Haberler

Ocak 4, 2018

04 Ocak 2018 tarihinde Nehru Üniversitesi Doğu Asya Merkezi Başkanı Prof. Dr. Srikanth Kondapalli ‘’Çin’in Kuşak ve Yol Girişimi ve Orta Asya’da Enerji Diplomasisi’’ Konulu Seminer Verdi.

Sunumunda Prof. Dr. Srikanth Kondapalli, Çin’in iç enerji politikası, ekonomik durumu ile Orta Asya’dan gelen mineral kaynak ithalatı konularında çeşitli bilgiler sundu. Kondapalli, Çin’in enerji ihtiyacının büyük bir kısmını ithal etmekte olduğunu, ve toplam mineral kaynaklarının %11’ini Orta Asya’dan karşılamakta olduğunu ifade etti.
Ocak 11, 2018

11 Ocak 2018 Tarihinde Avrasya Araştırma Enstitüsü Uzman Araştırmacılarından Dr. Zhandos Ranov “Kazakistan’da Bütçe Oluşum Süreci, Uygulanması ve Son Yılların Ana Göstergeleri” Konulu Seminer Verdi.

Dr. Zhandos Ranov Kazakistan’da bütçe oluşum süreci, uygulanması ve son yılların ana göstergeleri başlıklı seminerinde ana hatlarıyla bütçenin oluşturulması, farklı seviyelerdeki bütçeler arası transferler ve ilgili kurumlar hakkında çeşitli bilgiler sundu. Sunumunda Dr. Ranov, Kazakistan Cumhuriyeti’nin 4 Aralık 2008 tarihinde kabul edilip, 2009 yılında yürürlüğe giren Bütçe Kanunu hakkında bilgiler verdi.
Ocak 18, 2018

18 Ocak 2018 Tarihinde KIMEP Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Gulnara Dadabayeva Rusça Konuşan Kentsel Vatandaşlar: Yeni Sosyal Alan’ın İnşası mı?” Başlıklı Seminer Verdi.

Sunumunda Dr. Gulnara Dadabayeva davranışsal düşünceyi yönlendirecek, toplumsallaşmış normları ve eğilimleri bir araya getiren “Habitus” kavramını ana hatlarıyla açıkladı. Bu terim üzerinden şehir sakinlerinin yaşadıkları ortamın temizliğine ve güzelliğine vermiş olduğu önemi ifade etti.
Ocak 24, 2018

24 Ocak 2018 Tarihinde İstanbul Aydın Üniversitesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Canbolat, “Bilimsel Makale Yazım Teknikleri ve Etiği” Konulu Seminer Verdi.

Prof. Dr. Orhan Canbolat seminerinde, ana hatlarıyla bilimsel yayının tanımlanması, yazım teknikleri ve yayınlanma aşamalarında dikkat edilmesi gereken hususlardan bahsetti. Makalelerin öncelikle ne amaçla yazılacağını, hangi soruna çözüm önerisi getirebileceğini ve nerede yayınlanabileceğini yazarın yazıya başlamadan önce belirlemesi gerektiğini vurguladı.
Ocak 25, 2018

25 Ocak 2018 Tarihinde Gazi Üniversitesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Duran Bülbül, ‘Ülkelerarası Siyasi Gelişmelerin Ülkelerin Mali Yapısına Etkisi” Başlıklı Seminer Verdi.

Sunumunda, Doç. Dr. Duran Bülbül, ülkelerarası siyasi gelişmelerin ülkelerin mali yapısına etkisi konusunda çeşitli bilgiler verdi. Genel hatlarıyla gelişmekte olan ülkeler ile gelişmiş ülkelerin ekonomilerinin arasındaki ilişkiye değindi.
Şubat 1, 2018

1 Şubat 2018 Tarihinde Avrasya Araştırma Enstitüsü Uzman Araştırmacılarından Aizhan Baimukhamedova “Kurumsal Bilgilendirme ve Öz Sermaye Maliyeti: Kazakistan’da Önde Gelen Şirketlere Dair Ampirik Bir Test” Konulu Seminer Verdi.

Aizhan Baimukhamedova, daha önce üzerinde çalıştığı kurumsal bilgilendirme ve öz sermaye maliyeti konusunda Kazakistan’daki büyük şirketleri incelediğini ifade etti. Seminerinde ana hatlarıyla kurumsal açıklamalar hakkında çeşitli bilgiler sunmanın yanı sıra, bu olgunun şirketler açısından faydalarına değindi.
Şubat 2, 2018

Avrasya Araştırma Enstitüsü, Küresel Düşünce Kuruluşları Endeksi’ne ilk kez girerek, Orta Asya’daki en iyi düşünce kuruluşları arasında yerini almıştır.

Avrasya Araştırma Enstitüsü olarak kuruluş tarihimiz olan 1 Ağustos 2014’ten itibaren özelde Orta Asya ve genelde Avrasya bölgesi üzerine ekonomi, enerji, finans, siyaset ve kültürel konular başta olmak üzere birçok alanda çeşitli konularda akademik çalışmalar ve etkinlikler düzenlemekteyiz.
Şubat 5, 2018

Kazakistan Uluslararası Bilişim Akademisi Akademisyeni, Kazak Uluslararası İlişkiler ve Dünya Dilleri Üniversitesi Prof. Dr. Rısaldı Kusayın Tınısbayulı ile röportaj

1940 yılında Almatı ili Sarkan ilçesi Algabas köyünde doğdum. 1958 yılında Bakalı Ortaokulunu, sonra Almatı Yabancı Diller Pedagojik Enstitüsünü bitirdim. Mezun olduktan sonra Almatı Yabancı Diller Pedagojik Enstitüsünde öğretmen olarak çalıştım ve 1965-66 yılları arasında Doğu Almanya’daki Karl Marx Üniversitesi’nde ve Herder Enstitüsü’nde eğitim gördüm.
Şubat 8, 2018

8 Şubat 2018 Tarihinde Avrasya Araştırma Enstitüsü Araştırmacılarından Abulkhairkhan Zhunisbek “Orta Asya’da Bölgesel İşbirliğinde Büyük Güçlerin Rolü” Konulu Seminer Verdi.

bulkhairkhan Zhunisbek, sunumunda, ana hatlarıyla Orta Asya ülkelerinin entegrasyon süreçleri ile küresel ve bölgesel güçlerle olan işbirlikleri hakkında bilgiler sundu. Seminerinde 1991’den itibaren, Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından, tüm Orta Asya ülkelerinin dış politikalarında pek çok ülke ile ilişkilerini geliştirmeye, ve çeşitli entegrasyon örgütlerine katılmaya başladığını ifade etti.
Şubat 15, 2018

15 Şubat 2018 Tarihinde Narhoz Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Farkhod Aminjonov “Orta Asya Doğal Gaz Sektöründe Çin’in Rolü: Tekelci mi veya Güvenilir Bir Ortak mı?” Konulu Seminer Verdi.

Farkhod Aminjonov sunumunda, Orta Asya’da doğal gaz kaynakları, altyapı ve boru hatları hakkında çeşitli detaylı bilgiler sundu. SSCB'nin çöküşünden sonra Orta Asya bölgesinde doğal gaz sektörünün rolünün artmaya başladığını ifade ederek 1990'lı yılların başında Rusya’nın, doğal gaz sektöründe tüm Orta Asya ülkelerinin tek güvenilir ortağı olduğunu belirtti.