları kategorileri, ve ülkelerin insan haklarına bakışı konularına değindi. İnsan haklarının tanımı konusunda detaylı bilgiler sundu.
Şubat 2, 2017

2 Şubat 2017 Tarihinde Şokan Valihanov Adındaki Tarih ve Etnoloji Enstitüsü Araştırmacılarından Daulet Jaylıbaev “Kazak Oralmanların Günümüzdeki Ekonomik ve Kültürel Durumu” Konulu Seminer Verdi.

Kazak oralmanların günümüzdeki ekonomik ve kültürel durumu adlı seminerinde ana hatlarıyla oralmanların topluma kültür, medeniyet ve ekonomi alanlarındaki katkıları konuları hakkında detaylı bilgiler verdi. Oralmanların anavatanlarına geri dönüşünü kolaylaştıran programın ana amacının Kazakistan’ın demografik yapısına katkı sağlama olduğunu dile getirdi.
Şubat 9, 2017

Egemen Kazakistan Gazetesi Ziyareti

hmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız ve Avrasya Araştırma Enstitüsü müdürü Doç. Dr. Nevzat Şimşek Kazakistan gazetesi genel yayın yönetmeni Prof. Dr. Darhan Kıdırali beyi ziyaret etti.
Şubat 10, 2017

9 Şubat 2017 Tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Recep Kök “Kalkınmada Beşeri Sermaye Olgusu ve Rekabet Gücünü Etkileyen Temel Unsurlar: Kazakistan Örneği” Konulu Seminer Verdi

Prof. Dr. Recep Kök “Kalkınmada beşeri sermaye olgusu ve rekabet gücünü etkileyen temel unsurlar: Kazakistan örneği” adlı seminerinde ana hatlarıyla, kalkınma ve refah yaratma stratejilerinin temel belirleyenlerini açıkladı. Rekabet olgusu üzerinden, zamanımızda beşeri sermayenin niteliğindeki değişimin önemine vurgu yaptı.
Şubat 11, 2017

10 Şubat 2017 Tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Başkanı Prof. Dr. Kâmil Tüğen “Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme: Çeşitli Ülke Örnekleri” Konulu Seminer Verdi.

Prof. Dr. Kâmil Tüğen cinsiyete duyarlı bütçeleme çeşitli ülke örnekleri adlı seminerinde ana hatlarıyla cinsiyetler arasındaki eşitsizlik ve devlet bütçelerinde dengesizliği gidermek için yapılması gerekenler konuları hakkında bilgiler sundu. Devlet bütçesinin toplumdan toplanan vergiler ile oluştuğunu ve bu kaynakların doğru dağıtılmasının önemini belirtti
Şubat 16, 2017

16 Şubat 2017 Tarihinde Siyaset Bilimci Zamir Karajanov “Dünya Ekonomik Gelişim ile Durgunluğun Orta Asya Ülkelerine Etkileri: Olumlu ve Olumsuz Yönler” Konulu Seminer Verdi.

Zamir Karajanov seminerinde ana hatlarıyla dünya ekonomik düzenindeki değişimler ile gelişmeler, ABD ile Çin arasındaki ekonomik ilişkiler, popülizm ve ekonomik güvenlik konuları hakkında bilgiler sundu. Nouriel Roubini’nin Dünya’yı 4 motorlu uçağa benzetme örneğine değinerek bu 4 motorun Çin, ABD, AB ve gelişmekte olan ülkeler olduğunu belirterek bu dört grup arasındaki ilişkilerin ve kendi iç dinamiklerinin dünya ekonomisini etkilediğini dile getirdi.
Mart 3, 2017

2 Mart 2017 Tarihinde Avrasya Araştırma Enstitüsünde Uzman Araştırmacı Marat Shibutov “Politikada Coğrafi Determinizm” Konulu Seminer Verdi.

Marat Shibutov seminerinde ana hatlarıyla coğrafi determinizm alanının tarihçesi, gelişim süreci ve dalları konularına değindi. Coğrafi determinizm alanının tarihinin eskilere dayanmasına rağmen Sovyetler Birliği zamanında fazla bilinen bir konu olmadığını ifade etti.
Mart 10, 2017

9 Mart 2017 Tarihinde Avrasya Araştırma Enstitüsü Araştırmacılarından Ömirbek Hanayi “Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nin (SUÖB) Mevcut Ekonomik ve Sosyal Durumu” Konulu Seminer Sundu.

Ömirbek Hanayi Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nin (SUÖB) mevcut ekonomik ve sosyal durumu adlı seminerinde ana hatlarıyla SUÖB bölgesinin ekonomik durumu ve yeraltı zenginlikleri alanındaki değişiklikler hakkında detaylı bilgiler sundu.